Căutare

2019.05.12 Regina Caeli 2019.05.12 Regina Caeli 

Să ne lăsăm conduşi de Isus la plinătatea vieţii eterne. Papa Francisc la "Regina Coeli"

Să ne rugăm Maicii Domnului, Maica lui Cristos Bunul Păstor, care a răspuns imediat la chemarea lui Dumnezeu, pentru ca Preacurata să-i ajute îndeosebi pe cei chemaţi la preoţie şi la viaţa consacrată astfel încât să accepte cu bucurie şi disponibilitate chemarea lui Cristos de a fi colaboratorii săi cei mai direcţi la Vestirea Evangheliei şi la slujirea Împărăţiei lui Dumnezeu în timpul nostru.
Papa Francisc la "Regina Coeli" de duminică, 12 mai 2019

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

12 mai 2019 – Vatican News. «Bunul Păstor – Isus – este atent la fiecare dintre noi, ne caută şi ne iubeşte, adresându-ne cuvântul său, cunoscând în profunzime inima noastră, dorinţele şi speranţele noastre, precum şi falimentele şi dezamăgirile noastre. Ne acceptă şi ne iubeşte aşa cum suntem, cu calităţile şi defectele noastre. Pentru fiecare dintre noi El este "dătător de viaţă veşnică": adică ne oferă posibilitatea de a trăi o viaţă deplină, fără sfârşit. De asemenea, ne păzeşte şi ne călăuzeşte cu iubire, ajutându-ne să traversăm drumurile inaccesibile şi străzile uneori riscante care se prezintă pe parcursul vieţii.» Cu aceste cuvinte, adresate pelerinilor adunaţi în Piaţa Sfântul Petru, Suveranul Pontif a evidenţiat semnificaţia Bunului Păstor. Inspirându-se din Evanghelia liturgiei Duminicii a 4-a a Paştelui – după Ioan, capitolul 10 – în care Isus se prezintă ca adevăratul Păstor al poporului lui Dumnezeu şi "vorbeşte despre raportul care-l leagă de oile din turmă, adică de discipolii săi, şi insistă asupra faptului că este o relaţie de cunoaştere reciprocă", pontiful a spus:

Papa Francisc: «În cuvintele şi gesturile care descriu modul în care Isus, Bunul Păstor, se relaţionează cu noi, se regăsesc cuvintele care se referă la oi: "ascultă vocea mea", "mă urmează". Sunt acţiuni care indică modul în care trebuie să răspundem la gesturile pline de bunătate şi de grijă ale Domnului. A-i asculta şi a-i recunoaşte vocea implică de fapt intimitatea cu El, ce se consolidează prin rugăciune, prin întâlnirea de la inimă la inimă cu Învăţătorul divin şi Păstorul sufletelor noastre. Această intimitate întăreşte în noi dorinţa de a-l urma, ieşind din labirintul drumurilor greşite, abandonând comportamentele egoiste, pentru a porni pe căile noi ale fraternităţii şi dăruirii de sine, prin imitarea Lui. »

Îndemnându-ne să nu uităm că Isus este "unicul Păstor care ne vorbeşte, ne cunoaşte, ne dă viaţa eternă şi ne păzeşte", pontiful ne aminteşte totodată că "noi suntem turma sa şi trebuie doar să facem efortul de a-i asculta vocea, în vreme ce El priveşte cu sinceritate în inimile noastre".

Papa Francisc: «Şi din această continuă intimitate cu păstorul nostru izvorăşte bucuria de a-l urma, lăsându-ne conduşi la plinătatea vieţii eterne. Această viaţă eternă este deja prezentă în existenţa noastră pământească, dar se manifestă pe deplin după moarte, făcându-ne să intrăm în fericirea fără sfârşit, în comuniunea cu Dumnezeu şi cu toate persoanele care se lasă călăuzite de El.»

La finalul cuvântului de învăţătură, papa Francisc a îndemnat să ne rugăm Maicii Domnului, Maica lui Cristos Bunul Păstor, care a răspuns imediat la chemarea lui Dumnezeu, pentru ca Preacurata să-i ajute îndeosebi pe cei chemaţi la preoţie şi la viaţa consacrată astfel încât să accepte cu bucurie şi disponibilitate chemarea lui Cristos de a fi colaboratorii săi cei mai direcţi la Vestirea Evangheliei şi la slujirea Împărăţiei lui Dumnezeu în timpul nostru.

Primiţi acum binecuvântarea Sfântului Părinte de la finalul rugăciunii antifonului marian "Regina Coeli" de duminică, 12 mai a.c., dată împreună cu doi dintre cei năuăsprezece noi preoţi.

12 mai 2019, 12:40