Căutare

2019.05.16 Comunita' dei Fratelli delle Scuole Cristiane 2019.05.16 Comunita' dei Fratelli delle Scuole Cristiane 

Fiţi protagoniştii unei culturi a învierii: papa Francisc, Fraţilor Şcolilor Creştine

«Vă spun bun-venit vouă, care reprezentaţi întreaga familie spirituală fondată de sfântul Ioan Baptist de La Salle, cu prilejul împlinirii a 300 de ani de la moarte. Îl salut şi-i mulţumesc fratelui Robert Schieler, superiorul general; adresez cu afecţiune salutul meu fiecăruia dintre voi şi aş dori să ajungă la toţi Fraţii Şcolilor Creştine care activează în Biserică cu generozitate, competenţă şi fidelă adeziune la Evanghelie.» Cu aceste cuvinte de bun-venit s-a adresat papa Francisc celor circa 300 de călugări din congregaţia "Fraţii Şcolilor Creştine", primiţi în audienţă joi, 16 mai 2019, în Sala Clementină din Palatul Apostolic.
În audienţă la papa Francisc, comunitatea Fraţii Şcolilor Creştine

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

16 mai 2019 – Vatican News. Evocând figura  fondatorului, comemorat la 300 de ani de la trecerea la Casa Tatălui, Sfântul Părinte a evidenţiat valoroasa contribuţie adusă de sfântul Ioan Baptist de la Salle sistemului educativ, amintindu-le membrilor congregaţiei care este prezentă şi în România:

Papa Francisc: «Această importantă comemorare a fondatorului vostru este pentru Institutul vostru o ocazie prielnică pentru a reliefa figura unui pionier în domeniul educaţiei, care a creat în epoca sa un inovativ sistem educativ. Exemplul şi mărturia sa confirmă originala actualitate a mesajului său pentru comunitatea creştină de azi, iluminând calea de urmat. El a fost inovator genial şi creativ în privinţa viziunii asupra şcolii, a concepţiei privind predarea şi în metodele de învăţământ.»

Referindu-se la viziunea asupra şcolii, pontiful a subliniat convingerea fondatorului potrivit căreia educaţia este un drept al tuturor, inclusiv al celor săraci. «De aceea», a amintit pontiful, «nu a ezitat să renunţe la canonicat şi la importanta moştenire de familie pentru a se dedica în întregime educaţiei claselor sociale sărace. A dat viaţă unei comunităţi alcătuită doar din laici pentru a duce mai departe idealul său, convins fiind că Biserica nu poate rămâne străină faţă de condiţiile sociale din vremurile cu care era chemată să se confrunte».  

Oprindu-se asupra noii concepţii privind educaţia, propusă de fondatorul congregaţiei "Fraţii Şcolilor Creştine", Suveranul Pontif a reliefat convingerea că «şcoala este o realitate importantă şi necesită personal preparat în mod adecvat», intuind totodată că «învăţământul nu poate fi doar o meserie, ci este o misiune».

Fără a lăsa la o parte metodele de învăţământ introduse de Ioan Baptist de La Salle, Sfântul Părinte a menţionat metodele curajoase pe care le-a propus şi extraordinarul realism pedagogic, amintind totodată visul privind existenţa unei şcoli deschisă tuturor.

Papa Francisc: «Dragi fii spirituali ai sfântului Ioan Baptist de La Salle, vă îndemn să aprofundaţi şi să imitaţi pasiunea sa faţă de cei din urmă şi faţă de cei daţi la o parte. În brazda mărturiei sale apostolice fiţi protagoniştii unei "culturi a învierii", în special în acele contexte existenţiale în care prevalează cultura morţii. Mergeţi neobosit în căutarea acelora aflaţi în "modernele morminte" ale rătăcirii, degradării, suferinţei şi sărăciei pentru a oferi speranţa unei vieţi noi. Elanul în favoarea unei misiuni educative, care a făcut d in fondatorul vostru un maestru şi mărturisitor pentru mulţi dintre contemporanii săi, şi învăţătura sa, să continue să alimenteze şi azi proiectele şi acţiunile voastre.»  

16 mai 2019, 12:45