Căutare

Pope Francis holds weekly audience at Vatican Pope Francis holds weekly audience at Vatican 

Gratitudinea Papei pentru călătoria în Bulgaria şi Macedonia de Nord: audienţa generală

«M-am întors ieri seară dintr-o călătorie apostolică de trei zile în Bulgaria şi Macedonia de Nord. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a îngăduit să fac aceste vizite şi reînnoiesc gratitudinea mea faţă de autorităţile civile din aceste două ţări care m-au primit cu mare amabilitate şi disponibilitate. Le adresez episcopilor din cele două ţări şi respectivelor comunităţilor ecleziale cele mai frumoase mulţumiri pentru căldura şi dăruirea cu care m-au însoţit de-a lungul acestei călătorii. » Sfântul Părinte s-a adresat astfel pelerinilor adunaţi în Piaţa Sfântul Petru pentru a participa la audienţa generală de miercuri, 8 mai a.c.., dedicând cateheza celei de-a 29-a călătorii apostolice, efectuată între 5 şi 7 mai 2019 în Bulgaria şi Macedonia de Nord.
Audienţa generală din 8 mai 2019, din Piaţa Sfântul Petru

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

8 mai 2019 – Vatican News. «În Bulgaria m-a călăuzit amintirea vie a sfântului Ioan al XXIII-lea care a fost trimis în acea ţară în 1925 în calitate de vizitator şi delegat apostolic. Însufleţit de exemplul său de bunăvoinţă şi caritate pastorală, am întâlnit acel popor chemat să fie punte între Europa Centrală, Orientală şi Meridională», a spus pontiful, amintind că moto-ul călătoriei – Pacem in terris  reprezintă un îndemn adresat tuturor de a merge pe calea fraternităţii.

Evidenţiind că, urmând această cale, a avut bucuria de a se întâlni cu patriarhul Neofit şi cu membrii Sfântului Sinod, papa Francisc a amintit că "în calitate de creştini, vocaţia şi misiunea noastră este de a fi semn şi instrument al unităţii, ceea ce putem fi cu ajutorul Duhului Sfânt, punând pe primul loc ceea ce ne uneşte şi nu ceea ce ne-a despărţit şi continuă să ne dividă".

Aducând în memorie pe sfinţii Ciril şi Metodiu care au evanghelizat ţinutul Bulgariei de azi, sfinţi pe care Ioan Paul al II-lea i-a aşezat alături de sfântul Benedict ca patroni ai Europei, pontiful a reliefat necesitatea evanghelizării şi în zilele noastre.

Papa Francisc: «Şi azi este nevoie de evanghelizatori pasionaţi şi creativi pentru ca Evanghelia să ajungă la cei care încă nu o cunosc şi să irige din nou pământuri unde vechi rădăcini creştine s-au uscat. În perspectiva acestui orizont am celebrat de două ori Sfânta Liturghie împreună cu comunitatea catolică din Bulgaria şi am încurajat-o să fie plină de speranţă şi regenerativă. Îi mulţumesc încă o dată acelui popor al lui Dumnezeu care mi-a demonstrat atât de multă credinţă şi atât de multă afecţiune.»

De asemenea, Sfântul Părinte a amintit întâlnirea pentru pace, în cadrul căreia s-au înălţat rugăciuni împreună cu reprezentanţi ai diferitelor religii, invocând de la Dumnezeu darul păcii.

Succesiv, relatând despre călătoria în Macedonia de Nord, papa Francisc a mărturisit că s-a simţit însoţit de puternica prezenţă spirituală a sfintei Maici Tereza de Calcutta, care s-a născut la Scopje în 1910, evocând-o astfel:

Papa Francisc: «În această femeie, micuţă dar plină de forţă datorită acţiunii asupra ei a Spiritului Sfânt, vedem imaginea Bisericii în acea ţară şi în alte periferii ale lumii: o comunitate mică care, prin harul lui Cristos, devine o casă primitoare în care mulţi află alintare pentru viaţa lor. La Casa memorială Maica Tereza de Calcutta m-am rugat în prezenţa altor lideri religioşi şi a unui numeros grup de persoane nevoiaşe şi, de asemenea, am binecuvântat piatra de temelie a unui sanctuar dedicat ei.»

Amintind că Macedonia de Nord este o ţară independentă din 1991, pontiful a spus că Sfântul Scaun a încercat să o susţină încă de la începutul parcursului său. «Prin vizita mea am dorit să încurajez mai ales tradiţionala ei capacitate de a găzdui persoane de diferite apartenenţe etnice şi religioase şi efortul acesteia de a primi şi de a acorda ajutor unui mare număr de migranţi şi refugiaţi în perioada critică din 2015 şi 2016.»

Suveranul Pontif s-a referit de asemenea la întâlnit cu tinerii, cu preoţii şi cu persoanele consacrate, Suveranul Pontif subliniind că "este misterul lui Isus prezent în Preasfântul Sacrament sămânţa de viaţă nouă pentru întreaga omenire".  Amintind întâlnirea cu Misionarele Carităţii – călugăriţele Maicii Tereza de Calcutta, papa Francisc a mărturisit:

Papa Francisc: «Am rămas impresionat; când m-am dus să le vizitez pe călugăriţele Maicii Tereza erau cu săracii. Am rămas impresionat de duioşia evanghelică a acestor femei. Iar această bunătate se naşte din rugăciune, din adoraţie. Ele îi primesc pe toţi, simţindu-se surori şi mame pentru toţi; şi fac acest lucru cu duioşie. De multe ori noi tinerii pierdem această dimensiune a duioşiei. Şi când nu există duioşie, devenim prea serioşi, prea acri. (…) Aceste călugăriţe reprezintă un frumos exemplu. Domnul să le binecuvânteze pe toate.»

08 mai 2019, 11:23