Căutare

2019.05.02 Plenaria Pontificia Accademia Scienze Sociali 2019.05.02 Plenaria Pontificia Accademia Scienze Sociali 

Fiţi susţinătorii păcii şi ai binelui comun. Papa, membrilor academiei de ştiinţe sociale

Fără a afecta caracteristicile de independenţă, suveranitate şi urmărirea binelui propriei populaţii, Statul este chemat la o mai mare responsabilitate şi la misiunea de a participa la edificarea binelui comun al umanităţii, element necesar şi esenţial pentru echilibrul mondial. Aceasta este una din temele abordate de papa Francisc în discursul adresat membrilor Academiei Pontificale de Ştiinţe Sociale, primiţi în audienţă joi, 2 mai, în Sala Clementină din Palatul Apostolic, cu prilejul adunării plenare.
Audienţa acordată de papa Francisc membrilor Academiei Pontificale de Ştiinţe Sociale

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

2 mai 2019 – Vatican News. «Vă încurajez să perseveraţi în urmărirea proceselor destinate depăşirii a ceea ce divizează naţiunile şi în propunerea unor noi căi de cooperare în special în privinţa noilor provocări privitoare la schimbările climatice şi la noile forme de sclavie», a spus papa Francisc, îndemnând totodată la susţinerea proceselor de pace şi bine social.  

Atrăgând atenţia asupra riscului războaielor şi a pericolului reprezentat de înarmarea şi de confruntarea nucleară, precum şi de excluziune, ură, rasism şi antisemitism, papa Francisc face apel la membrii Academiei Pontificale de Ştiinţe Sociale să colaboreze cu el la răspândirea "conştiinţei unei reînnoite solidarităţi internaţionale în spiritul respectului demnităţii umane, al binelui comun, al planetei şi al binelui suprem al păcii".   

Referindu-se la chestiunea migranţilor în optica binelui comun şi a păcii, Sfântul Părinte a evidenţiat patru verbe – a primi, a proteja, a promova, a integra –  explicând că "modul în care o Naţiune îi primeşte pe migranţi arată viziunea sa asupra demnităţii umane şi raportul avut cu umanitatea".

02 mai 2019, 12:26