Căutare

Vatican News
VATICAN-POPE-HOLY-THURSDAY VATICAN-POPE-HOLY-THURSDAY 

Papa Francisc la Sfânta Liturghie a Crismei: cu Isus, în mijlocul mulţimilor

«Domnul nu a pierdut niciodată contactul direct cu mulţimea, ci a menţinut întotdeauna harul apropierii cu poporul în ansamblul său şi cu fiecare persoană din mijlocul acelei multitudini», a spus papa Francisc în omilia Sfintei Liturghii a Crismei celebrată în dimineața de joi, 18 aprilie, în bazilica San Pietro, împreună cu cardinalii, episcopii și preoții diecezei de Roma. Sfânta Liturghie a cuprins, în afară de ritualul propriu, ritul binecuvântării uleiului bolnavilor, a uleiului catecumenilor și sfințirea crismei. Totodată, cei care au primit taina preoției și-au reînnoit în fața episcopului făgăduințele preoțești. Anul acesta, Suveranul Pontif va celebra Sfânta Liturghie "În Cina Domnului" și tradiționalul rit al spălării picioarelor la închisoarea din Velletri, din apropierea Romei, prin această alegere pontiful dorind să evidenţieze că, în ciuda păcatelor noastre, "Dumnezeu ne iubeşte până la sfârşit".
Sfânta Liturghie a Crismei, prezidată de papa Francisc în bazilica Sfântul Petru, în Joia Sfântă 2019

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

18 aprilie 2019 – Vatican News. Oprindu-se asupra imaginii Domnului în mijlocul mulţimii, prezentată deseori de Evanghelii, papa Francisc a explicat că termenul "mulţime" nu este peiorativ, "cum ar putea suna urechilor cuiva", care asociază mulţimea cu "o masă anonimă, nediferenţiată". «În Evanghelie vedem că, atunci când interacţionează cu Domnul, care intră în mijlocul lor ca un păstor în mijlocul turmei – mulţimile se transformă», a observat pontiful, explicând că în sufletul oamenilor "se trezeşte dorinţa de a-l urma pe Isus, germinează admiraţia, capătă formă discernământul.

Şi, în omilia Sfintei Liturghii a Crismei, papa Francisc a propus o reflecţie asupra celor trei haruri care caracterizează relaţia lui Isus cu mulţimile: harul de a-l urma pe Isus, harul admiraţiei şi harul discernământului.

Oprindu-se asupra harului de a-l urma pe Isus, papa Francisc a explicat că modalitatea mulţimii de a merge după Domnul depăşeşte orice calcul, urmându-l "fără condiţii" şi "plin de afecţiune", o modalitate diferită de cea a discipolilor care-i sugerează Domnului să-i îndepărteze pe oameni, astfel încât să-şi caute de mâncare.

Papa Francisc: «Aici – cred eu – a început clericalismul: cu această dorinţă de a-şi asigura hrana şi propria comoditate, dezinteresându-se de oameni. Domnul a suprimat această tentaţie. «Daţi-le voi să mănânce» (Mc 6,37), a fost răspunsul lui Isus: "aveţi grijă de mulţime"».  

Oprindu-se asupra admiraţiei, al doilea har primit de mulţime când îl urmează pe Isus, papa Francisc a explicat că este o admiraţie plină de bucurie. «Lumea era uimită de Isus (cf Lc 11,14), de minunile sale, dar mai ales de însăşi Persoana sa», a spus pontiful, evidenţiind că oamenilor le plăcea mult să-l salute pe cale, să fie binecuvântaţi de El şi să-l binecuvânteze, iar «Domnul, la rândul său, simţea admiraţie faţă de credinţa oamenilor, se bucura şi nu pierdea ocazia de a-şi exprima acest sentiment.»  

Cât despre discernământ, al treilea har primit de mulţime, Sfântul Părinte a reliefat că Isus învăţa mulţimea cu autoritate:

Papa Francisc: «Cristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat, suscită în mulţime acest har al discernământului; desigur, nu un discernământ al specialiştilor în privinţa chestiunilor disputate. Când fariseii şi cărturarii discutau cu El, ceea ce lumea recunoştea era Autoritatea lui Isus: forţa învăţăturii sale în măsură să pătrundă inimile şi faptul că duhurile rele îl ascultau; şi că, pentru un moment, îi lăsa fără cuvinte pe cei care puneau în aplicare dialoguri insidioase: lumea se bucura de aceasta.»

Propunând o aprofundare a viziunii evanghelice a mulţimii, pontiful ne sugerează să ne îndreptăm privirea spre patru grupuri care sunt destinatarii preferaţi ai ungerii Domnului: cei săraci, prizonierii de război, orbii şi cei oprimaţi. «Îi numeşte în general»  – a spus Sfântul Părinte – «însă vedem apoi cu bucurie că, în cursul vieţii Domnului, aceşti unşi vor dobândi chipuri şi nume proprii.»

«Precum ungerea cu ulei se aplică unei părţi şi acţiunea sa benefică se extinde la tot corpul, tot astfel Domnul, reluând profeţia lui Isaia, numeşte diferite "mulţimi" la care îl trimite pe Duhul Sfânt, urmând dinamica a ceea ce am putea numi un "preferenţialism inclusiv"», a explicat pontiful şi adresându-se preoţilor, a spus:

Papa Francisc: «Revenind la noi, dragi fraţi preoţi, nu trebuie să uităm că modelele noastre evanghelice sunt reprezentate de această "lume", de această "mulţime" cu chipuri concrete, pe care ungerea Domnului o ridica şi îi dădea viaţă. Ei sunt cei care completează şi fac să devină reală ungerea Duhului Sfânt în noi, care am fost unşi pentru a unge. Am fost puşi în mijlocul lor şi, fără teamă, ne putem identifica cu aceste persoane simple. Aceştia sunt imaginea sufletului nostru şi imaginea Bisericii. Fiecare întrupează inima unică a poporului nostru.»

«Să ne rugăm pentru ca, mergând cu Isus în mijlocul oamenilor, Tatăl să reînnoiască în noi revărsarea Duhului sfinţeniei şi să facă astfel încât să ne unim pentru a implora milostivirea pentru poporul încredinţat nouă şi pentru lumea întreagă. Astfel, mulţimile de oameni, reunite în Cristos, să devină unicul Popor fidel lui Dumnezeu, care-şi va avea plinătatea în Împărăţia lui Dumnezeu (cf Rugăciunea de consacrare a presbiterilor)», s-a rugat Sfântul Părinte la finalul omiliei Sfintei Liturghii a Crismei, celebrată în Joia Sfântă din 2019, în bazica San Pietro.

Papa Francisc celebrează Sfânta Liturghie "În Cina Domnului" la închisoarea Velletri, din apropierea Romei

Anul acesta, Suveranul Pontif va celebra Sfânta Liturghie "În Cina Domnului" și tradiționalul rit al spălării picioarelor la închisoarea din Velletri, din apropierea Romei, prin această alegere pontiful dorind să evidenţieze că, în ciuda păcatelor noastre, "Dumnezeu ne iubeşte până la sfârşit". Locurile de detenţie în care papa Francisc a celebrat Sfânta Liturghie "În Cina Domnului" fiind : Centrul de detenţie pentru minori de la Casal di Marmo; închisoarea Rebbibia, Penitenciarul din Paliano, închisoarea romană "Regina Coeli".

Într-un interviu pentru "Radio Vaticana Italia", capelanul închisorii – părintele Franco Diamante – a spus că "vizita papei este un medicament împotriva marginalizării".

Programul vizitei papei Francisc include întâlniri cu deţinuţi, cu membri ai personalului civil şi cu agenţi ai Poliţiei penitenciare, momentul central fiind reprezentat de  celebrarea Sfintei Liturghii "În Cina Domnului" și de tradiționalul rit al spălării picioarelor unui număr de 12 deţinuţi.

18 aprilie 2019, 12:09