Căutare

VATICAN-POPE-REGINA-COELI VATICAN-POPE-REGINA-COELI 

Să devenim martorii şi mărturisitorii lui Isus cel Înviat: papa Francisc la rugăciunea "Regina Coeli"

«Azi, dragi fraţi şi surori, răsună şi pentru noi cuvintele lui Isus adresate femeilor: "Nu vă temeţi! Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei să meargă în Galileea şi acolo mă vor vedea!" (v 10). După ritualurile din Triduum-ul Pascal, care ne-au făcut să retrăim misterul morţii şi al învierii Domnului nostru, acum – cu ochii credinţei – îl contemplăm înviat şi viu. Şi noi suntem chemaţi să-l întâlnim personal şi să devenim martorii şi mărturisitorii lui.»
Rugăciunea "Regina Coeli" de luni din Octava Paştelui

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

22 aprilie 2019 – Vatican News. «Azi, şi de-a lungul întregii săptămâni, se prelungeşte bucuria pascală a învierii lui Isus, mirabilul eveniment pe care l-am sărbătorit ieri. La Veghea Pascală au răsunat cuvintele spuse de Îngeri, lângă mormântul gol al lui Cristos, femeilor care, în prima zi a săptămânii, dis-de-dimineaţă, au mers la mormânt: "De ce-l căutaţi de Cel Viu printre cei morţi? Nu este aici. A înviat." (Lc 24,5-6). Învierea lui Cristos reprezintă evenimentul cel mai tulburător din istoria omenirii, care atestă victoria Iubirii lui Dumnezeu asupra păcatului şi asupra morţii şi dă speranţei noastre de viaţă o bază solidă asemenea unei stânci. Ceea ce era de neconceput din punct de vedere uman s-a petrecut: "Isus din Nazaret […] Dumnezeu l-a înviat, eliberându-l de durerile morţii» (Fap 2,22.24).» Astfel şi-a început papa Francisc cuvântul de învăţătură care a însoţit rugăciunea antifonului marian "Regina Coeli" rostită împreună cu pelerinii prezenţi în Piaţa Sfântul Petru, în a doua zi de Paște, numită şi "Lunea îngerului".

Papa Francisc: «În această Luni "a îngerului", liturgia, cu Evanghelia după sfântul Matei (cf Mt 28, 8-15) ne duce aproape de mormântul gol al lui Isus. Femeile, pline de teamă şi bucurie, sunt pe punctul de a porni în grabă pentru a duce vestea discipolilor; şi în acel moment Isus le vine în întâmpinare. Ele "apropiindu-se, i-au cuprins picioarele şi l-au adorat" (v.9). Isus alungă teama din inimile lor şi le încurajează şi mai mult să le vestească fraţilor ceea ce s-a petrecut. Toate Evangheliile scot în evidenţă rolul femeilor, Maria Magdalena şi celelalte, ca prime martore ale învierii. Bărbaţii, înfricoşaţi, erau închişi în cenacol. Petru şi Ioan, informaţi de Maria Magdalena fac doar o escapadă rapidă în care constată că mormântul era deschis şi gol. Însă femeile sunt primele care-l întâlnesc pe Cel Înviat şi care duc vestea că El este viu.»

Amintind îndemnul adresat de Isus femeilor venindu-le în întâmpinare, lângă mormântul gol, pontiful a evidenţiat actualitatea cuvintelor Mântuitorului, spunând: «Azi, dragi fraţi şi surori, răsună şi pentru noi cuvintele lui Isus adresate femeilor: "Nu vă temeţi! Mergeţi şi daţi de ştire fraţilor mei să meargă în Galileea şi acolo mă vor vedea!" (v 10). După ritualurile din Triduumul Pascal, care ne-au făcut să retrăim misterul morţii şi al învierii Domnului nostru, acum – cu ochii credinţei – îl contemplăm pe Cel înviat şi viu. Şi noi suntem chemaţi să-l întâlnim personal şi să devenim martorii şi mărturisitorii lui.»

Amintind că mai ales în aceste zile exprimăm convingerea învierii lui Cristos, speranţa noastră, papa Francisc ne îndeamnă să ne lăsăm pătrunşi de mesajul pascal şi să ne lăsăm învăluiţi de lumina sa glorioasă care risipeşte întunericul fricii şi al tristeţii, spunându-ne că Isus se manifestă acelora care îl iubesc şi care îl invocă.

«Să-i cerem Fecioarei Maria să ne umplem de pace şi seninătate, daruri ale Celui Înviat, pentru a le împărtăşi cu fraţii, mai ales cu cei care au mai mare nevoie de mângâiere  şi de speranţă», a spus pontiful la încheierea cuvântului de învăţătură care a însoţit rugăciunea "Regina Coeli", de Luni din octava Paştelui.

După rugăciunea "Regina Coeli", pontiful şi-a îndreptat din nou gândul spre Sri Lanka, lovită duminică în Sărbătoarea Paştelui de atentate, avându-i ca ţintă principală pe creştini:

Papa Francisc: «Dragi fraţi şi surori, aş vrea să-mi exprim din nou apropierea spirituală şi paternă faţă de poporul din Sri Lanka. Îi sunt foarte aproape dragului meu frate, cardinalul Malcom Ranjith Patabendige Don şi întregii Biserici arhidiecezane din Colombo. Mă rog pentru numeroasele victime şi pentru răniţi şi le cer tuturor să nu ezite să ofere acestei dragi naţiuni tot ajutorul necesar. Îmi exprim totodată speranţa ca toţi să condamne aceste acte teroriste, acte inumane, niciodată justificabile. Să ne rugăm Maicii Domnului.»    

Salutându-i pe cei prezenţi în Piaţa Sfântul Petru, pelerini sosiţi din Italia şi din multe alte părţi ale lumii, pontiful a adresat urarea de a trăi cu credinţă aceste zile din Octava Paştelui, "în care se prelungeşte amintirea Învierii lui Cristos". "Profitaţi de orice bună ocazie pentru a fi mărturisitori ai bucuriei şi ai păcii Domnului cel Înviat", a îndemnat Sfântul Părinte.

Primiţi acum binecuvântarea papei Francisc de la finalul rugăciunii "Regina Coeli", din Piaţa Sfântul Petru. (audio)

Înainte de încheierea ediţiei zilei le dorim credincioşilor de rit bizantin o Săptămână Sfântă binecuvântată, îndestulată de roade sufleteşti. «Să nu lăsăm să treacă în zadar acest timp prielnic! Să-i cerem lui Dumnezeu să ne ajute ca să punem în practică un parcurs de adevărată convertire. Să lepădăm egoismul, privirea țintuită înspre noi înșine și să ne îndreptăm spre Paștele lui Isus; să devenim aproapele fraților și surorilor în dificultate, împărțind cu ei bunurile noastre spirituale și materiale. În acest fel, primind în concretețea vieții noastre victoria lui Cristos asupra păcatului și a morții, vom atrage și asupra creației forța sa transformatoare.»  (din Mesajul papei Francisc pentru Postul Mare, 2019)

22 aprilie 2019, 13:16