Căutare

Vatican News
Pope Francis holds weekly audience at the Vatican Pope Francis holds weekly audience at the Vatican 

Asemenea lui Isus, să ne încredinţăm Tatălui în încercări: papa Francisc, la audienţa generală

«În aceste săptămâni am continuat să reflectăm la rugăciunea "Tatăl nostru". Acum, în ajunul Triduum-ului pascal să ne oprim asupra câtorva cuvinte cu care Isus, în timpul Pătimirii, s-a rugat Tatălui.» Astfel a început papa Francisc cateheza audienţei generale de miercuri, 17 aprilie 2019, din Piaţa Sfântul Petru, oprindu-se asupra rugăciunii lui Isus la ceasul Pătimirii. În cadrul audienţei, Sfântul Părinte a adresat un salut special pelerinilor de limbă franceză şi i-a îndemnat pe credincioşi să trăiască cu vie participare misterul morţii şi învierii lui Isus
Audienţa generală din 17 aprilie 2019

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

17 aprilie 2019 – Vatican News. Oprindu-se asupra primei rugăciuni, adresată de Isus după Cina cea de Taină, când "ridicându-şi ochii spre cer, a zis: "Tată, a venit ceasul: glorifică-l pe Fiul tău ca Fiul să te glorifice pe tine" (In 17, 2), pontiful evidenţiază cererea lui Isus de glorificare, "cerere ce pare paradoxală în momentul în care Pătimirea aproape că bate la uşă".

«Biblia» - a explicat pontiful - «vorbeşte deseori despre gloria divină», subliniind că aceasta indică "revelaţia lui Dumnezeu", fiind "semnul caracteristic al prezenţei sale salvatoare în mijlocul oamenilor", acum fiind Isus cel care "manifestă în mod definitiv prezenţa salvatoare a lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor"."

Papa Francisc: «Dragi fraţi şi surori, să ne însuşim rugăciunea lui Isus: să-i cerem Tatălui să îndepărteze voalurile de pe ochii noştri pentru ca în aceste zile, privind la Răstignit, să reuşim să înţelegem că Dumnezeu este iubire. De câte ori ni-l imaginăm ca pe un stăpân şi nu ca pe un Tată, de câte ori nu ne gândim la el ca la un judecător sever şi nu ca la un Mântuitor milostiv. Însă Dumnezeu, în sărbătoarea Paştelui, reduce la zero distanţele, arătându-se în smerenia unei iubiri care cheamă iubirea noastră.»  

«Adevărata glorie este gloria iubirii, pentru că este singura care dă viaţă lumii», a continuat pontiful, explicând că gloria lui Dumnezeu este total diferită de gloria lumească, "care vine atunci când suntem admiraţi, lăudaţi, aclamaţi. «În schimb, gloria lui Dumnezeu, este paradoxală: fără aplauze, fără public. În centru nu se află propriul "eu", ci celălalt», a mai spus pontiful, explicând că evenimentul pascal ni-l arată pe Tatăl care-l glorifică pe Fiul şi pe Fiul care-l glorifică pe Tatăl.

Referindu-se la cea de-a doua rugăciune, pe care Isus o adresează Tatălui, în grădina Getsemani, papa Francisc aminteşte angoasa care însoţeşte invocaţia Mântuitorului, descriind acel moment de intensă nelinişte.

Papa Francisc: «Simte întreaga angoasă pentru ceea ce îl aşteaptă: trădare, dispreţ, suferinţă, faliment. Este "trist" şi acolo, în acel abis, în acea dezolare, îi adresează Tatălui cuvântul cel mai duios şi mai plăcut: «Abbà», adică tată. În încercare, Isus ne învaţă să-l îmbrăţişăm pe Tatăl pentru că în rugăciunea adresată Lui, se găseşte forţa de a merge mai departe în suferinţă.»  

«În final» - a spus Sfântul Părinte, referindu-se la cea de-a treia rugăciune - «Isus îi adresează Tatălui o a treia rugăciune pentru noi: "Tată, iartă-i căci nu ştiu ce fac" (Lc 23,34). Isus se roagă pentru cine a fost rău cu El, pentru ucigaşii lui. Evanghelia menţionează că această rugăciune este spusă în momentul răstignirii. Era probabil momentul suferinţei maxime, când lui Isus i se băteau cuiele la încheieturile mâinilor şi ale picioarelor . Aici, în culmea durerii se ajunge la culmea iubirii: la iertare, darul la cel mai înalt nivel, care rupe lanţul răului.»

«Rugându-ne în aceste zile "Tatăl nostru" am putea cere unul dintre aceste haruri: de a ne trăi viaţa pentru a-i aduce slavă lui Dumnezeu, adică de a trăi cu iubire; de a şti să ne încredinţăm Tatălui în încercări şi de a-i spune "tată" lui Dumnezeu Tatăl şi de a afla în întâlnirea cu Tatăl iertarea şi curajul de a ierta. Aceste două aspecte merg împreună. Tatăl ne iartă, dar ne dă şi curajul de a  putea ierta.» Astfel a îndemnat pontiful la finalul catehezei audienţei generale, înainte de binecuvântarea dată pelerinilor prezenţi în Piaţa Sfântul Petru şi credincioşilor care – prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă – o primesc cu spirit de credinţă.

17 aprilie 2019, 12:18