Căutare

2019.03.04 Officiali Archivio Segreto Vaticano 2019.03.04 Officiali Archivio Segreto Vaticano 

Papa Francisc deschide arhivele secrete despre Pius al XII-lea

Luni, 4 martie 2019, primind în audiență conducerea și personalul Arhivei Secrete Vaticane, papa Francisc a anunțat deschiderea arhivelor despre Pius al XII-lea. Arhivele vor fi deschise peste un an, pe 2 martie 2020, și acoperă perioada 2 martie 1939 – 9 octombrie 1958.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
4 martie 2019 – Vatican News. Pe 2 martie 2020 Arhiva Secretă Vaticană va deschide arhivele Sfântului Scaun referitoare la pontificatul papei Pius al XII-lea: a anunțat astăzi papa Francisc, primind în audiență conducerea și personalul Arhivei Secrete Vaticane. Arhivele care vor fi puse la dispoziția cercetătorilor autorizați cuprind perioada de timp 2 martie 1939 – 9 octombrie 1958, altfel spus, din prima până în ultima zi a pontificatului.
Papa Francisc: «Am hotărât ca deschiderea Arhivelor Vaticane pentru pontificatul lui Pius al XII-lea să aibă loc pe 2 martie 2020, la un an după cea de-a 80-a aniversare a alegerii la Scaunul lui Petru a lui Eugenio Pacelli. (...) Biserica nu se teme de istorie, dimpotrivă, o iubește și ar dori să o iubească mai mult și mai bine, așa cum o iubește Dumnezeu! Așadar, cu aceeași încredere a predecesorilor mei, deschid și încredințez cercetătorilor acest patrimoniu documentar».

Decizia papei Francisc se adaugă la dispozițiile Sfântului Ioan Paul al II-lea de a deschide în 2004 fondul de arhivă al Oficiului Vatican de Informare privind prizonierii de război, militari sau civili, acoperind perioada 1939-1947.

Într-un amplu articol publicat astăzi în L’Osservatore Romano, prefectul Arhivei Secrete Vaticane, episcopul titular Sergio Pagano, a ilustrat pașii care au făcut posibilă decizia de astăzi a papei Francisc, în special ”munca răbdătoare de punere în ordine, clasificare și inventariere a numeroaselor fonduri și documente”.

Concret, vor fi deschise Arhiva Secretă Vaticană, Arhiva istorică a Secției pentru Raporturile cu statele a Secretariatului de stat, Arhiva istorică a Congregației pentru doctrina credinței, Arhiva istorică a Congregației pentru evanghelizarea popoarelor, Arhiva istorică a Congregației pentru Bisericile orientale, Arhiva Fabricii Sfântul Petru și, cu modalități și forme diferite de acces, Arhivele istorice ale Congregațiilor, departamentelor, oficiilor și tribunalelor Sfintei Romane Biserici.

Există, de asemenea, alte trei fonduri ”speciale” de arhivă: Comisia de Ajutoare, Binefacere Pontificală și Oficiul Migrații. Vor fi puse la dispoziție, în același timp, documentele reprezentanțelor pontificale, cu un inventar specific care poate fi consultat în rețea Intranet a Arhivei Vaticane.

În spatele acestei decizii, scrie în articolul său mons. Pagano, se află ”multă muncă, fără îndoială, dar este o muncă susținută de entuziasm, fie pentru că exista conștiința de a lucra pentru viitoarele cercetări istorice în raport cu o perioadă crucială pentru Biserică și lume, fie pentru că documentele sunt orice, dar în niciun caz nu sunt aseptice. Acestea vorbeau, vorbesc și sper că vor continua să vorbească pentru cercetători și istorici despre o operă aproape supraomenească de «umanism» creștin (s-a vorbit de ”diplomația carității”), activă în angrenajul furtunos al evenimentelor care, la jumătatea secolului XX, păreau hotărâte să anihileze noțiunea însăși de civilizație umană”.

”În tristul, mai mult, înfricoșătorul scenariu din acel timp”, încheie prefectul Arhivei Secrete Vaticane, ”iese în relief, cu trăsături proprii, marea figură a lui Pius al XII-lea, judecată și criticată de o manieră prea superficială pentru unele aspecte ale pontificatului său care acum, datorită recentei deschideri voită cu încredere de papa Francisc, mă gândesc că va găsi istorici care vor ști să o aprofundeze, de acum fără prejudecăți, dar cu ajutorul noilor documente, în toată dimensiunea și bogăția sa realistă”.

Potrivit site-ului ”vatican.va”, accesul la Arhiva Secretă Vaticană este ”gratuit și deschis cercetătorilor calificați care sunt interesați să facă aprofundări cu caracter științific. Doritorii trebuie să fie posesori ai unei diplome de specializare (de cinci ani) sau ai altor diplome universitare echivalente (pentru ecleziastici, licența sau doctoratul). Se completează o cerere adresată prefectului Arhivei, arătând motivațiile cercetării. Totodată, cererea trebuie să fie însoțită de o ”scrisoare de prezentare din partea unui Institut de cercetări istorice științifice recunoscut sau din partea unei persoane calificate în domeniul cercetărilor istorice, de exemplu, a unui profesor titular de catedră universitară. În fine, pe lângă cerere, este necesar să se prezinte certificatul ultimului titlu academic dobândit.

04 martie 2019, 13:58