Căutare

Pope Francis celebrates the Lord's Passion Pope Francis celebrates the Lord's Passion 

Îndemnul "Pătrunde din nou în tine însuţi", în centru predicilor din Postul Mare

Vineri, 15 martie, în capela Redemptoris Mater, din Palatul Apostolic, părintele Raniero Cantalamessa, predicator al Casei Pontificale, ţine prima din cele cinci predici din Postul Mare 2019.Tema – "Pătrunde din nou în tine însuţi" – este o frază a sfântului Augustin care îndeamnă la îndepărtarea de preocupările zilnice şi de distragerile lumii pentru a-l regăsi pe Dumnezeu în propria inimă.
Părintele Cantalamessa - predici Postul Mare

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

14 martie 2019 – Vatican News. Îndemnul "In te ipsum redi" (Pătrunde din nou în tine însuţi) a sfântului Augustin este de a ne regăsi şi de a pătrunde din nou în noi înşine, de a găsi timp şi spaţiu pentru Dumnezeu, pentru a-l asculta, pentru a ne despuia de noi înşine. Culmea acestei întâlniri este de a-l cunoaşte pe Dumnezeu în revelaţia sa supremă, în Isus Cristos cel răstignit, "iubire care se dăruieşte până la jertfa de sine", explică părintele Raniero Cantalamessa. În cele cinci predici pe care le va ţine în fiecare zi de vineri din Postul Mare – până pe 12 aprilie – preotul călugăr predicator al Casei Pontificale va propune un parcurs pentru a-i face loc lui Dumnezeu şi a da la o parte propriul "eu".

În interviul realizat de colega noastră Tiziana Campisi, părintele Cantalamessa a prezentat în sinteză conţinutul celor cinci meditaţii din Postul Mare, spunând:

R. «Meditaţiile din Postul Mare doresc să continue cumva reflecţia pe care am început-o în Advent, care are la origine versetul unui Psalm: "Sufletul meu este însetat de Dumnezeul cel viu" (Ps 42,2). Înseamnă să mergem pe urmele lui Dumnezeu, însă nu doar pentru a-i descoperi existenţa ci pentru a ne da seama de Dumnezeu, a trăi conştienţi fiind de prezenţa sa; este asemenea unei treziri, a unei conştientizări, nu doar o recunoaştere a existenţei lui Dumnezeu la nivel abstract ci o înţelegere a faptului că este viu, că este în jurul nostru. În acest context, titlul predicilor din Postul Mare "Pătrunde din nou în tine însuţi", ce reprezintă un îndemn al sfântului Augustin, pune în evidenţă locul sau o condiţie pentru a putea intra în contact cu acest Dumnezeu viu, pentru că îl întâlnim pe Dumnezeu cel viu în Preasfânta Euharistie, în Cuvântul lui Dumnezeu, dar îl întâlnim şi în inima noastră. Aşadar, cum spune sfântul Augustin, dacă nu pătrundem din nou în noi înşine, dacă nu lăsăm puţin la o parte exterioritatea, vorbăria, nu putem să-l întâlnim pe Dumnezeu cel viu. Aşadar, însăşi îndemnul sfântului Augustin "Pătrunde din nou în tine însuţi" are un mesaj foarte puternic. De aceea am ales acest îndemn ca titlu al meditaţiilor din acest an, însă se înscrie în contextul unei teme mai ample, cea a descoperirii unui expresii care-mi place: "să-ţi dai seama de prezenţa lui Dumnezeu".»  

14 martie 2019, 12:54