Căutare

2019.02.24 Concelebrazione Eucaristica 2019.02.24 Concelebrazione Eucaristica 

Protecția minorilor. Papa Francisc cere o alianță comună între Biserică și societate împotriva abuzurilor

Duminică, 24 februarie 2019, papa Francisc a prezidat Sf. Liturghie de încheiere a reuniunii ”Protecția minorilor în Biserică”. Au luat parte, printre alții, mai multe victime ale abuzurilor comise de unii oameni ai Bisericii. La finalul celebrării euharistice, papa a prezentat o amplă concluzie a reuniunii și a cerut o alianță comună între Biserică și societate pentru ”a șterge de pe fața pământului” orice fel de abuz în dauna copiilor și a celor vulnerabili.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
24 februarie 2019 – Vatican News
. Papa Francisc a prezidat astăzi, în Sala Regia din Palatul Apostolic, Sfânta Liturghie de încheiere a reuniunii la vârf a episcopatului catolic din lumea întreagă dedicată protecției minorilor în Biserică.

Convocată de Sfântul Părinte în perioada 21-24 februarie a.c., reuniunea fără precedent din Cetatea Vaticanului a abordat liniile directoare pentru a stabili un parcurs de urmat atunci când apar cazuri de abuz comise în dauna minorilor de oameni ai Bisericii.

Din România au luat parte vice-președintele Conferinței episcopilor, mons. Ioan Robu, arhiepiscop și mitropolit al arhidiecezei romano-catolice de București, și reprezentantul Sinodului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică,  mons. Claudiu-Lucian Pop, episcop de Curie. Din R. Moldova a venit episcopul diecezei romano-catolice de Chișinău, mons. Anton Coșa.

Abuzurile asupra minorilor, prezente în toate societățile

La sfârșitul Sfintei Liturghii, papa Francisc a prezentat o amplă concluzie a lucrărilor din zilele precedente despre protecția minorilor, din care a reieșit încă o dată constatarea că ”gravitatea plăgii abuzurilor sexuale asupra minorilor este un fenomen răspândit de-a lungul istoriei din păcate în toate culturile și societățile”. Numai în 2017, de exemplu, potrivit datelor puse la dispoziție de Națiunile Unite, se estimează că până la un miliard de minori cu vârsta cuprinsă între 2 și 17 ani a suferit violențe sau neglijențe fizice, emotive sau sexuale. Iar stimele UNICEF pe 2014 arată că abuzurile sexuale, de la atingeri până la viol, ar fi fost comise în dauna a peste 120 de milioane de fetițe. Statistica arată, din păcate, că cei care comit abuzuri și violențe fizice, sexuale și emotive au o ”față familiară”, fiind vorba de părinți, rude, soți ai fetițelor măritate prematur, antrenori și educatori.
Papa Francisc: «Suntem, prin urmare, în fața unei probleme universale și transversale care, din păcate, se găsește aproape pretutindeni. Trebuie să fim clari: universalitatea acestei plăgi, în timp ce confirmă gravitatea ei în societățile noastre, nu diminuează monstruozitatea ei în interiorul Bisericii».

Un singur caz de abuz în Biserică ar fi prea mult

Latura inumană a fenomenului la nivel mondial, a continuat papa în discursul său, ”devine mai gravă și mai scandaloasă în Biserică pentru că este în contrast cu autoritatea morală și credibilitatea ei etică. Cel consacrat, ales de Dumnezeu ca să conducă sufletele la mântuire, se lasă subjugat de propria fragilitate umană, sau de propria maladie, devenind astfel un instrument al satanei. În abuzuri noi vedem mâna răului care nu cruță nici chiar inocența copiilor. Nu există explicații suficiente pentru aceste abuzuri în dauna copiilor. Cu umilință și curaj trebuie să recunoaștem că suntem în fața misterului răului, care se înverșunează asupra celor mai slabi pentru că sunt chipul lui Isus. Iată de ce în Biserică a crescut în prezent conștiința datoriei nu doar de a încerca să restrângă abuzurile foarte grave prin măsuri disciplinare și procese civile și canonice, dar și de a înfrunta cu determinare fenomenul fie în interiorul, fie în afara Bisericii. Ea se simte chemată să combată acest rău care afectează centrul misiunii ei: să vestească Evanghelia celor mici și să-i apere de lupii lacomi”.
Papa Francisc: «Aș vrea să repet aici cu claritate: dacă în Biserică s-ar fi întâmplat chiar și un singur caz de abuz – ceea ce reprezintă deja de la sine o monstruozitate – acest caz va fi înfruntat cu cea mai mare seriozitate. Frați și surori, în mânia, justificată, a oamenilor, Biserica vede oglindindu-se mânia lui Dumnezeu, care a fost trădat și pălmuit de acești consacrați necinstiți. Răsunetul strigătului tăcut al celor mici, care în loc să găsească în ei paternitate și călăuze spirituale au găsit călăi, va face să se cutremure inimile anesteziate de ipocrizie și de putere. Avem datoria de a asculta cu atenție acest strigăt sufocat și tăcut».

O alianță comună între Biserică și societate împotriva abuzurilor

Denunțând fără ezitare rădăcina malefică a acestui dramatic fenomen prezent în întreaga societate, papa a spus mai departe că ”după cum trebuie să luăm toate măsurile practice pe care le oferă bunul simț, științele și societatea, tot la fel nu trebuie să pierdem din vedere această realitate și să luăm măsurile spirituale pe care Domnul însuși ni le învață: umilirea, propria acuzare, rugăciunea și pocăința. Este singurul mod prin care poate fi învins duhul răului. În acest fel l-a învins Isus”. Obiectivul Bisericii, așadar, va fi acela de ”a asculta, a tutela, a proteja și a îngriji minorii abuzați, exploatați și uitați, oriunde s-ar afla aceștia. Biserica, pentru a atinge acest obiectiv, trebuie să se ridice mai presus de toate polemicile ideologice și de politicile jurnalistice care deseori instrumentalizează, din diferite interese, însăși dramele trăite de cei mici”.
Papa Francisc: «A venit ceasul, de aceea, în care să colaborăm împreună pentru a eradica atare brutalitate din trupul omenirii noastre, adoptând toate măsurile necesare care sunt deja în vigoare la nivel internațional și la nivel bisericesc. A venit ceasul în care să găsim justul echilibru între toate valorile aflate în joc și să dăm directive uniforme pentru Biserică, evitând cele două extreme: justițialismul, provocat de sentimentul de culpă pentru erorile trecutului și de presiunea mediatică, și autoapărarea, care nu înfruntă cauzele și consecințele acestor delicte grave».

Opt dimensiuni prioritare pentru Biserică

Sfântul Părinte a menționat în acest context ghidul ”Best Practices”, formulat sub egida Organizației mondiale a sănătății de un grup de zece agenții internaționale care a pregătit și aprobat un pachet de măsuri numit INSPIRE cu șapte strategii pentru a pune capăt violenței asupra copiilor. Folosindu-se de aceste linii directoare, Biserica, în itinerarul ei legislativ, grație activității depuse în anii trecuți de Comisia pontificală pentru ocrotirea minorilor și contribuției recentei întâlniri, se va concentra pe următoarele opt aspecte: ocrotirea copiilor, obiectivul primar al oricărei măsuri fiind acela de a-i proteja pe cei mici și a împiedica să ajungă victime a vreunui abuz psihologic și fizic; seriozitate impecabilă, pornind de la certitudinea că Biserica va face tot necesarul pentru a consemna justiției pe oricine ar fi comis atare delicte; o adevărată purificare, subliniind efortul reînnoit și continuu de a promova creșterea în sfințenie a păstorilor de suflete; formarea, căutând selecția candidaților la preoție nu doar după criterii negative, precum excluderea celor cu o personalitate problematică, dar și după criterii pozitive, precum dorința de sfințenie și virtutea castității; întărirea și verificarea liniilor călăuzitoare ale Conferințelor episcopale, punând accentul pe norme, nu doar pe orientări pentru ca niciun abuz să nu mai fie acoperit; însoțirea persoanelor abuzate, ținând cont că răul pe care l-au primit lasă în ei răni indelebile care se manifestă în resentimente și tendințe autodistructive; lumea digitală, încurajând țările și autoritățile să limiteze site-urile care pun în pericol demnitatea minorilor; în fine, turismul sexual, dat fiind că inima discipolului lui Cristos trebuie să recunoască chipul lui Dumnezeu în orice creatură umană, începând cu cele mai inocente.

Recunoștință față de preoții credincioși

Papa a avut un cuvânt de recunoștință și încurajare pentru ”toți preoții și persoanele consacrate care îl slujesc pe Domnul cu fidelitate și în totalitate și care se simt necinstiți și discreditați de comportamentele rușinoase ale unor confrați. Toți – Biserică, persoane consacrate, Poporul lui Dumnezeu și chiar Dumnezeu însuși – purtăm consecințele infidelității lor. Mulțumesc, în numele întregii Biserici, marii majorități a preoților care nu doar că sunt credincioși celibatului, dar se dăruiesc într-o slujire care astăzi a devenit și mai dificilă din cauza scandalurilor comise de puțini (dar întotdeauna prea mulți) confrați ai lor. Și mulțumesc credincioșilor care îi cunosc bine pe bunii lor păstori și continuă să se roage pentru ei și să-i susțină”.

Transformarea răului în oportunitate de purificare

Pontiful a încheiat amplul său discurs cu îndemnul de a transforma acest rău într-o ”oportunitate de purificare”. Amintind convingerea Sfintei Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), potrivit căreia ”în noaptea cea mai întunecoasă răsar cei mai mari profeți și sfinți”, papa a spus că ”rezultatul cel mai bun și rezoluția cea mai eficace pe care o putem da victimelor, poporului Sfintei Maici Biserici și lumii întregi sunt angajamentul pentru o convertire personală și colectivă și umilința de a învăța, de a-i asculta, a-i asista și a-i proteja pe cei mai vulnerabili”.
Papa Francisc: «Fac un stăruitor apel în favoarea luptei pe toate planurile împotriva abuzurilor asupra minorilor, în domeniul sexual ca și în alte domenii, din partea tuturor autorităților și a persoanelor la nivel individual, pentru că este vorba de crime abominabile care trebuie șterse de pe fața pământului: cer acest lucru numeroasele victime ascunse în familii și în diverse domenii ale societăților noastre».

24 februarie 2019, 13:52