Căutare

Vatican News
2019.02.27 Udienza Generale 2019.02.27 Udienza Generale 

Numele Tatălui ceresc să fie sfinţit în noi, în familia şi comunitatea noastră: Papa, la audienţa generală

În parcursul nostru de redescoperire a rugăciunii 'Tatăl nostru', azi vom aprofunda prima din cele şapte invocaţii, şi anume 'sfinţească-se numele tău'», a anunţat Sfântul Părinte la începutul catehezei audienţei generale de miercuri, 27 februarie, cu desfăşurare în Piaţa Sfântul Petru.
Papa Francisc la audienţa generală de miercuri, 27 februarie 2019

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

27 februarie 2019 – Vatican News. Explicând că sunt şapte cererile conţinute în rugăciunea 'Tatăl nostru', cereri care ar putea fi împărţite cu uşurinţă în două subgrupuri, pontiful a evidenţiat că primele trei au în centru pronumele personal "Tu", cu referinţă la Dumnezeu Tatăl - sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta – ,în timp ce celelalte patru sunt rezervate necesităţilor noastre –"pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi; ne iartă nouă greșelile noastre; nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Papa Francisc: «Rugăciunea 'Tatăl nostru' conţine matriţa oricărei rugăciuni creştine – aş spune a oricărei rugăciuni omeneşti care este întotdeauna alcătuită, pe de o parte, din contemplaţia lui Dumnezeu şi, pe de altă parte, din cererea sinceră şi curajoasă a ceea ce ne trebuie pentru a trăi, şi bine [în acelaşi timp]. Astfel, în modul său simplu şi esenţial, rugăciunea 'Tatăl nostru' îl educă pe cel care se roagă la a nu multiplica cuvinte fără rost, pentru că – cum spune Isus însuşi - "Tatăl vostru ştie de ce aveţi nevoie, înainte ca să-i cereţi" (Mt 6,8).»

Ajutându-ne să înţelegem că "atunci când vorbim cu Dumnezeu, nu o facem pentru a-i revela ceea ce avem în inimă, lucru pe care-l cunoaşte mult mai bine decât noi înşine", pontiful a spus: «Dacă Dumnezeu este un mister pentru noi, în schimb noi nu suntem o enigmă în ochii săi (cf Sal 139, 1-4). Dumnezeu este ca acele mame cărora le este suficientă o privire pentru a înţelege totul despre fiii lor: dacă sunt fericiţi sau trişti, dacă sunt sinceri sau ascund ceva… .»

Papa Francisc: «Primul pas al rugăciunii creştine constă aşadar în a ne încredinţa pe noi înşine lui Dumnezeu, providenţei sale. Este ca şi cum am spune: "Doamne, Tu ştii toate, nici măcar nu este nevoie să-ţi povestesc durerea mea, îţi cer doar să-mi stai alături: Tu eşti speranţa mea".»

Explicând că această încredere în Tatăl ceresc ne face să-i cerem cele trebuincioase, fără să ne agităm şi să ne îngrijorăm, pontiful a subliniat că cererea "sfinţească-se numele tău" exprimă "întreaga admiraţie a lui Isus pentru frumuseţea şi măreţia Tatălui. «În acelaşi timp» – a continuat – «implorăm ca numele său să fie sfinţit în noi, în familia noastră, în comunitatea noastră, în lumea întreagă. Este Dumnezeu cel care sfinţeşte, care ne transformă prin iubirea sa, dar în acelaşi timp ştim că şi noi, prin mărturia noastră, manifestăm sfinţenia lui Dumnezeu în lume, făcând să fie prezent numele său.»

La finalul cuvântului de învăţătură dedicat rugăciunii "Tatăl nostru", papa Francisc ne-a amintit că rugăciunea alungă orice teamă şi că, rugându-ne, suntem noi cei care speriem răul.

După cateheză, salutându-i pe pelerinii de limbă arabă proveniţi din Orientul Mijlociu, îndeosebi din Egipt şi Irak, pontiful a spus: "Invocaţia numelui lui Dumnezeu are unicul obiectiv de a-l binecuvânta şi nu de a-l instrumentaliza". 'Sfinţească-se numele tău' înseamnă implicare astfel încât viaţa mea să fie un imn de laudă adus măreţiei lui Dumnezeu; să fie o manifestare concretă a credinţei mele în El: înseamnă implicare pe calea sfinţeniei astfel încât alţii să preamărească Preasfântul său Nume. Domnul să vă binecuvânteze şi să vă mântuiască întotdeauna de cel rău."

27 februarie 2019, 12:23