Căutare

2019.01.19 Delegazione Ecumenica Chiesa Luterana Finlandia 2019.01.19 Delegazione Ecumenica Chiesa Luterana Finlandia 

Papa Francisc, delegației ecumenice din Finlanda: Tradiția nu este o dilemă, ci un dar

Sâmbătă, 19 ianuarie 2019, papa Francisc a primit în audiență o delegație a confesiunilor creștine din Finlanda, cu ocazia tradiționalului pelerinaj comun la Roma pentru sărbătoarea Sf. Henric. În discursul său, pontiful a subliniat colaborarea comună în mărturisirea credinței și slujirea aproapelui.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
19 ianuarie 2019 – Vatican News. ”Dreptatea pentru toți se cere și se caută împreună. Într-o lume sfâșiată de războaie, dușmănii, naționalisme și dezbinări, rugăciunea și efortul comun pentru a se ajunge la o dreptate mai mare nu suportă amânare. Sunt omisiuni pe care nu ni le putem permite”: este, pe scurt, discursul adresat de papa Francisc unei delegații ecumenice din Finlanda, primită în audiență sâmbătă, 19 ianuarie 2019, cu ocazia tradiționalului pelerinaj comun la Roma pentru sărbătoarea Sf. Henric.

Dialogul ecumenic este ireversibil

În discursul prezentat în italiană, pontiful și-a exprimat încrederea că ”mărturia noastră comună de rugăciune și de credință va aduce roade”, iar vizita la Roma ”va întări colaborarea deja trainică dintre luteranii, ortodocșii și catolicii din Finlanda”. De altfel, a recunoscut Sfântul Părinte în cadrul ”întâlnirii fraterne” din Palatul Apostolic, ”efortul comun în favoarea ecumenismului este o exigență esențială a credinței pe care o mărturisim, o cerință care se naște din însăși identitatea noastră de discipoli ai lui Isus”. Acesta este și motivul pentru care ”ecumenismul este un drum, un drum care, după cum au subliniat mereu diferiții pontifi de la Conciliul Vatican II încoace, este ireversibil”. ”This is not an optional way” – ”Acesta nu este o opțiune”, a adăugat liber papa Francisc în engleză. ”Unitatea între noi”, a reluat mai departe în italiană, ”crește de-a lungul acestui drum”, iar pelerinajul la Roma ”ne invită să parcurgem împreună calea unității care, în harul Duhului Sfânt, ne conduce împreună la Cristos, Domnul Nostru, ca fii iubiți ai Tatălui și, de aceea, ca frați și surori între noi”.

Slujirea carității și mărturia credinței

Preluând cuvintele episcopului luteran de Kuopio, papa și-a exprimat prețuirea pentru remarca acestuia potrivit căruia ”avem de exercitat o slujire de caritate și o mărturie de credință comune”. Această îndatorire au la bază Botezul, faptul de a fi creștini. ”Acesta este centrul”, a întărit pontiful. ”Într-adevăr, după cum s-a amintit, diferitele clasificări sociologice, care deseori sunt atribuite cu superficialitate creștinilor, sunt aspecte secundare sau inutile. Când ne rugăm împreună, când împreună vestim Evanghelia și îi slujim pe cei săraci și nevoiași, ne regăsim pe noi înșine mergând pe cale, iar drumul însuși înaintează spre țelul unității vizibile”.

Problemele nu se rezolvă stând pe loc

Mai mult, a spus papa Francisc, ”chestiunile teologice și ecleziologice care încă ne distanțează vor putea fi rezolvate numai pe parcursul acestui drum comun: nu se vor rezolva niciodată dacă stăm pe loc; desigur, fără a forța lucrurile și fără a prevedea cum și când aceasta se va întâmpla. Dar putem fi siguri că, dacă vom fi docili, Duhul Sfânt ne va conduce în feluri pe care astăzi nici nu ni le închipuim. Suntem chemați, între timp, să facem tot ceea ce putem pentru a înlesni întâlnirea și pentru a rezolva în caritate neînțelegerile, ostilitățile și prejudecățile care vreme de secole au viciat relațiile noastre”. Pontiful a menționat aici o importantă contribuție la ”drumul către consensul teologic”: recenta Declarație a Comisiei de dialog luterano-catolică din Finlanda despre Biserică, Euharistie și Ministeriu, intitulată ”Communion in Growth”.

Tradiția nu este o dilemă, ci un dar

Pe calea către unitatea vizibilă, a adăugat Sfântul Părinte ”nu suntem singuri. Există mărturisitori comuni care, asemenea Sfântului Henric, merg înaintea noastră pe cale. De aceea, chiar este adevărat – vă mulțumesc pentru că ați amintit și acest lucru – că Tradiția nu este o dilemă, ci un dar. Tradiția face trimitere la verbul latin tradere, care înseamnă a înmâna. Tradiția nu este, în realitate, ceva ce ne putem însuși pentru a ne deosebi, ci o înmânare care ne-a fost încredințată ca să ne îmbogățim reciproc. Suntem mereu chemați să ne întoarcem la înmânarea originară, din care izvorăște fluviul Tradiției: este coasta deschisă a lui Cristos pe cruce. Acolo El ni s-a dat cu totul, înmânându-ne chiar și Spiritul său (cf. In 19,30.34). De acolo a izvorât viața noastră de credincioși, acolo se află renașterea noastră perenă. Acolo găsim puterea de a duce greutățile și crucile unii altora. Precedați și susținuți de cei care și-au dat viața din iubire față de Domnul și de frați, suntem chemați să nu obosim niciodată pe cale”.

Dreptatea pentru toți trebuie să fie căutată împreună

În fine, referindu-se la actuala Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor, în desfășurare de la 18 la 25 ianuarie pe tema ”Dreptatea, numai dreptatea să o cauți” (Dt 16,20), papa a observat că îndemnul biblic este la plural și ”ne amintește că nu putem lucra pentru dreptate singuri: dreptatea pentru toți se cere și se caută împreună. Într-o lume sfâșiată de războaie, dușmănii, naționalisme și dezbinări, rugăciunea și efortul comun pentru a se ajunge la o dreptate mai mare nu suportă amânare. Sunt omisiuni pe care nu ni le putem permite”.

19 ianuarie 2019, 11:23