Căutare

Vatican News
2019.01.09 Udienza Generale 2019.01.09 Udienza Generale 

Dumnezeu este Tată şi nu-şi uită fiii care suferă: Papa, la audienţa generală

«Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide! Căci oricine cere primeşte; cine caută găseşte; iar celui care bate i se va deschide. Care tată dintre voi, dacă fiul îi cere un peşte, îi va da, în loc de peşte, un şarpe sau, dacă îi cere un ou, îi va da un scorpion? Aşadar, dacă voi, cei care sunteţi aici, răi cum sunteţi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru din ceruri îl va da pe Duhul Sfânt celor care i-l cer?» (Lc 11, 9-13)
Papa Francisc, la audienţa generală de miercuri, 9 ianuarie 2019

9 ianuarie 2019 – Vatican News.  Dumnezeu este Tată şi nu-i uită pe fiii care suferă. Această idee, ce exprimă în mod sintetic cateheza audienţei generale de miercuri, 9 ianuarie, desfăşurată în Aula Paul al VI-lea, din Vatican, se inspiră din capitolul 11 al Evangheliei după sfântul Luca, care îndeamnă la curajul rugăciunii, prin cuvintele: "cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi vi se va deschide".

Isus însuşi este un om al rugăciunii, după cum a amintit Sfântul Părinte care a evidenţiat cum "fiecare pas al vieţii lui Isus este ca împins de suflul Duhului Sfânt, care îl călăuzeşte în toate acţiunile sale.

Papa Francisc: «Isus se roagă în timpul botezului în Iordan, dialoghează cu Tatăl înainte de a lua deciziile cele mai importante, adeseori se retrage în singurătate, mijloceşte pentru Petru, care îl va nega în curând: "Simon, Simon, iată Satana a pretins ca să vă cearnă ca pe grâu; eu însă m-am rugat pentru tine, ca să nu piară credinţa ta"(Lc 22, 31-32). Chiar și moartea lui Mesia este cufundată într-o atmosferă de rugăciune, aşa încât orele de pătimire apar marcate de un calm surprinzător: Isus alină suferinţa femeilor care-l plâng, se roagă pentru cei care l-au răstignit, promite paradisul tâlharului cel bun şi moare spunând: "Tată, în mâinile tale încredinţez sufletul meu"(Lc 23,45). Rugăciunea lui Isus pare să înăbuşe emoțiile cele mai violente, dorințele de răzbunare și revanşă, îl împacă pe om cu cel mai înspăimântător duşman: moartea.»

Referindu-se la un alt fragment din Evanghelia după sfântul Luca, în care apare cererea – exprimată de unul din discipoli – de a putea fi învăţat chiar de Isus cum să se roage, pontiful a evidenţiat că, din răspunsul la cererea "Doamne, învaţă-ne să ne rugăm", apar o serie de indicaţii referitoare la comportamentul pe care trebuie să-l aibă credinciosul care se roagă.

Papa Francisc: «"Care tată dintre voi, dacă fiul îi cere un peşte, îi va da, în loc de peşte, un şarpe?" (…) Cu aceste cuvinte, Isus lasă să se înţeleagă că Dumnezeu răspunde întotdeauna, că nicio rugăciune nu va rămâne neascultată, că El este Tată şi nu-i uită pe fiii care suferă. Desigur, aceste afirmaţii ne pun în dificultate, pentru că multe din rugăciunile noastre par să nu obţină rezultate. Oare de câte ori nu am cerut fără să obţinem, ori am bătut şi am găsit poarta închisă? Isus ne sfătuieşte ca, în acele momente, să insistăm şi să nu ne dăm bătuţi. Rugăciunea transformă întotdeauna realitatea: dacă nu schimbă situaţiile în jurul nostru, cel puţin ne schimbă pe noi. Isus a promis darul Duhului Sfânt fiecărui om care se roagă. Putem fi siguri că Dumnezeu va răspunde. Singura incertitudine este legată de timp, dar să nu punem la îndoială că El va răspunde.»

09 ianuarie 2019, 11:38