Căutare

Vatican News
2019.01.13 Angelus 2019.01.13 Angelus 

Papa, la "Angelus": Să ne lăsăm călăuziţi de Duhul Sfânt în tot ceea ce facem!

"În acel timp, deoarece poporul era în aşteptare şi toţi se întrebau în inima lor despre Ioan, dacă nu cumva este el Cristosul, Ioan le-a răspuns tuturor: "Eu vă botez cu apă, însă vine unul mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălţămintei. El vă va boteza în Duhul Sfânt şi cu foc". În timp ce tot poporul era botezat, a fost botezat şi Isus şi, pe când se ruga, cerul s-a deschis şi Duhul Sfânt a coborât asupra lui, sub chip trupesc, ca un porumbel, şi o voce a fost din cer: "Tu eşti Fiul meu cel iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea."( Lc 3,15-16.21-22)
Emisiunea de duminică, 13 ianuarie 2019

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

13 ianuarie 2019 – Vatican News. «Azi, la încheierea Timpului liturgic al Crăciunului, celebrăm sărbătoarea Botezul Domnului. Liturghia ne îndeamnă să-l cunoaştem mai deplin pe Isus a căruia naştere am sărbătorit-o de curând; de aceea, Evanghelia ilustrează două elemente importante: relaţia lui Isus cu lumea şi relaţia lui Isus cu Tatăl», a spus Sfântul Părinte la începutul cuvântului de învăţătură care a însoţit rugăciunea "Îngerul Domnului" de duminică, din Piaţa Sfântul Petru.  

Oprindu-se asupra rolului avut de popor, potrivit relatării evanghelice a Botezului lui Isus în apele Iordanului, pontiful observă că prezenţa mulţimii nu este doar în fundal, asemenea unei prezenţe scenice, ci reprezintă "o componentă esenţială a evenimentului".

Papa Francisc: «Înainte de cufundarea în apă, Isus "se cufundă" în mulţime, se uneşte cu aceasta, însuşindu-şi pe deplin condiţia umană, împărtăşind condiţia umană, în afară de păcat. În sfinţenia sa divină, plină de har şi de milostivire, Fiul lui Dumnezeu s-a făcut trup, tocmai pentru a lua asupra sa şi a înlătura păcatul lumii. De aceea şi cea de azi este o epifanie, pentru că mergând la Ioan să se boteze, în mijlocul mulţimii penitente a poporului său, Isus manifestă logica şi sensul misiunii sale.»

Succesiv, oprindu-se asupra rugăciunii, cel de-al doilea element reliefat de Evanghelia după sfântul Luca, capitolul 3, papa Francisc a explicat că, după cufundarea în mulţime, Isus se "cufundă" în rugăciune, adică în comuniunea cu Tatăl.

Papa Francisc: «Botezul este începutul vieţii publice a lui Isus, a misiunii în lume ca trimis al Tatălui pentru a manifesta bunătatea şi iubirea sa faţă de oameni. O astfel de misiune este îndeplinită în mod constant şi în perfectă uniune cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt. Misiunea Bisericii şi misiunea fiecăruia dintre noi este chemată să se sădească în misiunea lui Isus. Este vorba despre regenerarea continuă, prin rugăciune, evanghelizare şi apostolat, pentru a da o mărturie creştină clară, nu potrivit planurilor omeneşti, ci după planul şi modul lui Dumnezeu.»   

«Dragi fraţi şi surori, sărbătoarea Botezul Domnului este un bun prilej pentru reînnoirea cu gratitudine şi convingere a promisiunilor de la Botezul nostru, angajându-ne să trăim zilnic în acord cu acesta», a spus Sfântul Părinte în încheierea catehezei, amintindu-ne că Isus "ne-a mântuit nu pentru meritele noastre, ci pentru a împlini imensa bunătate a Tatălui" şi, invocând-o pe Fecioara Maria, s-a rugat: "Preacurata, Maică a Milostivirii, să fie călăuza şi modelul nostru".   

După rugăciunea Îngerul Domnului, pontiful a amintit că, începând de luni se reia Timpul de peste an, îndemnându-ne ca "asemenea lui Isus, după ce a fost botezat, să ne lăsăm călăuziţi de Duhul Sfânt în tot ceea ce facem. Însă, pentru acesta trebuie să-l invocăm. Să învăţăm să-l invocăm mai des pe Duhul Sfânt, în decursul zilelor, pentru a trăi cu iubire situaţiile obişnuite, astfel încât să devină extraordinare.   

 

13 ianuarie 2019, 13:04