Căutare

VATICAN POPE FRANCIS VATICAN POPE FRANCIS 

2018 la bilanț: anul exortației ”Gaudete et exsultate”

Magisteriul pontifical s-a exprimat în 2018 prin numeroase documente, scrisori apostolice, cateheze și omilii, dar îndeosebi prin exortația apostolică despre chemarea universală la sfințenie ”Gaudete et exsultate”.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
26 decembrie 2018 – Vatican News. De la constituția apostolică ”Veritatis gaudium” privind universitățile catolice până la ”Scrisoarea către poporul lui Dumnezeu” privind abuzurile comise de unii membri ai clerului, papa Francisc a căutat să alimenteze prin documentele magisteriului său credința și calea poporului lui Dumnezeu în anul mântuirii 2018. Le reparcurgem, pe scurt, în această emisiune, cu speranța că aceste zile de odihnă și destindere vor oferi ocazia de a citi pe îndelete cel puțin câteva pagini.

Constituția apostolică ”Veritatis gaudium”

”Bucuria adevărului («veritatis gaudium») exprimă dorința arzătoare care face neliniștită inima oricărui om până când nu întâlnește, nu locuiește și nu împărtășește cu toți oamenii Lumina lui Dumnezeu”, scrie papa Francisc la începutul constituției apostolice ”Veritatis gaudium” cu privire la universitățile și facultățile catolice publicată în 29 ianuarie. ”Adevărul, de fapt, nu este o idee abstractă, ci Isus, Cuvântul lui Dumnezeu în care este Viața, Lumina oamenilor (cf. In 1,4), Fiul lui Dumnezeu care este totodată și Fiul omului. Numai El, «prin însăși revelarea misterului Tatălui și al iubirii Acestuia, îl dezvăluie pe deplin omului pe om și îi descoperă măreția chemării proprii» (Gaudium et spes, 22). (…) Strâns legat de misiunea Bisericii de a vesti Evanghelia”, se mai afirmă în constituția apostolică, ”este și vastul și pluriformul sistem de studii bisericești care a înflorit de-a lungul secolelor din înțelepciunea poporului lui Dumnezeu, sub călăuzirea Duhului Sfânt și în dialogul și discernământul semnelor timpurilor și ale diverselor expresii culturale”. Potrivit datelor oferite la Conferința de presă de prezentare a constituției apostolice, Facultățile bisericești sunt 289, iar instituțiile afiliate, agregate sau încorporate, 503. Totodată, universitățile catolice sunt 1.365, înființate în diferite țări pe baza legislației locale și recunoscute de atât de episcopatul național cât și de Congregația pentru educația catolică.

Exortația apostolică ”Gaudete et exsultate”

Poartă data de 19 martie, solemnitatea Sf. Iosif, soțul Preacuratei Fecioare Maria, unica exortație apostolică pe care papa Francisc a publicat-o în anul curent: se intitulează ”Gaudete et exsultate” și abordează chemarea la sfințenie în lumea contemporană. Documentul a fost prezentat pe 9 aprilie 2018 la Sala de presă a Sf. Scaun. «Gaudete et exsultate!» - «Bucurați-vă și tresăltați de veselie!» (Mt 5,12), spune Isus celor persecutați și umiliți pentru cauza sa. Domnul cere totul și ceea ce oferă este adevărata viață, fericirea pentru care am fost creați. El ne vrea sfinți și nu se așteaptă să ne mulțumim cu o existență mediocră, apoasă, inconsistentă. În realitate, chemarea la sfințenie este prezentă în diferite feluri încă din primele pagini ale Bibliei. Domnul o propune în felul următor lui Abraham: «Umblă în fața mea și fii neprihănit!» (Gen 17,1). Nu trebuie să ne așteptăm aici – afirmă pontiful - la un tratat despre sfințenie, cu multe definiții și deosebiri care ar putea să îmbogățească această temă importantă sau cu analizări care s-ar putea face cu privire la mijloacele de sanctificare. Țelul meu modest – recunoaște papa Francisc - este să fac să răsune încă o dată chemarea la sfințenie, urmărind să o concretizăm în contextul actual, cu riscurile, provocările și oportunitățile sale. Pentru că Domnul ne-a ales pe fiecare dintre noi «ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea lui în iubire» (Ef 1,4). Se devine sfinți trăind Fericirile evangheliei, o cale regală pentru că este ”contracurentului” în raport cu direcția lumii. Se devine sfinți cu toții, pentru că Biserica a învățat întotdeauna că sfințenia este o chemare universală și la îndemâna oricui, după cum dovedesc numeroșii sfinți ”de la ușa de alături”. Viața de sfințenie este, totodată, strâns legată de viața de milostivire, ”cheia cerului”. Prin urmare, sfânt este cel care știe să se lase mișcat și se mișcă la rândul său pentru a-i ajuta pe cei săraci și a vindeca formele de mizerie. Cel care respinge ”elucubrațiile” vechilor erezii mereu actuale și cel care, pe lângă toate celelalte, într-o lume ”accelerată” și agresivă, este capabil să trăiască cu bucurie și simțul umorului”.

Scrisoarea Sfântului Părinte către Poporul lui Dumnezeu

Încheiem amintind alte două documente de primă importanță pentru mersul Bisericii pe drumul istoriei: ”Scrisoarea Sfântului Părinte către Poporul lui Dumnezeu”, din 20 august, după publicarea, în Statele Unite ale Americii, a ”unui raport în care se descrie drama a cel puțin o mie de persoane care au fost victime ale abuzurilor sexuale, de putere și de conștiință comise de preoți”. Dacă ”în ce privește trecutul”, subliniază pontiful, ”nu va fi niciodată îndeajuns ceea ce se face pentru a cere iertare și a căuta repararea daunelor provocate”, ”cât privește viitorul, nu va fi niciodată puțin tot ceea ce se face pentru a da viață unei culturi capabile să evite nu doar repetarea unor astfel de situații, dar și ascunderea și continuarea lor. Situația din Biserica și societatea americană a dus, din nefericire, la două măsuri disciplinare ieșite din comun: demiterea, la inițiativa Sfântului Părinte, a cardinalului Theodor McCarrick din demnitatea de cardinal, și la demisia, din proprie inițiativă, a cardinalului Donald Wuerl de la conducerea pastorală a arhidiecezei de Washington.

Constituția apostolică ”Episcopalis communio”

Al doilea document de importanță majoră, chiar dacă se referă la organizarea unei instituții, este constituția apostolică ”Episcopalis communio” despre structura Sinodului episcopilor, prezentată presei în 18 septembrie. Sfântul Părinte își exprimă, printre altele, speranţa ca activitatea Sinodului Episcopilor să "contribuie, potrivit caracterului său, la restabilirea unităţii dintre toţi creştinii, potrivit voinţei Domnului". Făcând astfel, va ajuta Biserica Catolică, potrivit speranței papei Ioan Paul al II-lea exprimată în enciclica "Ut unum sint" de a găsi o formă de exercițiu a primatului care, fără a renunța în nici un fel la aspectul esențial al misiunii sale, să se deschidă spre o situație nouă."

26 decembrie 2018, 10:02