Căutare

Papa francesco e frati francescani Papa francesco e frati francescani 

”În cei care suferă noi îl vedem pe Isus care suferă”: papa Francisc, Fraților franciscani din Siria

Sfântul Părinte a trimis o scrisoare Fraților franciscani din Siria pentru a împărtăși suferințele lor și a transmite apropierea sa spirituală față de comunitățile creștine din această țară atât de greu încercată.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
28 noiembrie 2018 – Vatican News. ”Vă mulțumesc pentru scrisoarea prin care mă faceți părtaș la mărturia voastră în martirizata țară a Siriei”: spune papa Francisc în scrisoarea de răspuns trimisă zilele trecute la doi Frați franciscani minori din Siria, Hanna Jallouf ofm și Louai Bsharat ofm. Scrisoarea papei a fost publicată pe site-ul Custodiei Franciscane a Țării Sfinte.

”Doresc să împărtășesc suferința voastră și să vă spun că sunt aproape de voi și de comunitățile creștine, atât de greu încercate de durerea trăită în spirit de credință în Cristos Isus. Câtă suferință, câtă sărăcie, cât de mare este durerea lui Isus care suferă, care este sărac, alungat din patria sa! Isus este! Acesta este un mister. Este misterul nostru creștin. În voi și în locuitorii iubitei Sirii noi îl vedem pe Isus care suferă”.

În continuarea scrisorii sale, Sfântul Părinte afirmă că ”nimic altceva decât martiriul nu poate marca mai mult felul tipic al creștinului de a participa la istoria de mântuire a omenirii. Martirii duc mai departe Împărăția lui Dumnezeu, seamănă creștini pentru viitor, sunt adevărata glorie a Bisericii și speranța noastră. Atare mărturie este un îndemn de a nu se rătăci nici chiar în mijlocul furtunii. Nu de puține ori, marea vieții ne hărăzește furtună, dar din valurile învolburate ale existenței ajunge la noi un semn neașteptat de mântuire: Fecioara Maria, Maica Domnului fără glas, în tăcere, privind la Fiul nevinovat și răstignit care copleșește de sens viața și mântuirea poporului”.

”Vă asigur de amintirea mea continuă în Comuniunea euharistică”, afirmă Sfântul Părinte, ”pentru ca durerea de nedescris să se mute în dumnezeiasca speranță pe care Apostolul Paul o confirmă în Scrisoarea către Romani: «Cine ne va despărți de iubirea lui Cristos? Oare necazul, strâmtorarea, persecuțiile, foametea, lipsa de haine, primejdia sau sabia? După cum este scris: Pentru tine suntem dați la moarte toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de înjunghiere. Dar în toate acestea suntem mai mult decât învingători prin cel care ne-a iubit» (Rm 8, 35-37). O implor pe Maica Domnului să vă ocrotească sub mantia ei de har și să mijlocească pentru voi darul statorniciei. Vă binecuvântez din inimă”, încheie papa Francisc, ”pe voi și toate familiile creștine încredințate custodiei voastre curajoase”.

28 noiembrie 2018, 11:08