Căutare

Vatican News
VATICAN-POPE-MASS VATICAN-POPE-MASS 

Trăiesc zilnic pregătindu-mă pentru întâlnirea cu Isus? Papa, la Liturghia de pomenire a cardinalilor răposaţi

«Atunci Împărăţia Cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care şi-au luat candelele, şi au ieşit în întâmpinarea mirelui. Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte. Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn; dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate şi au adormit. La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: “Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!” Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: “Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” Cele înţelepte le-au răspuns: “Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă; ci mai bine duceţi-vă şi cumpăraţi-vă.” Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, şi s-a încuiat uşa. Mai pe urmă au venit şi celelalte fecioare, şi au zis: “Doamne, Doamne, deschide-ne!” dar el, drept răspuns, le-a zis: “Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!” Vegheaţi dar, căci nu ştiţi ziua şi nici ceasul în care va veni Fiul omului.» Mt 25,1-13
Papa Francisc la Liturghia de pomenire a cardinalilor răposaţi

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

«În timp ce ne rugăm pentru cardinalii și episcopii decedați în cursul anului, cerem mijlocirea celor care au trăit fără să caute să se evidenţieze, a celor care au slujit din inimă şi care s-au pregătit zilnic pentru întâlnirea cu Domnul. Urmând exemplul acestor mărturisitori care, har Domnului, există, şi sunt numeroşi, să nu ne mulțumim cu o viziune redusă, asupra prezentului; în schimb, să dorim o privire care merge mai departe, la nunta care ne așteaptă. O viață traversată de dorința de Dumnezeu și antrenată pentru împlinirea carităţii va fi gata să intre în locuința Mirelui pentru totdeauna», a spus papa Francisc la Sfânta Liturghie celebrată sâmbătă, în bazilica San Pietro, pentru odihna veșnică a cardinalilor și episcopilor decedați în decursul anului.

Inspirându-se din parabola celor zece fecioare, din Evanghelia după sfântul Matei, capitolul 25, în care se istoriseşte despre acele fete tinere care aveau rolul de a-l primi şi a-l însoţi pe mire la ceremonia nunţii, purtând candele aprinse, pontiful s-a oprit asupra semnificaţiei ieşirii celor zece fecioare în întâmpinarea mirelui:

Papa Francisc: «Evanghelia reamintește sensul acestei ieșiri continue, care este viața: întâlnirea cu mirele. Iată motivul vieţii: acel anunț care în Evanghelie răsună în noapte și pe care-l vom primi pe deplin în momentul morții: "Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!" (V. 6). Întâlnirea cu Isus, mirele care "a iubit Biserica și s-a jertfit pentru ea" (Ef 5, 25), dă sens și orientare vieții. Finalul iluminează ceea ce precede. După cum semănatul se evaluează în funcţie de recoltă, tot astfel calea vieţii se orânduieşte începând de la obiectiv.»

«Şi atunci viaţa, dacă este o cale de ieșire în întâmpinarea mirelui, este timpul acordat nouă pentru a creşte în dragoste. Viața este o pregătire zilnică pentru nuntă, un mare angajament. Să ne întrebăm: trăiesc ca cine se pregătește pentru întâlnirea cu mirele?», a spus pontiful, punând accentul pe ceea ce este esenţial în viaţă: legătura cu Cristos:

Papa Francisc: «Să cerem harul reînnoirii zilnice a iubirii noastre de la început faţă de Domnul (v Apocalipsa 2: 4), harul de a nu-l lăsa să se stingă. Marea ispită este să te plafonezi la o viață fără iubire, care este asemenea unui vas gol, a unei lămpi stinse. Dacă nu se investeşte în dragoste, viața se stinge. Cei chemați la nunta cu Dumnezeu nu se pot destinde trăind o viață sedentară, plată și orizontală, care continuă fără impuls, căutând mici satisfacții și urmărind omagii efemere. O viaţă monotonă, plină de rutină obișnuită, care se mulțumeşte cu împlinirea propriilor îndatoriri fără jertfire de sine, nu este demnă de Mire.»

03 noiembrie 2018, 12:48