Căutare

2018.11.30 Sant'Andrea apostolo, sant Andrea apostolo 2018.11.30 Sant'Andrea apostolo, sant Andrea apostolo 

De sfântul apostol Andrei, Mesaj al papei Francisc adresat patriarhului Bartolomeu

În cadrul schimbului tradiţional de delegaţii pentru sărbătorile respective ale sfinţilor patroni - 29 iunie la Roma pentru celebrarea sfinţilor Petru şi Paul şi 30 noiembrie la Istanbul pentru sărbătoarea sfântului apostol Andrei - cardinalul Kurt Koch conduce delegaţia Sfântului Scaun pentru sărbătoarea Patriarhatului ecumenic.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

30 noiembrie 2018 – Vatican News. Cardinalul Koch, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştinilor, este însoţit de episcopul secretar al departamentului, Brian Farrell, şi de subsecretarul departamentului,   monsenior Andrea Palmieri.

La Istanbul, delegaţia vaticană s-a unit delegaţiei nunţiul apostolic din Turcia, arhiepiscopul Paul F. Russell. Delegaţia Sfântului Scaun a luat parte la solemna Sfântă Liturghie prezidată de patriarhul ecumenic Bartolomeu, în biserica patriarhală "Sfântul Gheorghe la Fanar şi a avut o întâlnire cu patriarhul şi conversaţii cu membri ai comisiei sinodale care se ocupă de relaţiile cu Biserica Catolică.

Cardinalul Koch i-a încredinţat patriarhului ecumenic Bartolomeu un mesaj autograf din partea papei Francisc, pe care l-a citit la încheierea Sfintei Liturghii.

Exprimându-şi sentimentele de profundă afecţiune în contextul fericit al sărbătorii sfântului apostol Andrei, patron al Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol, papa Francisc a transmis patriarhului ecumenic sincere felicitări, asigurându-l de rugăciunile sale.    

Amintind că schimbul de delegaţii dintre Biserica Romei şi Biserica din Constantinopol a devenit o tradiţie fericită de-a lungul anilor, ce exprimă legătura profundă ce uneşte cele două viziuni, pontiful a evidenţiat că Duhul Sfânt, Duhul Unităţii, a permis reluarea unui dialog fratern, la care au contribuit patriarhul Athenagoras şi sfântul papă Paul al VI-lea, ajutându-ne să descoperim acele legături comune care au existat întotdeauna între cele două Biserici.

În Mesajul adresat patriarhului ecumenic cu prilejul sărbătorii sfântului apostol Andrei, Sfântul Părinte a amintit cum Bisericile noastre au păstrat cu mare grijă tradiția apostolică, împreună cu învățătura primelor concilii ecumenice și a Părinților Bisericii, în ciuda diferențelor care s-au conturat în tradițiile locale și în formulările teologice, care trebuie să fie mai înțelese și mai clarificate. «În același timp», a continuat pontiful, «ambele Biserici, cu un sentiment de responsabilitate față de lume, au simțit chemarea urgentă, care implică fiecare dintre noi, cei botezaţi, de a proclama Evanghelia tuturor bărbaților și femeilor». «Din acest motiv», evidenţiază pontiful,  «putem colabora astăzi la cultivarea păcii între popoare, pentru eliminarea tuturor formelor de sclavie, pentru obţinerea respectului și demnităţii fiecărei ființe umane și pentru îngrijirea creației», amintind totodată că, graţie ajutorului divin, prin întâlnirea şi dialogul cultivat în ultimii 50 de ani trăim deja în comuniune, chiar dacă nu în mod complet, pe deplin. 

30 noiembrie 2018, 12:27