Căutare

2018-05-07 Papa Francesco video messaggio contro schiavitu 2018-05-07 Papa Francesco video messaggio contro schiavitu  

Papa Francisc: "Riscul libertăţii" este marele dar al lui Dumnezeu

Şi anul acesta, papa Francisc a transmis un mesaj video participanților la Festivalul Doctrinei Sociale a Bisericii, cu desfăşurare la Verona, în Italia, între 22 şi 25 noiembrie.
Papa Francisc: Mesaj patricipanţilor la Festivalul de Doctrină Socială

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

23 noiembrie 2018 – Vatican News. Ajuns la cea de-a VIII-a ediție, festivalul propune în acest an tema: "Riscul libertăţii", o temă destinată să  îndemne la reflecţie asupra a ceea ce a susţinut dintotdeauna parcursul bărbaţilor, al femeilor, al societăţii şi al civilizaţiilor. «Însă»,  notează pontiful, «nu de puţine ori, dorinţa de libertate, care este marele dar făcut de Dumnezeu creaturii sale, a asumat forme deviante, generând războaie, nedreptăţi, violări ale drepturilor omului.»

«În calitate de creştini, fideli Evangheliei şi conştienţi de responsabilitatea pe care o avem faţă de toţi fraţii noştri, suntem chemaţi să fim atenţi şi vigilenţi astfel încât "riscul libertăţii" să nu piardă semnificaţia sa cea mai înaltă şi mai angajantă"», spune Sfântul Părinte în Mesaj, explicând că – de fapt – a risca înseamnă a te implica, aceasta fiind de fapt prima noastră chemare.

«Există multe situații în care, chiar și astăzi, bărbații și femeile nu-și pot folosi libertatea, nu pot risca. Subliniez trei: sărăcia, dominaţia tehnologiei, reducerea omului la condiţia de consumator», a spus papa Francisc, subliniind că mai ales sărăcia, generată de marile injustiţii, continuă să existe în toată lumea. Citând din Exortaţia Apostolică "Evangelii Gaudium", nr.53, pontiful a amintit că, în prezent, sărăcia nu se referă pur și simplu la fenomenul exploatării și al asupririi, ci la excluziune, cei excluşi nemaifiind doar "exploataţi", ci "deşeuri".

Succesiv, referindu-se la "dominaţia tehnologiei", cea de-a doua situaţie care influenţează negativ asupra experienţei libertăţii, papa Francisc a evidenţiat că, atunci când nu este însoţită de o adecvată creştere a simţului responsabilităţii, a valorilor şi a conştiinţei, se pierde simţul măsurii şi, în consecinţă, nu se văd provocările epocale pe care le avem de înfruntat. În acest caz, absolutizarea tehnicii poate dăuna omului, dacă progresul tehnologic nu este legat de un autentic progres social şi moral.

Privitor la cea de-a treia situaţie care are efecte negative asupra libertăţii omului, şi anume reducerea omului la condiţia de consumator, papa Francisc a reliefat că persoanele care au curajul de a merge împotriva curentului – care trăiesc stiluri de viaţă sobre, solidare, deschise, primitoare – reprezintă  adevăratul răspuns la diferitele tipuri de sclavie, pentru că acţionează ca persoane libere.

23 noiembrie 2018, 09:00