Căutare

2018.11.12 Messa Santa Marta 2018.11.12 Messa Santa Marta 

Episcopul este un administrator al lui Dumnezeu: papa Francisc, la "Sf. Marta"

Paul, slujitor al lui Dumnezeu şi apostol al lui Isus Cristos, spre credinţa celor aleşi de Dumnezeu şi spre cunoaşterea adevărului conform evlaviei, în speranţa vieţii veşnice pe care Dumnezeu, cel care nu minte, a promis-o înainte de începutul veacurilor, dar care, la timpul stabilit, a făcut cunoscut cuvântul său prin predicarea ce mi-a fost încredinţată, după porunca lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, către Tit, adevărat fiu după credinţa comună: har şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Cristos Isus, mântuitorul nostru! Pentru aceasta te-am lăsat în Creta, ca să duci la îndeplinire ce a mai rămas şi să stabileşti prezbiteri în fiecare cetate, după cum ţi-am poruncit: dacă cineva este fără cusur, bărbatul unei singure soţii, dacă are copii credincioşi, care să nu fie acuzaţi de dezmăţ şi să nu fie rebeli. Căci episcopul, ca administrator al lui Dumnezeu, trebuie să fie fără cusur: să nu fie arogant, nici mânios, nici beţiv, nici violent, nici doritor de câştig necinstit, ci ospitalier, iubitor de bine, înţelept, drept, evlavios, stăpân pe sine, ţinând cuvântul vrednic de crezare după învăţătură, pentru ca să fie puternic şi să îndrume la învăţătură sănătoasă şi să-i dojenească pe potrivnici.(Tit 1,1-9)

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

În omilia Sfintei Liturghii celebrată luni dimineaţă, în Capela Casei Sfânta Marta, din Vatican, inspirându-se din prima lectură a liturgiei zilei, papa Francisc a trasat profilul episcopului, spunând că este un slujitor şi un administrat al lui Dumnezeu şi nu un prinţ sau un om interesat de afaceri. Comentând Scrisoarea sfântului apostol Paul către Tit, în ziua în care Biserica îl comemorează liturgic pe sfântul Iosafat, episcop martir, pontiful a evidenţiat aspectele care trebuie să caracterizeze un păstor de suflete, potrivit definiţiei dată de apostolul neamurilor:

Papa Francisc: «Definiția pe care o dă episcopului este: un "administrator al lui Dumnezeu", nu al bunurilor, al puterii, al înţelegerilor, nu … ci un administrator al lui Dumnezeu. El trebuie întotdeauna să se corecteze și să se întrebe: "Sunt un administrator al lui Dumnezeu sau sunt un om de afaceri?" Episcopul este un administrator al lui Dumnezeu. El trebuie să fie fără cusur, caracteristică pe care Dumnezeu a cerut-o şi lui Avraam: "Păşeşte în prezența mea și fii fără prihană". Acesta este cuvântul de bază al unui lider.»

Amintind cum ar trebui să fie un episcop, pontiful a trasat mai întâi un portret "prin excluziune"  – după modelul apostolul Paul – amintind caracteristicile pe care nu trebuie să le aibă un episcop: să nu fie arogant, să nu fie mânios, să nu fie dependent de alcool, să nu fie un om de afaceri sau unul ataşat de bani. Papa a spus că un episcop de felul acesta ar fi o nenorocire pentru Biserică, chiar dacă ar avea doar unul dintre cusururile citate. În schimb, episcopul trebuie "să fie ospitalier, iubitor de bine, înţelept, drept, evlavios, stăpân pe sine, ţinând cuvântul vrednic de crezare după învăţătură, pentru ca să fie puternic şi să îndrume la învăţătură sănătoasă şi să-i dojenească pe potrivnici".

Papa Francisc: «Acesta e episcopul. Acesta este profilul episcopului. Și, când se cercetează în vederea alegerii episcopilor, ar fi interesant să se pornească de la aceste întrebări preliminare, pentru a şti dacă se poate merge mai departe cu sondajele. Însă, mai presus de toate, vedem că episcopul trebuie să fie umil, blând, slujitor, nu un prinț. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu.»

 

 

12 noiembrie 2018, 12:32