Căutare

2018.11.04 Angelus 2018.11.04 Angelus 

Angelus. Papa Francisc: Inseparabile dragostea de Dumnezeu și dragostea de aproapele

«În acel timp, unul dintre cărturari s-a apropiat de Isus şi l-a întrebat: "Care este prima dintre toate poruncile?" Isus i-a răspuns: "Prima este: «Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta!» A doua este aceasta: «Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!» Nu este nicio altă poruncă mai mare decât acestea". Cărturarul i-a zis: "Bine, învăţătorule, adevărat ai spus că el este unul singur şi că nu este altul în afară de el şi a-l iubi pe el din toată inima, din tot cugetul şi din toată puterea şi a-l iubi pe aproapele ca pe tine însuţi este mai mult decât toate arderile de tot şi decât toate jertfele". Isus, văzând că a răspuns inteligent, i-a spus: "Nu eşti departe de împărăţia lui Dumnezeu". Şi nimeni nu îndrăznea să-l mai întrebe.» (Mc 12,28b-34)
Papa Francisc la Angelus de duminică, 4 noiembrie 2018

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

4 noiembrie 2018 – Vatican News. Pornind de la Evanghelia liturgiei duminicii, după sfântul Marcu, capitolul 12 (Mc 12,28b-34), în centrul căreia se află porunca iubirii: a iubirii de Dumnezeu și de aproapele, pontiful a expus conţinutul textului biblic în care se istoriseşte despre un cărturar care-l întreabă pe Isus care este prima şi cea mai importantă dintre porunci. Isus îi răspunde citând acea profesiune de credinţă cu care fiecare israelit îşi începe şi îşi încheie ziua: "Ascultă, Israele: Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn" (Dt 6: 4.) «În acest fel», a explicat pontiful, «Israel își păstrează credința în realitatea fundamentală a întregii sale credințe: există un singur Domn și acel Domn este "al nostru" în sensul că s-a legat cu noi printr-un pact indisolubil, ne-a iubit, ne iubește și ne va iubi pentru totdeauna. Din această sursă izvorăşte  porunca dublă pentru noi: 'Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău şi din toată puterea ta […] Să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi' (versetele 30-31).»

Papa Francisc: «Prin alegerea acestor două Cuvinte adresate de Dumnezeu poporului său și prin punerea lor împreună, Isus a învățat o dată pentru totdeauna că dragostea faţă de Dumnezeu și dragostea faţă de aproapele sunt inseparabile, ba chiar mai mult, se sprijină reciproc. Chiar dacă sunt aşezate în ordine succesivă, ele sunt două laturi ale unei singure monede: trăite împreună sunt adevărata forţă a credinciosului! A-l iubi pe Dumnezeu înseamnă să trăiești din El şi pentru El, pentru ceea ce este El şi pentru ceea ce face El. Iar Dumnezeul nostru este dăruire de sine fără rezerve, este iertare fără limite, este relaţie care promovează și duce la creștere. A-l iubi pe Dumnezeu înseamnă să ne investim zilnic  energiile pentru a colabora cu El în slujba aproapelui, fără rezerve, încercând să iertăm fără limite și să cultivăm relaţii de comuniune şi fraternitate.»

Explicând că evanghelistul Marcu nu se îngrijeşte să specifice cine este aproapele nostru, pontiful a evidenţiat că aproapele este persoana pe care o întâlnim pe parcursul vieţii, zi de zi.

Papa Francisc: «Nu trebuie făcută o preselecţie a aproapelui ci trebuie avut ochi pentru a-l vedea şi inimă pentru a-i voi binele. Dacă ne antrenăm să-l vedem cu privirea lui Isus, ne vom crea mereu dispoziţia de a-l asculta şi de a sta alături de cine are nevoie. Nevoile aproapelui necesită, desigur, răspunsuri eficiente, dar înainte de toate solicită comuniune cu el. Am putea spune, printr-o imagine, că cel flămând are nevoie nu doar de o farfurie de supă, ci și de un zâmbet, de ascultare și chiar de o rugăciune, poate chiar spusă împreună.»

Pontiful a evidenţiat că Evanghelia liturgiei duminicii ne îndeamnă pe toţi să fim atenţi nu doar la nevoile materiale ale celor sărmani dar şi la nevoia lor de apropiere frăţească, de bunătate şi sensibilitate, nevoia lor de a da un sens propriei vieţi

«Dumnezeu, care este iubire, ne-a creat pentru a fi iubiţi şi pentru a-i iubi pe alţii, rămânând uniţi cu El», a spus papa Francisc la încheierea rugăciunii Angelus.

Succesiv şi-a exprimat profunda întristare pentru atentatul terorist care a lovit Biserica Ortodoxă de rit copt din Egipt, spunând: «Mă rog pentru victime, pelerini ucişi doar pentru că erau creştini şi o implor pe Preacurata Fecioară Maria să mângâie familiile şi întreaga comunitate.» 

Emisiunea de duminică, 4 noiembrie 2018
04 noiembrie 2018, 12:53