Căutare

Vatican News
2018.11.12 Plenaria Pontificia Accademia delle Scienze 2018.11.12 Plenaria Pontificia Accademia delle Scienze 

Dialog deschis şi discernământ atent: papa Francisc membrilor Academiei Pontificale de Ştiinţe

Sfântul Părinte s-a întâlnit luni, 12 noiembrie 2018, în Sala Consistoriului din Palatul Apostolic, cu participanţii la adunarea plenară a Academiei Pontificale a Ştiinţelor, cărora le-a adresat un discurs.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

12 noiembrie 2018 – Vatican News. «Domeniul științei, care a ocupat în trecut poziții de autonomie și autosuficiență, cu atitudini de neîncredere față de valorile spirituale și religioase, astăzi pare să fi devenit mai conștientă de realitatea din ce în ce mai complexă a lumii și a ființei umane», a spus Sfântul Părinte la începutul discursului, referindu-se la sentimentele de teamă şi nesiguranţă generate de confruntarea cu posibila evoluţie a unei ştiinţe şi a unei tehnologii care, lăsate fără control, ar putea întoarce spatele binelui persoanelor şi al popoarelor.

«Este adevărat că știința și tehnologia influenţează societatea dar, în acelaşi timp, și popoarele – cu valorile și obiceiurile lor – influențează știința», a continuat Sfântul Părinte, explicând că deseori orientarea și accentul pe care ni le dau anumite evoluții în cercetarea științifică sunt influențate de opiniile împărtășite și de dorința de fericire inerente naturii omeneşti.

«Cu toate acestea», a continuat, «avem nevoie de o mai mare atenție faţă de valorile și bunurile fundamentale care stau la baza relației dintre popoare, societate și știință. Această relație necesită o regândire, pentru a promova progresul integral al fiecărei ființe umane și al binelui comun. Dialogul deschis și discernământul atent sunt indispensabile, în special atunci când știința devine mai complexă, iar orizontul pe care îl deschide aduce provocări decisive pentru viitorul omenirii.»

Referindu-se la rolul unei instituţii precum Academia Pontificală de Ştiinţă, papa Francisc a spus:

Papa Francisc: «Este important ca Academia Pontificală de Științe să analizeze modul în care aceste schimbări interconectate între ele necesită un angajament înțelept și responsabil din partea întregii comunități științifice. Frumoasa siguranță a turnului din fildeș din primele timpuri moderne a lăsat locul, în multe cazuri, unei sănătoase nelinişti, motiv pentru care omul de știință din zilele noastre se deschide mai ușor la valorile și viziunile religioase şi întrezăreşte, dincolo de achizițiile științei, bogăția lumii spirituale a popoarelor și lumina transcendenței divine. Comunitatea științifică face parte din societate și nu trebuie să se considere ca fiind separată și independentă ci, dimpotrivă, este chemată să slujească familia umană și dezvoltarea sa integrală.»

12 noiembrie 2018, 13:00