Căutare

2018.10.08 Papa Francesco Messa Santa Marta 2018.10.08 Papa Francesco Messa Santa Marta 

Papa la "Sfânta Marta": laici și păstori să nu se teamă să-și "murdărească mâinile"

«În acel timp, iată că un învăţat al Legii s-a ridicat ca să-l pună la încercare, spunând: "Învăţătorule, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?" El i-a zis: "Ce este scris în Lege? Cum citeşti?" Acesta, răspunzând, a zis: "Să-l iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi!" El i-a spus: "Ai răspuns bine, fă aceasta şi vei trăi!" Acela însă, voind să se justifice, i-a spus lui Isus: "Şi cine este aproapele meu?" Isus a continuat: "Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon şi a căzut în mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au strivit în bătaie, au plecat, lăsându-l pe jumătate mort. Din întâmplare, a trecut pe drumul acela un preot, dar, văzându-l, a trecut mai departe. La fel şi un levit, fiind prin locul acela, văzându-l, a trecut mai departe. Dar un samaritean oarecare, ce călătorea, a venit lângă el şi, văzându-l, i s-a făcut milă. Apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând untdelemn şi vin. Apoi, urcându-l pe animalul său de povară, l-a dus la un han şi i-a purtat de grijă. În ziua următoare, a scos doi dinari, i-a dat hangiului şi i-a spus: «Îngrijeşte-te de el şi ceea ce vei mai cheltui îţi voi da când mă voi întoarce!» Cine dintre aceştia trei crezi că este aproapele celui căzut în mâinile tâlharilor?" El a răspuns: "Cel care a avut milă de el". Atunci Isus i-a spus: "Mergi şi fă şi tu la fel!"» - Luca 10,25-37

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

8 octombrie 2018 – Vatican News. La Sfânta Liturghie celebrată luni, 8 octombrie, în capela Casei Sfânta Marta, din Vatican, papa Francisc ne-a îndemnat să reflectăm asupra semnificaţiei avută de identitatea creştină, îndemnându-ne să fim "deschişi" la surprizele lui Dumnezeu şi să ne apropiem de cei în nevoie. 

Cu îndemnul de a fi creştini în mod autentic, fără teama de a ne murdări mâinile şi hainele când – pentru a-i ajuta – ne atingem pe cei care suferă, pontiful s-a oprit asupra importanţei de a fi deschişi la surprizele lui Dumnezeu şi de a-l imita pe Isus care a plătit pentru noi.

Inspirându-se din Evanghelia Domnului nostru Isus Cristos după sfântul Luca 10,25-37 în care se relatează despre gestul samariteanului milostiv, pontiful a reflectat asupra celor şase personaje ale parabolei istorisită de Isus unui învăţat al Legii care voia să-l pună la încercare, şi anume: călătorul, tâlharii, preotul, levitul, samariteanul şi hangiul.

Trecând în revistă personajele – tâlharii care îl strivesc în bătaie pe omul care cobora de la Ierusalim la Ierihon, lăsându-l aproape mort; preotul care – deşi îl vede pe omul rănit – trece mai departe fără a ţine cont de misiunea sa, levitul care face acelaşi lucru, deşi este un om de cultură în ceea ce priveşte Legea – pontiful s-a oprit asupra comportamentului samariteanului:

Papa Francisc: «Nu s-a uitat la ceas, nu s-a gândit că se va murdări de sânge. "S-a făcut aproapele celui  rănit; a coborât de pe măgăruşul cu care călătorea, s-a apropiat de cel rănit, i-a legat rănile turnând peste ele ulei şi vin; apoi l-a urcat pe animalul său de povară şi l-a dus la un han. Samariteanul s-a murdărit tot de sânge şi aşa avea să ajungă la destinaţie, dar nu s-a preocupat [n.n. de hainele pătate de sânge], ci s-a îngrijit personal de cel rănit. Nu a spus: "Îl las aici. Chemaţi medicii să vină, Eu plec; am treabă". Nu, s-a îngrijit personal, vrând parcă să spună: "Acum eşti al meu", dar nu în sens de posesiune, ci de slujire. El nu era un funcţionar, ci un om cu inimă; un om cu inimă deschisă.»  

Referindu-se apoi la importanţa de a fi deschişi la surprizele lui Dumnezeu, pontiful s-a oprit asupra comportamentului hangiului, asupra uimirii de a vedea un "străin", un "păgân", unul care nu făcea parte din poporul lui Israel,  care s-a oprit să salveze omul bătut şi jefuit, plătindu-i doi dinari și făgăduindu-i plata tuturor cheltuielilor la întoarcere.

«Ambii – atât samariteanul cât şi hangiul –  nu s-au comporta ca nişte funcţionari», a spus papa Francisc făcând aluzie la modalitatea de a fi creştini şi explicând că mersul duminica la Sfânta Liturghie nu reprezintă o garanţie de autenticitate pentru un creştin. În schimb, întrebarea propusă de pontif ca metru de măsură pentru felul nostru de a fi creştini este: Ești deschis? Ești deschis la surprizele lui Dumnezeu sau ești un "funcţionar" creștin, o persoană "închisă" faţă de surprizele lui Dumnezeu?

Îndemnându-ne pe toţi, laici şi păstori, să ne întrebăm dacă suntem creştini deschişi faţă de surprizele lui Dumnezeu, surprize care – de multe ori – ne pun în dificultate, aşa cum i s-a întâmplat samariteanului, pontiful a amintit că unii dintre teologii din vechime spuneau că în această parabolă este sintetizată întreaga Evanghelie.  

Papa Francesco: «Fiecare dintre noi este omul de acolo, cel rănit, iar samariteanul este Isus. El ne-a vindecat rănile. S-a făcut aproapele nostru. A avut grijă de noi. A plătit pentru noi. Și a spus Bisericii sale: "Dacă este nevoie de mai mult, plăteşte tu iar eu voi restitui când voi reveni." Gândiți-vă bine: în acest pasaj se află întreaga Evanghelie.»

08 octombrie 2018, 13:05