Căutare

2018.10.26 Messa Santa Marta 2018.10.26 Messa Santa Marta 

Cu smerenia, blândeţea şi mărinimia se construieşte calea păcii şi a unităţii: papa Francisc la "Sf. Marta"

Fraţilor, vă îndemn eu, prizonierul în Domnul, să umblaţi în mod vrednic de chemarea pe care aţi primit-o: cu toată umilinţa şi blândeţea, cu îndelungă răbdare, îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire, străduindu-vă să păstraţi unitatea Duhului în legătura păcii. Este un singur trup şi un singur Duh, după cum aţi şi fost chemaţi la o singură speranţă, aceea a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur Botez, un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este peste toate, prin toţi şi în toţi.(Ef 4, 1-6)
Papa Francisc la "Sfânta Marta"

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

26 octombrie 2018 – Vatican News. În omilia Sfintei Liturghii celebrată vineri, 26 octombrie, în Capela Casei Sfânta Marta, din Vatican, pontiful s-a inspirat din prima lectură a liturgiei zilei, luată din Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni, capitolul 4, în care apostolul neamurilor îndeamnă la păstrarea unităţii Duhului în legătura păcii. "Ne-am obişnuit să respirăm aerul conflictelor", a spus pontiful, atrăgând atenţia asupra tendinţei noastre spre distrugere, război şi dezbinare, semănată în inimi de diavol: duşmanul distrugător al umanităţii. Oprindu-se asupra dificultăţii de a îmbunătăţi voinţa de unitate şi de pace a umanităţii, pontiful a spus:

Papa Francisc: «Constatăm cum în prezent chiar și instituțiile mondiale, create cu cea mai bună voinţă de a ajuta la realizarea unităţii şi păcii umanităţii, se simt în imposibilitatea de a ajunge la un acord: fie din cauza vreunui veto, fie a vreunui interes. Devine astfel dificilă găsirea acordurilor de pace. Între timp, există numeroşi copii care suferă de foame, care nu merg la şcoală, care nu beneficiază de educaţie şi nici de asistenţă medicală, spitalele fiind distruse în contextul în care războiul distruge totul.  Există o tendință spre distrugere, război, dezbinare. Este tendinţa semănată în inimile noastre de diavol, dușmanul, distrugătorul umanității. În acest fragment, apostolul Paul ne învaţă calea spre unitate, spunându-ne că unitatea este în siguranţă, este 'armată' cu legătura păcii. Pacea duce la unitate.»

Explicând că diviziunea îl face fericit pe diavol, acesta nesuportând unitatea şi buna înţelegere dintre persoane, pontiful a pus în lumină importanţa clarificărilor imediate, atunci când o neînţelegere începe să se contureze. Făcând trimitere la Evanghelia liturgiei zilei, după sfântul Luca, capitolul 12, pontiful a scos în evidenţă învăţătura lui Isus privind conflictele. «Pentru a realiza pacea, unitatea între noi, este necesară umilința, bunătatea», a spus papa Francisc subliniind importanţa de a renunţa la insulte, la ţipete.

Papa Francisc: «Dar se poate face pace în lume prin aceste trei lucruri mici: smerenia, bunătatea şi mărinimia? Da, aceasta este calea. Iar Paul, care este practic, continuă cu un sfat foarte concret: "îngăduindu-vă unii pe alţii în iubire".  Nu este ușor să ne suportăm unii pe alţii. Nu este uşor pentru că se iveşte întotdeauna judecata, condamnarea, care conduc la diviziune şi la îndepărtarea unii de ceilalţi.»

Rămânând în registrul Evangheliei din liturgia zilei, pontiful a evidenţiat învăţătura lui Isus despre ce trebuie făcut pentru a urma calea păcii şi a unităţii:

Papa Francisc: «Sfatul lui Isus: ajungeţi la înţelegere la început, faceți pace la început: aceasta înseamnă smerenie, aceasta înseamnă bunătate, aceasta este mărinimia. Se poate construi pacea în întreaga lume cu aceste trei lucruri mici, deoarece aceste atitudini reprezintă atitudinea lui Isus: umil, blând, care iartă totul.  Lumea de astăzi are nevoie de pace, avem nevoie de pace, familiile noastre au nevoie de pace, societatea noastră are nevoie de pace. Să începem să practicăm acasă aceste atitudini simple: mărinimia, bunătatea, smerenia. Să mergem înainte pe această cale, pe calea înfăptuirii şi a consolidării unităţii. Fie ca Domnul să ne ajute în urmarea acestei căi.»

26 octombrie 2018, 12:41