Căutare

Vatican News
VATICAN-POPE-AUDIENCE VATICAN-POPE-AUDIENCE 

Orice vocaţie creştină este asemenea relaţiei dintre soţi: papa Francisc, la audienţa generală

«Cristos a iubit Biserica şi s-a dat pe sine pentru ea pentru a o sfinţi, purificând-o prin baia apei în cuvânt, ca să şi-o prezinte sieşi ca o Biserică glorioasă, fără să aibă vreo pată sau rid sau ceva asemănător, ci să fie sfântă şi neprihănită. Tot aşa şi bărbaţii trebuie să-şi iubească soţiile ca pe trupul propriu. Cine îşi iubeşte soţia se iubeşte pe sine. Căci nimeni nu şi-a urât vreodată propriul trup, dimpotrivă, îl hrăneşte şi îl îngrijeşte aşa cum [face] Cristos pentru Biserică. Căci toţi suntem mădulare ale trupului său. De aceea îşi va lăsa omul tatăl şi mama şi se va uni cu soţia sa şi cei doi vor fi un singur trup. Misterul acesta este mare: eu o spun cu privire la Cristos şi la Biserică» (Scrisoarea sfântului apostol Paul către Efeseni, capitolul 5, 25.28.31-32)
Audienţa generală de miercuri, 31 octombrie 2018

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş 

31octombrie 2018 – Vatican News. – La audienţa generală de miercuri, 31 octombrie, din Piaţa San Pietro, pontiful a continuat şirul catehezelor despre Decalog. Ca şi miercurea trecută, Sfântul Părinte a dedicat cateheza aprofundării celei de-a şasea porunci a lui Dumnezeu:"Să nu săvârșești adulter" sau, în formularea catehetică, "Să nu faci fapte necurate".

«Astăzi aș vrea să completez cateheza cu privire la al şaselea Cuvânt din Decalog –  "Să nu săvârşeşti adulter" –  subliniind că dragostea fidelă a lui Cristos este lumina necesară pentru a trăi frumusețea relaţiilor afective umane. De fapt, dimensiunea noastră afectivă este o chemare la iubire, care se manifestă în fidelitate, acceptare și îndurare», a explicat papa Francisc, specificând totodată că această poruncă divină se referă în mod explicit la fidelitatea matrimonială, motiv pentru care a dedicat spaţiu reflecţiei asupra semnificaţiei sale "sponsale" (referitor la soţi).

Amintind că parcursul maturizării omeneşti este drumul însuşi al iubirii care cuprinde, la început, primirea vieţii şi a îngrijirii şi, mai târziu, capacitatea de a dărui viaţa şi de a oferi îngrijire, pontiful a explicat că aceste atitudini sunt implicite relaţiilor părinteşti (ale părinţilor faţă de copii) şi celor "sponsale" (dintre soţi) .

«A deveni bărbaţi maturi şi femei mature înseamnă să ajungi să trăieşti atitudinea sponsală şi părintească care se manifestă în diferite situaţii ale vieţii», a spus pontiful, oprindu-se succesiv asupra comportamentelor contrare unor astfel de relaţii mature şi responsabile:

Papa Francisc: «Cine este adulterul, cel păcătos, cel necredincios? Este o persoană imatură, care își păstrează pentru sine propria viață și interpretează situațiile în funcţie de propria bunăstare și satisfacție. Aşadar, pentru a te căsători, nu este suficientă nunta! Este necesară o trecere de la "eu" la "noi", de la a gândi de unul singur la a gândi în doi, de la a trăi singur a la trăi în doi: este un drum frumos, un frumos drum. Când ajungem să ne descentralizăm, atunci fiecare act este asemenea relaţiei dintre soţi: [n.n. noi] lucrăm, vorbim, hotărâm, ne întâlnim cu alții, cu o atitudine primitoare și generoasă.»

«Orice vocaţie creştină este asemenea relaţiei dintre soţi», a spus pontiful, pentru că «este rod al legăturii de iubire în care toţi suntem regeneraţi, legătura de iubire cu Cristos», a spus pontiful, evidenţiind că "pornind de la fidelitatea lui Cristos, de la bunătatea şi generozitate sa, privim cu încredere la căsătorie şi la orice vocaţie, şi pătrundem înţelesul deplin al sexualităţii".

Papa Francisc: «Creatura umană, în unitatea ei inseparabilă de spirit și trup și în polaritatea ei masculină și feminină, este o realitate foarte bună, care are destinul de a iubi şi de a fi iubită. Trupul uman nu este un instrument al plăcerii, ci locul chemării noastre de a iubi, iar în dragostea autentică nu există loc pentru pofte și superficialitate. Bărbații și femeile merită mai mult decât atât!

Prin urmare, Cuvântul "Să nu comiți adulter", chiar dacă este redat la forma negativă, ne conduce la chemarea noastră inițială, adică la iubirea deplină şi fidelă dintre soţi, pe care ne-a revelat-o şi ne-a dăruit-o Isus Cristos (Rom 12,1).

În cadrul saluturilor adresate pelerinilor, pontiful a amintit că, mâine, vom sărbători Solemnitatea tuturor Sfinților și, poimâine, Pomenirea tuturor credincioșilor răposaţi.

«Mărturia credinței celor care ne-au precedat» - a spus - «să întărească în noi certitudinea că Dumnezeu însoțește pe fiecare persoană în călătoria vieții; El nu abandonează niciodată pe nimeni sieşi și vrea ca toți să fim sfinți, precum EL este sfânt».

31 octombrie 2018, 11:55