Căutare

Pope Francis mass Pope Francis mass 

”Sf. Marta”. Papa Francisc: s-ar spune că Marele acuzator îi atacă azi pe episcopi

Episcopul să fie om de rugăciune, să se simtă un om ales de Dumnezeu și să rămână întotdeauna apropiat de poporul său. La predica Sfintei Liturghii de marți, 11 septembrie 2018, papa Francisc a făcut un comentariu la Evanghelia zilei (Lc 6, 12-19) și vorbit despre slujirea episcopului în circumstanțele actuale.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă

11 septembrie 2018 – Vatican News. În aceste timpuri s-ar spune că Marele acuzator îi atacă pe episcopi ca să scandalizeze poporul lui Dumnezeu. La predica Sfintei Liturghii, celebrată în dimineața de marți, 11 septembrie 2018, în capela reședinței sale din Casa Sf. Marta, papa Francisc a făcut un comentariu la Evanghelia zilei (Lc 6, 12-19) în care Isus îi alege pe cei doisprezece apostoli. Pontiful a subliniat că mai înainte de a-i alege ”pe primii episcopi”, Isus s-a rugat pe munte o noapte întreagă, iar apoi coboară în câmpie în mijlocul poporului, care îl aștepta să-i asculte cuvântul și să fie vindecat de orice boală și neputință.

De aici, trăsăturile episcopului evidențiate de Sfântul Părinte la omilia celebrării euharistice, prima dintre acestea fiind rugăciunea. Papa a amintit cuvintele Sfântului Apostol Petru din cartea Faptele Apostolilor înainte de a-i alege pe cei șapte diaconi. Apostolul spune: ”Nouă ne revine rugăciunea și vestirea Cuvântului”. Nu spune: ”Noi avem de organizat planurile pastorale” (cf. Fap 6,1-7).

În al doilea rând, papa subliniază că pentru un episcop este important să știe că Isus este cel care îi alege pe apostolii săi, nu invers.
Papa Francisc: «Episcopul pe care Isus îl iubește nu este un cățărător care merge înainte cu vocația sa ca și cum ar fi o funcție oarecare, poate uitându-se la alte posibilități de a merge înainte. Nu. Episcopul se simte ales. Are chiar certitudinea că a fost ales. Acest fapt îl conduce la dialogul cu Domnul: ”Tu m-ai ales pe mine, care sunt puțin lucru, sunt un om păcătos”. Are umilință pentru că atunci când se simte ales, simte și privirea lui Isus asupra existenței sale, iar acest fapt îi dă curaj».

În fine, după cum spune despre Isus Evanghelia zilei, episcopul coboară într-un loc de șes ca să fie aproape de poporul său, nu ca să se îndepărteze:
Papa Francisc: «Episcopul nu rămâne la distanță de poporul său, nu adoptă atitudini care îl fac să fie îndepărtat de popor, episcopul atinge poporul și se lasă atins de popor. Nu merge în căutare de adăpost la cei puternici, la elite. Nu. Elitele vor fi cele care îl critică pe episcop. Poporul are această atitudine de iubire față de episcop și are ceva ca o ungere specială: îl întărește pe episcop în vocația sa».

Papa a încheiat omilia spunând că forța unui episcop constă în a fi ”om de rugăciune”, ”om care se simte ales de Dumnezeu” și ”om care stă în mijlocul poporului său”.
Papa Francisc: «Este bine să ne amintim de acest lucru în aceste vremuri în care se pare că Marele acuzator s-a dezlănțuit și îi atacă pe episcopi. E adevărat, există, toți suntem păcătoși, noi episcopii. Dar urmărește să scoată la vedere păcatele, care se văd, ca să scandalizeze poporul. Marele acuzator este cel care, după cum îi spune el însuși lui Dumnezeu în primul capitol al cărții lui Iob, se plimbă încoace și încolo pe fața pământului căutând pe cine să acuze (cf. Iob 1,7). Tăria episcopului împotriva Marelui acuzator este rugăciunea, rugăciunea lui Isus pentru el și rugăciunea proprie, și umilința de a se simți ales și a rămâne aproape de poporul lui Dumnezeu, fără să ajungă la o viață aristocratică ce îi șterge această ungere. Să ne rugăm astăzi pentru episcopii noștri, pentru mine, pentru cei care sunt aici de față și pentru toți episcopii din lume».

11 septembrie 2018, 12:56