Căutare

Vatican News
2016-08-04 Papa Francesco, visita pastorale ad Assisi Basilica di Santa Maria degli Angeli, Porziuncola 2016-08-04 Papa Francesco, visita pastorale ad Assisi Basilica di Santa Maria degli Angeli, Porziuncola 

În urmă cu doi ani, papa Francisc în pelerinaj la Porțiuncula

"Iertarea este cu certitudine calea maestră ce trebuie urmată pentru a ajunge în acel loc din Paradis", a spus Sfântul Părinte la Assisi, în pelerinajul din 4 august 2016, referindu-se la fragmentul din capitolul 14 al Evangheliei după sfântul Ioan, ce conține promisiunea lui Isus: "În casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri; Eu mă duc să vă pregătesc un loc".

[ Audio Embed Papa Francisc, în urmă cu doi ani, la Porţiuncula] 

În urmă cu doi ani, papa Francisc în pelerinaj la Porțiuncula

În urmă cu doi ani, la 4 august 2016, papa Francisc a mers în pelerinaj la "Porțiuncula", în contextul aniversării a opt secole de la instituirea indulgenței plenare de la Assisi. Capela de mici dimensiuni, "Porțiuncula", este conservată în interiorul bazilicii "Sfânta Maria a Îngerilor", aflată la circa 4 km de Assisi.
Vizita pontifului, cu caracter simplu și privat, a avut loc după-amiaza, cu începere de la ora 16, Sfântul Părinte parcurgând distanța Roma-Assisi cu elicopterul. În bazilica "Sfânta Maria a Îngerilor", papa Francisc a ținut atunci o cateheză inspirată din Evanghelia după sfântul Matei, capitolul 18, 21-35 și, la ieșirea din bazilică, pontiful a adresat un salut credincioșilor prezenți.

Iertarea de la Assisi continuă să genereze Paradis: papa Francisc, acum doi ani, la Porțiuncula

"Iertarea este cu certitudine calea maestră ce trebuie urmată pentru a ajunge în acel loc din Paradis", a spus Sfântul Părinte la Assisi, în pelerinajul din 4 august 2016, referindu-se la fragmentul din capitolul 14 al Evangheliei după sfântul Ioan, ce conține promisiunea lui Isus: "În casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri; Eu mă duc să vă pregătesc un loc".

"Aici, la Porțiuncula, totul vorbește despre iertare! Ce mare dar ne-a făcut Domnul învățându-ne să iertăm pentru a ne face să simțim în mod concret milostivirea Tatălui", evidenţia papa Francisc, explicând de ce trebuie să iertăm o persoană care ne-a făcut rău. Referindu-se la parabola care a inspirat cateheza de la Porțiuncula, luată din capitolul 18 al Evangheliei după Sfântul Matei, în care Isus îi spune lui Petru să ierte greşelile nu de şapte ori ci de şaptezeci de ori câte şapte, papa Francisc a reliefat necesitatea de a ne asemui – în milostivire – cu Domnul.

Papa Francisc: «Parabola ne spune întocmai acest lucru: precum Dumnezeu ne iartă pe noi, tot astfel și noi trebuie să-i iertăm pe cei care ne-au făcut rău. Exact ca în rugăciunea pe care Isus ne-a învățat-o, Tatăl Nostru, în care spune: ‘Iartă-ne nouă greșelile precum și noi iertăm greșiților noștri’.»

Referindu-se la datornicul din parabolă, pontiful a spus că fiecare dintre noi ar putea fi în locul acelui om, aflat în situația de a restitui sumă foarte mare, într-atât de mare încât nu reușește. "Și noi, când la scaunul de spovadă ne așezăm în genunchi în fața preotului, nu facem altceva decât să repetăm același gest al slujitorului. Spunem: 'Doamne, ai răbdare cu mine'. De fapt, știm bine că suntem plini de defecte și, deseori, cădem în aceleași greșeli. Cu toate acestea, Dumnezeu nu obosește să ne ofere întotdeauna iertarea sa, ori de câte ori o cerem. Este o iertare deplină, totală, prin care ne dă certitudinea că, în ciuda faptului că am putea cădea din nou în aceleași păcate, El are milă de noi și nu încetează să ne iubească".

"Asemenea stăpânului din parabolă", a explicat pontiful în cateheza de la Porţiuncula, din 2016, "Dumnezeu se milostivește de noi, adică simte față de noi milă unită cu duioșie". Însă, pontiful a atras atenția asupra faptului că problemele se ivesc atunci cânt trebuie să ne confruntăm cu fratele nostru care a făcut o mică greșeală față de noi. Amintind de reacția avută, în parabolă, de datornicul iertat de o mare sumă de bani față de un cunoscut care-i datora de această dată lui o sumă infimă, pontiful a definit-o extrem de exagerată, căci îl sugruma pe datornic, strigându-i: 'plătește-mi ce ești dator'.

"Dragi frați și surori", a spus papa Francisc în încheierea catehezei ținută la Assisi, unde a mers la 4 august 2016 ca pelerin, în contextul împlinirii a opt secole de la instituirea Iertării de la Assisi, "iertarea pentru care a mijlocit sfântul Francisc aici, la Porțiuncula, continuă să 'genereze rai' și după opt secole. În acest An Sfânt al Milostivirii devine și mai evident că parcursul iertării poate cu adevărat să reînnoiască Biserica și lumea".

Solemnitatea Iertării de la Assisi

În marea sa bunătate, Domnul ne oferă și în acest an, în zilele de 1 și 2 august, posibilitatea dobândirii harului iertării, har obţinut de sfântul Francisc, de la papa Honoriu al III-lea, pentru noi toţi, inclusiv pentru noi cei de azi,

Este vorba despre indulgenţa plenară pentru sine şi pentru răposaţi, ce poate fi dobândită vizitând  orice biserică parohială sau franciscană şi îndeplinind condiţiile obişnuite: spovada sacramentală, primirea Sfintei Împărtăşanii, reînnoirea propriei credinţe şi comuniunea în rugăciune după intenţiile Sfântului Părinte.

Sărbătoarea se numeşte Porţincula după numele capelei, aflată azi în interiorul bazilicii "Sfânta Maria a Îngerilor" în Porţiuncula, ridicată din dorinţa papei Pius al V-lea, în secolul al XVI-lea, aflată la circa 4 kilometri de Assisi.

02 august 2018, 12:50