Căutare

Papa Francesco firma Papa Francesco firma 

Papa Francisc îi scrie arhiepiscopului Ioan Robu la 50 de ani de preoție

”Fără ezitare ai mărturisit neîncetat credința catolică și ai apărat drepturile Bisericii și ale familiei. Ai fost umil și ascultător dar și statornic în a duce la bun sfârșit cele începute”: scrie papa Francisc într-un mesaj transmis arhiepiscopului mitropolit Ioan Robu cu ocazia jubileului de 50 de ani de preoție al păstorului arhidiecezei romano-catolice de București. Scrisoarea a fost difuzată de site-ul arcb.ro.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă

17 august 2018 – Vatican News. Suveranul Pontif, Papa Francisc i-a trimis o scrisoare de felicitare mons. Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit al arhidiecezei romano-catolice de București cu ocazia aniversării a 50 de ani de preoție: informează site-ul arhidiecezei, arcb.ro. Scrisoarea rememorează pe scurt principalele momente ale vocației și slujirii preoțești și îi îndeamnă pe toți să-i aducă un gând de recunoștință lui Dumnezeu „pentru toate binefacerile Sale”. Mons. Ioan Robu a fost sfințit preot în 15 august 1968 și a ales să sărbătorească jubileul sacerdotal ca pelerin la hramul sanctuarului național de la Cacica, în dieceza de Iași.

Vă oferim aici scrisoarea Sfântului Părinte adresată arhiepiscopului Ioan Robu în traducerea publicată pe arcb.ro:

VENERABILULUI FRATE
IOAN ROBU,
Arhiepiscop Mitropolit de București

Solemnitatea Adormirii Maicii Domnului, în fiecare an, este celebrată, pe bună dreptate, cu cea mai mare splendoare și cu bucurie de către cei care cred în Cristos Domnul. Căci, după învățătura Sfinților Părinți și după renumite documente ale Magisteriului Bisericii, „Născătoarea Fiului lui Dumnezeu este propusă în fața ochilor noștri ca fiind întotdeauna în cea mai strânsă legătură cu Fiul său și mereu părtașă de soarta Lui” (Pius XII, Constituția Apostolică Munificentissimus Deus). În acest an, Venerabile Frate, ziua aceasta este pentru tine una fericită, în care aniversezi 50 de ani de rodnică activitate sacerdotală, prin urmare un alt motiv de bucurie deosebită. De aceea este un lucru vrednic și drept să aduci mulțumiri Dumnezeului nemărginit, care singur este bun și dătător de tot binele.

Crescut și educat foarte bine în familia și în parohia ta, nutrit din credința și evlavia poporului tău, de tânăr ai urmat chemarea Domnului și ai devenit preot. Apoi, în condiții grele, ai desfășurat cu zel munca pastorală. Iar în anul 1984 Sfântul Ioan Paul al II-lea te-a ales Episcop cu titlul Cellae in Proconsulari și te-a numit Administrator Apostolic al Arhidiecezei vacante de Bucureşti, iar, după șase ani, ai fost desemnat să o conduci cu toate drepturile.

Însă văzând mulțimile care erau ca niște oi fără păstor, l-ai implorat pe Domnul cu înflăcărare ca să trimită lucrători la secerișul său (Mt 9,36-38) și pe mulți tineri i-ai îndemnat să urmeze vocația sacerdotală. Ai avut grijă de pregătirea corespunzătoare a seminariștilor, de credința și comuniunea lor reciprocă, dându-le exemplu bun, fără ezitare ai mărturisit neîncetat credința catolică și ai apărat drepturile Bisericii și ale familiei. Ai fost umil și ascultător dar și statornic în a duce la bun sfârșit cele începute. Ai fost remarcat între frații Episcopi și mult apreciat, iar aceștia, în mai multe rânduri, te-au ales Președintele Conferinței Episcopale. Ai fost, de asemenea, iubit de popor și de preoți. Nu putem să nu remarcăm dragostea ta față de Biserica Catolică și atașamentul tău față de Succesorul Sfântului Apostol Petru.

Cu multă bucurie în suflet, împreună cu autoritățile politice ale Statului, cu frații ortodocși și cu mulțimea credincioșilor l-ai primit în patria ta pe Sfântul Ioan Paul al II-lea, care, în anul 1999 a vizitat România. Ai contribuit mult la binele Bisericii Catolice, luând parte la Sinoadele Episcopilor, dând sfaturi sau oferind ajutoare diferitelor Oficii ale Curiei Romane. Nu putem aprecia îndeajuns spiritul tău de păstor prudent, dăruit binelui sufletelor. Cine nu cunoaște oare sufletul tău mare, dispus să apere drepturile celor săraci, viața și demnitatea tuturor oamenilor, ajutoarele oferite familiilor și celor nevoiași, „căutarea binelui oricărei creaturi” (Laudato si’, 16).

De aceea, pentru toate trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu, mai ales pentru credința și devotamentul față de Cuvântul Întrupat, având în vedere cuvintele sale: „Dacă veți rămâne în cuvântul meu, cu adevărat ucenicii mei veți fi și veți cunoaște adevărul, iar adevărul vă va face liberi” (In 8,31-32). Acum, Venerabile Frate, fiind susținuți de aceste gânduri, te invităm pe tine și pe toți cei care iau parte la bucuria Jubileului tău să ne exprimăm recunoștința față de Cristos pentru toate binefacerile Sale, iar noi, prin rugăciuni stăruitoare, îl rugăm pe Domnul să te întărească cu mângâierile sale și să-ți dea puteri pe mai departe. Iar Sfânta Fecioară, Mamă ridicată cu trupul și cu sufletul la cer, care, prin rugăciuni pioase este foarte venerată de tine, să-ți fie în toate o mamă plină de iubire.

În cele din urmă, ca un semn al iubirii noastre și ca o chezășie a darurilor cerești să fie Binecuvântarea Noastră Apostolică, pe care o dăm ție și tuturor celor care participă la bucuria Jubileului tău. În același timp, ne încredințăm rugăciunilor voastre ca să împlinim cu credință slujirea noastră petrină.

Dată la Vatican, 19 iulie 2018, al șaselea an al Pontificatului Nostru.

                                                                                                       Papa Francisc

17 august 2018, 09:46