Căutare

Vatican News
Pope Francis' Angelus Prayer Pope Francis' Angelus Prayer 

Euharistia ne învaţă ce este viaţa veşnică: papa Francisc, la rugăciunea "Angelus"

«În acel timp, Isus le-a zis mulţimilor: "Eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din această pâine, va trăi în veci, iar pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pentru viaţa lumii". Atunci iudeii au început să discute aprins între ei, spunând: "Cum poate acesta să ne dea să mâncăm trupul său?" Dar Isus le-a zis: "Adevăr, adevăr vă spun: dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu are viaţa veşnică şi eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Pentru că trupul meu este adevărată hrană, iar sângele meu este adevărată băutură. Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu în el. Aşa cum m-a trimis Tatăl care este viu, iar eu trăiesc prin Tatăl, la fel, şi cel care mă mănâncă pe mine va trăi prin mine. Aceasta este pâinea care s-a coborât din cer; nu ca aceea pe care au mâncat-o părinţii voştri şi au murit. Cine mănâncă această pâine va trăi în veci".» (In 6,51-58)

Anca Mărtinaş – Cetatea Vaticanului

20 august 2018 – Vatican News. "Dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi". Cuvintele lui Isus, luate din Evanghelia după sfântul Ioan, capitolul 6, ce îndeamnă la intrarea în comuniune cu el, s-au aflat în centrul catehezei papei Francisc de la rugăciunea "Angelus" de duminică, 19 august, din Piaţa Sfântul Petru.

Explicând că textul evanghelic din Duminica a XX-a de peste an ne introduce în a doua parte a discursului ţinut de Isus în sinagoga din Cafarnaum, când se prezintă ca "pâinea cea vie coborâtă din cer", Sfântul Părinte s-a oprit asupra modului în care se prezintă Isus.

Papa Francisc: «El se prezintă ca fiind "pâinea cea vie coborâtă din cer", pâinea care dă viaţa veşnică, adăugând: "Pâinea pe care o voi da este trupul meu pentru viaţa lumii" (v. 52).  Când semnul pâinii împărtăşite duce la semnificaţia sa adevărată, adică dăruirea de sine până la jertfă, apare neînţelegerea, apare chiar refuzarea celui pe care, cu puţin înainte, se voia să fie dus în triumf. Să ne amintim că Isus a trebuit să se ascundă pentru că voiau să-l facă rege.»

În continuarea catehezei, pontiful a pus în lumină semnificaţia sângelui care, în textul evanghelic, apare împreună cu trupul, Isus spunând: "Dacă nu mâncaţi Trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi" (v. 53)

Papa Francisc: «Trupul şi sângele în limbajul biblic exprimă umanitatea concretă. Oamenii şi discipolii înşişi intuiesc că Isus îi îndeamnă să intre în comuniune cu el, să "se hrănească" cu el, cu umanitatea sa, pentru a împărtăşi cu el dăruirea vieţii pentru lume. Nici vorbă de triumf şi de mirajul succesului. Este întocmai jertfa lui Isus care se dăruieşte pe sine însuşi pentru noi.»

«Această pâine a vieţii, sacrament al Trupului şi al Sângelui lui Cristos, ne este dăruită nouă gratuit la masa Euharistică. În jurul altarului găsim ceea ce ne satură şi ne potoleşte setea spirituală astăzi şi pentru veşnicie. De fiecare dată când participăm la Sfânta Liturghie, într-un anumit sens anticipăm cerul pe pământ, pentru că din hrana euharistică, Trupul şi Sângele lui Isus, învăţăm ce este viaţa veşnică», a spus pontiful, evidenţiind că Euharistia înseamnă să trăieşti pentru Domnul, plăsmuindu-ne astfel încât "să nu trăim pentru noi înşine ci pentru Domnul".  

Papa Francisc: «Isus, ca în acel timp, şi astăzi repetă fiecăruia dintre noi: "Dacă nu mâncaţi trupul Fiului Omului şi nu beţi sângele lui, nu aveţi viaţă în voi” (v. 53). Fraţi şi surori, nu este vorba despre o hrană materială, ci despre o pâine vie şi dătătoare de viaţă, care comunică însăşi viaţa lui Dumnezeu. Când ne împărtăşim primim însăşi viaţa lui Dumnezeu. Pentru a avea această viaţă este necesar să ne hrănim din evanghelie şi din iubirea fraţilor. În faţa invitaţiei lui Isus de a ne hrăni din trupul său şi din sângele său, am putea simţi necesitatea de a discuta şi de a rezista, aşa cum au făcut ascultătorii despre care a vorbit evanghelia de astăzi. Asta se întâmplă atunci când cu greu modelăm existenţa noastră după cea a lui Isus, când cu greu acţionăm conform criteriilor sale şi nu conform criteriilor lumii. Alimentându-ne din această hrană putem intra în sintonie deplină cu Cristos, cu sentimentele sale, cu comportamentele sale. Acest lucru este foarte important: să mergem la Sfânta Liturghie şi să ne împărtăşim, pentru că a primi Împărtăşania înseamnă a-l primi pe acest Cristos cel viu, care ne transformă interior şi ne pregăteşte pentru cer.»

După rugăciunea mariană "Îngerul Domnului", pontiful a amintit dramatica situaţie cu care se confruntă locuitorii din Kerala, în India, regiune greu încercată din cauza ploilor de mare intensitate care au provocat inundaţii şi alunecări de teren, cauzând numeroşi morţi şi dispăruţi şi lăsând un mare număr de persoane fără locuinţă. Solicitând ajutorul concret al comunităţii internaţionale, pontiful a spus: «Sunt aproape de Biserica din Kerala, care este în prima linie pentru a duce ajutor populaţiei. Şi noi toţi suntem aproape de Biserica din Kerala şi ne rugăm împreună pentru cei care şi-au pierdut viaţa şi pentru toate persoanele încercate de această mare calamitate. Să ne rugăm împreună în tăcere, spunând: "Bucură-te Marie…"»

20 august 2018, 09:46