Căutare

Vatican News
San Patrizio, Santuario di Colzate San Patrizio, Santuario di Colzate  (© Diocesi di Bergamo)

Papa Francisc în Irlanda și ”Platoșa” sau canonul Sf. Patriciu

La finalul omiliei de la Sf. Liturghie de încheiere a celei de-a noua Întâlniri mondiale a familiilor, celebrată duminică, 26 august 2018, la Dublin, papa Francisc a preluat un fragment din celebra Rugăciune a Sfântului Patriciu (Patrick), episcopul și luminătorul Irlandei. Rugăciunea este foarte populară în rândul credincioșilor de tradiție irlandeză și este cunoscută sub diferite denumiri precum ”Canonul Sfântului Patrick” sau ”Platoșa credinței”.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă

28 august 2018 – Vatican News. «Pregătindu-ne să reluăm fiecare drumul nostru, să reînnoim fidelitatea noastră față de Domnul și față de vocația la care l-a chemat pe fiecare dintre noi. Însușindu-ne rugăciunea Sfântului Patriciu, să repetăm fiecare cu bucurie: ”Cristos în mine, Cristos în urmă, Cristos cu mine, Cristos dedesubt, Cristos deasupra”. Cu bucuria și tăria conferite de Duhul Sfânt, să-i spunem cu încredere: ”Doamne, la cine să mergem? Tu ai cuvintele vieții veșnice!” (In 6,68).» Este fragmentul final al omiliei papei Francisc de la Sf. Liturghie de încheiere a celei de-a IX-a Întâlniri mondiale a familiilor, celebrată în Parcul Phoenix din Dublin, duminică, 26 august 2018, cu participarea a 300.000 de credincioși din Irlanda și din lumea întreagă.

Prin referința la Rugăciunea Sf. Patriciu, cunoscută și sub denumirea de ”Platoșa credinței”, pontiful a dorit să revigoreze spiritul misionar atât în Biserica din Irlanda cât și în familiile creștine din mileniul al treilea. Asemenea primilor misionari irlandezi ”care au înfruntat ape înghețate și mări învolburate ca să-l urmeze pe Isus”, a remarcat papa la omilie, ”să nu ne lăsăm niciodată influențați sau descurajați de privirea de gheață a indiferenței sau de vânturile furtunoase ale ostilității”.

Vă oferim aici, în traducerea Laurei Mărcean, Rugăciunea Sfântului Patriciu, numită pe alocuri ”Canonul” Sf. Patrick sau ”Platoșa credinței”. Rugăciunea este recitată îndeosebi dimineața și prezintă arhitectura teologică a unei mărturisiri de credință, împletită cu invocarea ajutorului ceresc:

«Mă ridic astăzi
întru nemărginita putere, chemarea Treimii –
credinţa în Trei, mărturisirea Unuia,
Dumnezeu Atoatefăcătorul.

Mă ridic astăzi
întru puterea Naşterii lui Hristos, şi Botezul,
puterea Răstignirii Lui, şi Mormântul,
puterea învierii Lui, şi Înălţarea
puterea Pogorârii Lui la Judecata cea nemitarnică.

Mă ridic astăzi
întru puterea cetelor Serafimilor
în ascultarea îngerilor,
în slujirea Arhanghelilor,
în nădejdea învierii întru răsplată,
în rugăciunile Patriarhilor,
în prorociile Prorocilor,
în propovăduirea Apostolilor,
în credinţa Mărturisitorilor,
în neprihănirea Fecioarelor Sfinte,
în faptele drepţilor.

Mă ridic astăzi
întru puterea cerului,
lumina soarelui,
strălucirea zăpezii,
frumuseţea focului,
iuţeala fulgerului,
sprinteneala vântului,
adâncimea mării,
statornicia pământului,
tăria stâncilor.

Mă ridic astăzi
întru puterea lui Dumnezeu, să mă îndrume,
tăria lui Dumnezeu, să mă ţină,
înţelepciunea lui Dumnezeu, să mă călăuzească,
ochiul lui Dumnezeu, să mă vegheze,
urechea lui Dumnezeu, să mă audă,
cuvântul lui Dumnezeu, să-mi grăiască,
mâna lui Dumnezeu, să mă păzească,
calea lui Dumnezeu, să-mi stea înainte,
pavăza lui Dumnezeu, să mă acopere,
oastea lui Dumnezeu, să mă mântuiască
de cursele dracilor,
de ademenirile păcatelor,
de poftele firii,
de tot cel ce-mi voieşte răul,
fie aproape ori departe,
fie singur ori în mulţime.

Acestea toate le chem astăzi
împotriva a toată puterea vrăjmaşă fără de milă
ce vrea să vie asupra trupului şi sufletului meu:
împotriva descântecelor prorocilor mincinoşi,
împotriva legilor întunecate ale păgânătăţii,
împotriva legilor mincinoase ale ereziei,
împotriva înşelăciunilor închinării la idoli,
împotriva vrăjilor femeilor, magilor şi măiaştrilor,
împotriva a toată cunoştinţa oprită sufletului omenesc.

Hristos să mă păzească astăzi
de toată otrava, de ardere,
de înecare, de rană,
ca să mă învrednicesc de multă răsplată.

Hristos cu mine,
Hristos înainte,
Hristos în urmă,
Hristos în mine,
Hristos dedesubt,
Hristos deasupra,
Hristos la dreapta,
Hristos la stânga,
Hristos când mă culc,
Hristos când şed,
Hristos când mă scol,

Hristos în inima a tot cel ce cugetă la mine,
Hristos în gura a tot cel ce vorbeşte cu mine,
Hristos în tot ochiul ce mă vede,
Hristos în toată urechea ce mă aude.

Mă ridic astăzi
întru nemărginita putere, chemarea Treimii –
credinţa în Trei, mărturisirea Unuia,
Dumnezeu Atoatefăcătorul.

A Domnului este mântuirea,
A Domnului este mântuirea,
A lui Hristos este mântuirea.
Mântuirea Ta, Doamne, fie pururea cu noi».

(Traducere: Laura Mărcean, în ”Omul imbrăţişării: Sfântul Columba al Ionei. Viaţa, minunile, prorociile, acatistul, paraclisul”, ed. Sophia 2013).

28 august 2018, 11:13