Căutare

 2018.08.25 Papa Francesco - Viaggio a Dublino - Cerimonia di Benvenuto al Castello di Dublino 2018.08.25 Papa Francesco - Viaggio a Dublino - Cerimonia di Benvenuto al Castello di Dublino 

Papa Francisc, autorităţilor din Irlanda: tutelaţi binele familiei

«Nu trebuie să fim profeţi pentru a ne da seama de dificultăţile pe care familiile le înfruntă în societatea din zilele noastre, în rapidă evoluţie, sau pentru a ne îngrijora de efectele inevitabile avute, la orice nivel, asupra viitorului comunităţilor noastre, de instabilitatea căsătoriei şi a vieţii de familie. Familia este liantul societăţii; binele său nu poate fi considerat ca fiind implicit, ci trebuie promovat şi tutelat prin orice mijloc potrivit», a spus papa Francisc în discursul adresat autorităţilor şi reprezentanţilor societăţii civile din Irlanda, la întâlnirea desfăşurată sâmbătă, 25 august a.c., la Dublin Castle.
Papa Francisc - discurs autorităţi

Anca Mărtinaş – Cetatea Vaticanului

25 august 2018 – Vatican News. "La începutul vizitei mele în Irlanda, îmi exprim gratitudinea pentru invitaţia de a mă adresa acestei distinse Adunări, ce reprezintă viaţa civilă, culturală şi religioasă a ţării, alături de Corpul Diplomatic şi de ceilalţi invitaţi. Mulţumesc pentru primirea călduroasă din partea preşedintelui Irlandei, ce reflectă tradiţia de cordială ospitalitate pentru care irlandezii sunt faimoşi în toată lumea. De asemenea, apreciez prezenţa unei delegaţii din Irlanda de Nord", a spus papa Francisc în discursul adresat sâmbătă, 25 august a.c., autorităţilor şi reprezentanţilor societăţii civile din Irlanda, în cadrul întâlnirii de la Dublin Castel (Castelul din Dublin).

Amintind că motivul prezenţei sale în Irlanda este participarea la cea de-a IX-a ediţie a Întâlnirii Mondiale a Familiilor, cu desfăşurare la Dublin, pontiful a evidenţiat că Biserica "este, în mod efectiv, o familie alcătuită din familii, şi simte necesitatea de a sprijini familiile în eforturile lor de a răspunde cu bucurie la vocaţia pe care Dumnezeu le-a încredinţat-o în societate".

Referindu-se la semnificaţia pe care o astfel de întâlnire mondială o are pentru familii,  pontiful a spus:

Papa Francisc: "Pentru familii, această Întâlnire este o oportunitate nu doar pentru a afirma angajarea lor în favoarea unei fidelităţi plină de iubire, a ajutorului reciproc şi al respectului sacru pentru darul divin al vieţii în toate formele sale, dar şi pentru a da mărturie despre rolul unic avut de familii în educaţia membrilor săi şi în dezvoltarea unui ţesut social sănătos şi înfloritor. Îmi place să văd Întâlnirea Mondială a Familiilor ca pe o mărturie profetică a bogatului patrimoniu de valori etice şi spirituale, faţă de care fiecare generaţie are îndatorirea de a-l păstra şi proteja."

"Nu trebuie să fim profeţi pentru a ne da seama de dificultăţile pe care familiile le înfruntă în societatea din zilele noastre, în rapidă evoluţie, sau pentru a ne îngrijora de efectele inevitabile avute, la orice nivel, asupra viitorului comunităţilor noastre, de  instabilitatea căsătoriei şi a vieţii de familie. Familia este liantul societăţii; binele său nu poate fi considerat ca fiind implicit, ci trebuie promovat şi tutelat prin orice mijloc potrivit".  

Apoi, referindu-se la lumea întreagă ca la o unică familie, pontiful a evidenţiat că o astfel de viziune ne aminteşte de chemarea la unitate şi solidaritate, în special în privinţa celor mai slabi dintre fraţii şi surorile noastre.

Papa Francisc: «Câtă nevoie avem să recuperăm, în orice mediu al vieţii politice şi sociale, sensul de a fi o adevărată familie de popoare. Şi de a nu pierde niciodată speranţa şi curajul de a persevera în imperativul moral de a fi operatori de pace, făuritori de înţelegere şi pace unii pentru alţii.»

25 august 2018, 13:45