Căutare

Vatican News
2018.08.25-26 Viaggio apostolico in Irlanda, incontro mondiale con le famiglie a Dublino 2018.08.25-26 Viaggio apostolico in Irlanda, incontro mondiale con le famiglie a Dublino 

Întâlnirea mondială a familiilor de la Dublin, ocazie prețioasă de indulgențe plenare

Din dispoziția Succesorului lui Petru, cei care participă la manifestările Întâlnirii mondiale a familiilor de la Dublin (21-26 august 2018) au posibilitatea de a dobândi indulgența plenară sau parțială. De aceeași prețioasă ocazie pentru iertarea păcatelor se pot bucura și cei care asistă prin mass-media la evenimentele Întâlnirii.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă

24 august 2018 – Vatican News. Cu ocazia celei de-a IX-a Întâlniri mondiale a familiilor, în desfășurare la Dublin, în Irlanda, între 21-26 august 2018, Sfântul Părinte a acordat darul indulgenței plenare după condițiile bine cunoscute: spovadă, împărtășanie, recitarea Crezului și a rugăciunii Tatăl Nostru, însoțite de o rugăciune după intenția papei. Decretul Penitențieriei Apostolice a fost promulgat încă din 21 mai 2018, când s-a făcut prima comemorare liturgică a Fericitei Fecioare Maria, ”Maica Bisericii”.

Darul indulgențelor pentru cei prezenți la IMF Dublin

Darul indulgențelor este acordat ”în condițiile obișnuite”, adică celor care se spovedesc, primesc Sf. Împărtășanie și se roagă după intențiile Sfântului Părinte. Pot beneficia toți credincioșii care, cu inima detașată de orice păcat, participă prin prezență la vreuna din celebrările organizate la Dublin sau la încheierea solemnă a acesteia.

Darul indulgențelor pentru cei de departe

Cei care nu au posibilitatea să vină la eveniment pot dobândi indulgența în aceleași condiții dacă, ”unindu-se spiritual credincioșilor prezenți la Dublin”, vor recita în familie Tatăl Nostru, Crezul și alte rugăciuni pentru ”a invoca de la Milostivirea Divină finalitățile amintite, în special atunci când cuvintele Pontifului vor fi transmise prin televiziune și radio”. Totodată, se acordă indulgență parțială credincioșilor ori de câte ori, cu inima căită, se vor ruga în zilele Întâlnirii mondiale pentru binele familiilor.

Rugăciune în uniune cu Sfântul Părinte

La recenta audiență generală de miercuri, 22 august, comemorarea Fericitei Fecioare Maria Regină, papa Francisc încheia cateheza cu aceste cuvinte: «Rugați-vă și pentru mine pentru ca apropiata călătorie la Dublin, pe 25 și 26 august, cu ocazia Întâlnirii mondiale a familiilor, să fie un moment de har și de ascultare a vocii familiilor creștine din toată lumea. Dumnezeu să vă binecuvânteze!»

Ce este indulgența?

Potrivit Catehismului Bisericii Catolice, ”indulgența înseamnă iertarea în fața lui Dumnezeu a pedepsei vremelnice datorate păcatelor a căror vină a fost ștearsă deja, iertare pe care credinciosul bine predispus sufletește o obține în condiții determinate prin acțiunea Bisericii care, în calitate de distribuitoare a răscumpărării, împarte și aplică prin autoritatea ei tezaurul îndestulărilor aduse de Cristos și de sfinți”. Indulgența este parțială sau plenară, după cum eliberează în parte sau în totalitate de pedeapsa vremelnică datorată păcatului. Indulgențele pot fi aplicate celor vii sau celor răposați. Doctrina indulgențelor este explicată pe larg la nr. 1471-1473 din Catehismul Bisericii Catolice.

24 august 2018, 10:44