Căutare

Pope Francis visits Ireland Pope Francis visits Ireland 

Papa Francisc, la "Angelus": familiile să fie fortăreţe de credinţă şi bunătate

«Dragi fraţi şi surori, sunt bucuros să mă aflu aici cu voi. Sunt bucuros să fiu cu voi în Casa Maicii Domnului. Şi îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a vizita, în contextul Întâlnirii Mondiale a Familiilor, acest Sanctuar atât de drag poporului irlandez. Îi mulţumesc arhiepiscopului Nearly şi rectorului, părintele Gibbons, pentru cordialul salut de bun-venit», a spus papa Francisc în reflecţia care a însoţit rugăciunea mariană "Angelus", recitată pe esplanada sanctuarului marian din Knock, unde pontiful a mers duminică, 26 august, într-un scurt pelerinaj inclus în programul călătoriei apostolice în Irlanda, prilejuită de cea de-a IX-a Întâlnire Mondială a Familiilor.
Papa Francisc la Angelus din 26 august 2018

Anca Mărtinaş – Cetatea Vaticanului

26 august 2018 – Vatican News. Redăm în continuare, textul integral al reflecţiei Sfântului Părinte, care a însoţit rugăciunea "Îngerul Domnului" rostită la sanctuarul marian din Knock. Mai multe informații despre importantul sanctuar dedicat Maicii Domnului în Irlanda puteți găsi AICI.

«În Capela Apariţiei am încredinţat mijlocirii plină de iubire a Maicii Domnului toate familiile din lume şi, în mod special, familiile voastre, familiile irlandeze. Maria, Mama noastră, cunoaşte bucuriile şi eforturile care se experimentează în fiecare casă. Purtându-le în Inima sa neprihănită, le prezintă cu iubire la tronul Fiului său.

În amintirea vizitei mele, am adus în dar un Rozariu. Ştiu cât este de importantă în această ţară tradiţia Rozariului spus în familie. Vă rog: continuaţi cu această tradiţie. Câte inimi de taţi, mame şi fii n-au primit oare consolare şi forţă în cursul anilor, meditând la participarea Maicii Domnului la misterele vieţii lui Isus, de bucurie, de lumină, de durere şi de slavă.

Maria este Mamă. Maria este Maica noastră; este şi Maica Bisericii şi este ea cea căreia îi încredinţăm parcursul poporului fidel al lui Dumnezeu în această "Insulă de smarald". Cerem ca familiile să fie susţinute în angajarea lor de a răspândi Împărăţia lui Cristos şi de a se îngriji de cei din urmă dintre fraţii şi surorile noastre. Printre vânturile şi furtunile care se abat asupra timpurilor noastre, familiile să fie fortăreţe de credinţă şi bunătate care, potrivit celor mai bune tradiţii ale naţiunii, rezistă la tot ceea ce ar vrea să micşoreze demnitatea bărbatului şi a femeii, creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi chemaţi la sublimul destin al vieţii eterne.

Maica Domnului să privească cu îndurare la toţi membrii suferinzi ai familiei Fiului său. Rugându-mă în faţa statuii sale, i-am prezentat îndeosebi, toţi supravieţuitorii, victime ale abuzurilor din partea unor membri ai Bisericii din Irlanda. Nimeni dintre noi nu-şi poate stăpâni tulburarea faţă de minorii care au pătimit abuzuri, cărora li s-a furat inocenţa sau care au fost îndepărtaţi de mame, şi abandonaţi rănilor adânci ale unor dureroase amintiri. Această  rană deschisă ne provoacă să fim fermi şi decişi în căutarea adevărului şi a dreptăţii. Implor iertarea Domnului pentru aceste păcate, pentru scandalul şi trădarea percepute de mulţi în familia lui Dumnezeu.

Îi cer Preacuratei Fecioare Maria să mijlocească pentru toate persoanele care au supravieţuit abuzurilor de orice fel şi să întărească orice membru al familiei creştine în ferma hotărâre de a nu mai permite să se întâmple astfel de situaţii. Şi să mijlocească pentru noi toţi, pentru a putea continua mereu cu dreptate şi să reparăm, ceea ce depinde de noi, o atât de mare violenţă.

Pelerinajul meu la Knock îmi permite şi să adresez un cordial salut iubitei populaţii din Irlanda de Nord. Chiar dacă călătoria pentru participarea la Întâlnirea Mondială a Familiilor nu include o vizită în Nord, vă asigur de afecţiunea şi de apropierea mea în rugăciune. Îi cer Maicii Domnului să-i susţină pe toţi membrii familiei irlandeze astfel încât să persevereze, ca fraţi şi surori, în opera de reconciliere. Cu gratitudine pentru progresele ecumenice şi pentru semnificativa creştere a prieteniei şi colaborării între comunităţile creştine, mă rog pentru ca toţi discipolii lui Cristos să ducă înainte în mod constant eforturile în vederea propăşirii procesului de pace şi a construirii unei societăţi armonioase şi juste pentru fiii de azi, fie creştini, fie musulmani, fie evrei sau de orice credinţă: fii ai Irlandei.

Şi acum, cu aceste intenţii şi cu toate intenţiile pe care le purtăm în inimi, să ne adresăm Preacuratei Fecioare Maria cu rugăciunea "Îngerul Domnului".»

După rugăciunea "Angelus", papa Francisc a adresat un salut special deţinuţilor din Irlanda, mulţumindu-le îndeosebi celor care i-au scris aflând de vizita sa în această ţară.

Papa Francisc: «Dau asigurări vouă şi familiilor voastre de apropierea şi rugăciunea mea. Maria, Maica Milostivirii să vegheze asupra voastră şi să vă întărească în credinţă şi speranţă.»

26 august 2018, 11:12