Căutare

VATICAN-RELIGION-ANGELUS-POPE VATICAN-RELIGION-ANGELUS-POPE 

A vedea, a avea compasiune, a învăţa: Papa, la Angelus, despre verbele Bunului Păstor

«În acel timp, apostolii s-au adunat la Isus şi i-au povestit toate câte au făcut şi ce au învăţat. Atunci el le-a spus: "Veniţi deoparte, într-un loc retras, şi odihniţi-vă puţin!; pentru că mulţi veneau şi plecau şi nu aveau timp nici măcar să mănânce. Au plecat cu o barcă spre un loc pustiu, ei singuri. Mulţi i-au văzut plecând şi şi-au dat seama. Au mers deci pe jos, din toate cetăţile şi, alergând într-acolo, au ajuns înaintea lor. Coborând, Isus a văzut o mare mulţime şi i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca oile care nu au păstor; şi a început să-i înveţe multe.» (Mc 6, 30-34)
Papa Francisc la Angelus din 22 iulie 2018

Anca Mărtinaş – Cetatea Vaticanului

23 iulie 2018 – Vatican News. Episodul evanghelic în care se relatează despre apostolii întorşi la Isus, după prima misiune, s-a aflat în centrul catehezei duminicale a papei Francisc, prilejuită de rugăciunea "Angelus", din Piaţa Sfântul Petru.

Evanghelia Duminicii a XVI-cea de peste an îi prezintă pe apostoli povestindu-i lui Isus despre "tot ce-au văzut şi au învăţat", despre prima lor experienţă evanghelizatoare, plină de entuziasm dar nu lipsită de oboseală. De fapt, Isus, percepând starea lor de oboseală, se preocupă imediat să le asigure puţină tihnă, spunându-le: "Veniţi deoparte, într-un loc retras, şi odihniţi-vă puţin" (v. 31). Însă intenţia lui Isus este împiedicată de mulţimea care, intuind destinaţia bărcii în care se află discipolii, îi precede în acel loc solitar.

«Acelaşi lucru se poate întâmpla şi astăzi», a spus pontiful, explicând că «uneori nu reuşim să realizăm proiectele noastre, pentru că apare un neprevăzut urgent care strică programele noastre şi cere flexibilitate şi disponibilitate faţă de necesităţile celorlalţi».

În astfel de împrejurări – a evidenţiat Sfântul Părinte – suntem chemaţi să-l imităm pe Isus:

Papa Francisc: «În aceste circumstanţe, suntem chemaţi să imităm ceea ce a făcut Isus: "Coborând, Isus a văzut o mare mulţime şi i s-a făcut milă de ei pentru că erau ca oile care nu au păstor; şi a început să-i înveţe multe" (v. 34). În această scurtă frază evanghelistul ne oferă un flash de intensitate singulară, fotografiind ochii Învăţătorului divin şi învăţătura sa. Să observăm cele trei verbe ale acestei fotograme: a vedea, a avea compasiune, a învăţa. Le putem numi verbele Păstorului. Privirea lui Isus nu este o privire neutră sau, mai rău, rece şi dezlipită, pentru că Isus priveşte mereu cu ochii inimii. Şi inima sa este aşa de duioasă şi plină de compasiune, care ştie să perceapă nevoile chiar şi cele mai ascunse ale persoanelor. În afară de asta, compasiunea sa nu indică pur şi simplu o reacţie emotivă în faţa unei situaţii de suferinţă a oamenilor, ci este cu mult mai mult: este atitudinea şi predispoziţia lui Dumnezeu faţă de om şi faţă de istoria sa. Isus apare ca împlinirea grijii şi atenţiei lui Dumnezeu faţă de poporul său.»

Pontiful s-a oprit totodată asupra unui detaliu interesant din fragmentul Evangheliei după sfântul Marcu, capitolul 6, explicând că sentimentul de milă a lui Isus faţă de acele mulţimi care aveau nevoie de călăuzire şi ajutor nu se concretizează în vreo minune, aşa cum ne-am aştepta.

Papa Francisc: «În schimb, a început să-i înveţe multe. Iată prima pâine pe care Mesia o oferă mulţimii înfometate şi rătăcite: pâinea Cuvântului. Noi toţi avem nevoie de cuvântul adevărului, care să ne conducă şi să ne lumineze drumul. Fără adevăr, care este Cristos însuşi, nu este posibil de găsit orientarea corectă a vieţii. Când ne îndepărtăm de Isus şi de iubirea sa, ne pierdem şi existenţa se transformă în dezamăgire şi insatisfacţie. Cu Isus alături, se poate merge înainte cu siguranţă, se pot depăşi încercările, se înaintează în iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Isus s-a făcut dar pentru alţii, devenind astfel model de iubire şi de slujire pentru fiecare dintre noi.»

Îndemnându-ne s-o invocăm pe Preacurata Fecioară Maria, căreia să-i cerem "să ne ajute să luăm asupra noastră problemele, suferinţele şi dificultăţile aproapelui nostru, printr-o atitudine de împărtăşire şi slujire", pontiful a făcut un apel concret, în sprijinul migranţilor care traversează apele Mediteranei.

Papa Francisc: «Vin în aceste ultime săptămâni ştiri dramatice despre naufragii ale bărcilor încărcate cu migranţi, în apele Mediteranei. Exprim durerea mea în faţa acestor tragedii şi asigur de gândul şi rugăciunea mea pentru cei dispăruţi şi pentru familiile lor. Adresez un apel din inimă astfel încât comunitatea internaţională să acţioneze cu hotărâre şi promptitudine, pentru a evita ca asemenea tragedii să se mai repete şi pentru a garanta siguranţa, şi respectarea drepturilor şi a demnităţii tuturor.»

 

23 iulie 2018, 07:18