Căutare

Vatican News
21.06.2018 - Papa Francesco – Ginevra - Santa Messa 21.06.2018 - Papa Francesco – Ginevra - Santa Messa 

"Tată", cheia de acces la inima lui Dumnezeu: Papa, la Sfânta Liturghie de la Geneva

"În acel timp, Isus îi învăţa pe discipolii săi, zicând: "Când vă rugaţi, nu spuneţi multe, ca păgânii care cred că vor fi ascultaţi pentru vorbăria lor! Aşadar, să nu vă asemănaţi cu ei, căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi nevoie înainte ca să-i cereţi! Voi deci aşa să vă rugaţi: «Tatăl nostru, care eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău! Vie împărăţia ta! Facă-se voia ta, precum în cer, aşa şi pe pământ! Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri! Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de Cel Rău!» Căci dacă voi iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru ceresc vă va ierta, însă, dacă nu-i veţi ierta pe oameni, nici Tatăl vostru nu va ierta greşelile voastre (Mt 6,7-15)."
Papa Francisc la Sfânta Liturghie celebrată joi, 21 iunie, la Geneva

Anca Mărtinaş – Cetatea Vaticanului

22 iunie 2018 – Vatican News. În omilia Sfintei Liturghii, prilejuită de pelerinajul ecumenic la Geneva, în Elveţia, celebrată joi după-amiază la Palaexpo, Sfântul Părinte s-a referit la fragmentul din Evanghelia liturgiei zilei – după sfântul Matei, capitolul 6 – în care Isus îi învaţă pe discipoli rugăciunea "Tatăl nostru". Papa Francisc a indicat trei cuvinte "care ne conduc la inima credinţei: tată, pâine, iertare".

"Cuvântul 'Tată'" – a explicat pontiful – este "cheia de acces la inima lui Dumnezeu". Isus – a adăugat – este "pâinea cea de toate zilele", "alimentul de bază pentru a trăi bine". Sfântul Părinte a subliniat că Tatăl este fericit atunci când ne iubim şi ne iertăm din toată inima.

Tată

Dumnezeu este, înainte de toate, Tată, a explicat pontiful. Doar spunând 'Tată' ne rugăm asemenea creştinilor, întrucât "Tatăl nostru" este formula vieţii, care revelează identitatea noastră în calitate de "fii iubiţi". Este o formulă care rezolvă teorema solitudinii şi care ne indică ce trebuie să facem: "să-l iubim pe Dumnezeu, Tatăl nostru, şi pe alţii, fraţii noştri". "Tatăl nostru" – observă pontiful - "este rugăciunea în care ne adresăm Tatălui împreună, folosind pluralul 'noi'; este rugăciunea Bisericii" şi ne oferă aşa-numitele "semne de circulaţie" ale vieţii spirituale. "Ori de câte ori facem semnul crucii la începutul zilei şi înaintea oricărei activităţi importante, ori de câte ori spunem 'Tatăl Nostru', ne însuşim din nou rădăcinile care ne-au fondat", a spus Sfântul Părinte, îndemnându-ne să ne rugăm neobosit rugăciunea 'Tatăl nostru'.

Papa Francisc: "Spunând 'Tatăl nostru' afirmăm că fiecare fiinţă umană ne aparţine şi în faţa atâtor răutăţi care jignesc chipul Tatălui, noi – fiii săi – suntem chemaţi să reacţionăm ca fraţi, ca buni protectori ai familiei noastre şi să ne implicăm astfel încât să nu existe indiferenţă faţă de fratele nostru, faţă de fiecare frate: copilul care nu s-a născut încă, bătrânul care nu mai este capabil să vorbească, cunoştinţa pe care nu reuşim să o iertăm, ca şi cel sărac dat la o parte. Aceasta ne cere Tatăl, ne porunceşte: să ne iubim cu inimi de fii care sunt fraţi între ei."  

Pâine

Isus este pâinea cea de toate zilele: "dacă nu este hrana noastră zilnică, centrul zilelor noastre, respiraţia zilnică, totul este în zadar". Însă, câteodată, îl reducem pe Isus la un fel de 'garnitură'. Amintind că pâinea este hrana care – din păcate – lipseşte "multora dintre fraţii noştri", pontiful a atras atenţia asupra acelora care speculează în privinţa pâinii, amintind că hrana de bază pentru existenţa cotidiană a popoarelor trebuie să fie accesibilă tuturor. Într-o societate în care, pentru mulţi 'viaţa este foarte complicată', pentru că se aleargă de dimineaţa până seara, se impune o alegere de viaţă sobră, fără balast inutil.

Papa Francisc: «Să alegem simplitatea pâinii pentru a regăsi curajul tăcerii şi al rugăciunii, ferment al unei vieţi cu adevărat umane. Să alegem persoanele şi nu obiectele, pentru a face să crească relaţii personale, nu virtuale. Să iubim din nou parfumul curat a ceea ce ne înconjoară. Când eram mic şi, acasă, se întâmpla să cadă pâinea de pe masă, ne învăţau să o strângem imediat şi să o sărutăm. Să apreciem ceea ce avem în fiecare zi, să păzim: să nu avem obiceiul de a arunca, ci să apreciem şi să păstrăm.»

Iertare

Este dificil să ierţi 'însă Domnul pretinde ca pe un dar iertarea noastră', pontiful amintind că iertarea reînnoieşte şi face minuni, după cum demonstrează istoria creştină:

Papa Francisc: «Să ne iertăm între noi, să ne redescoperim ca fraţi după secole de controverse şi de laceraţii; iertarea ne-a făcut bine şi continuă să ne facă bine. Tatăl este fericit când ne iubim şi ne iertăm din toată inima (cf Mt 18, 35). Şi atunci, ni-l dăruieşte pe Duhul Sfânt. Să cerem acest har. Să nu ne fortificăm, împietrindu-ne inimile şi pretinzând mereu de la alţii iertarea, ci să facem primul pas, prin rugăciune, prin întâlnirea fraternă, prin iubirea concretă. Astfel, vom fi mai asemănători Tatălui, care iubeşte în mod cu totul gratuit. Iar Tatăl va revărsa asupra noastră Duhul unităţii.»  

 

 

22 iunie 2018, 10:39