Căutare

2018.06.25 Fondazione Gravissimum Educationis 2018.06.25 Fondazione Gravissimum Educationis 

Schimbarea lumii doar prin schimbarea educaţiei: Papa, fundaţiei "Gravissimum Educationis"

Calitatea, identitatea şi binele comun sunt cele trei criterii la care trebuie să se raporteze proiectele educative, potrivit sugestiilor date de papa Francisc membrilor fundaţiei "Gravissimum Educationis", în cadrul audienţei acordată luni, 25 iunie, în Sala Consistoriului din Palatul Apostolic.
Papa Francisc - audienţă acordată membrilor fundaţiei "Gravissimum Educationis"

Anca Mărtinaş – Cetatea Vaticanului

25 iunie 2018 – Vatican News. Sfântul Părinte s-a întâlnit luni, 25 iunie, în Sala Consistoriului din Palatul Apostolic cu circa 80 de membri ai fundaţiei "Gravissimum Educationis". Constituită de papa Francisc la 28 iunie 2015, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Declaraţia despre educaţia creştină "Gravissimum Educationis", a Conciliului Vatican al II-lea, fundaţia îşi propune reînnoirea angajării în favoarea educaţiei catolice în pas cu transformările istorice din timpul nostru.

Evidenţiind că doar prin schimbarea educaţiei poate fi schimbată lumea, Sfântul Părinte a propus câteva sugestii:

Papa Francisc: «În primul rând, este importantă "constituirea unei reţele". A face reţea înseamnă reunirea instituţiilor scolastice şi universitare pentru a întări iniţiativa educativă şi cercetarea, îmbogăţindu-se cu punctele de forţă ale fiecăreia, pentru a fi mai eficiente la nivel intelectual şi cultural. »

În al doilea rând, pontiful a sugerat importanţa conservării speranţei, amintind îndemnul Exortaţiei apostolice "Evangelii gaudium" de a nu permite să ne fie furată speranţa.

Papa Francisc: «Suntem chemaţi să nu pierdem speranţa pentru că trebuie să dăruim speranţă lumii globalizate din zilele noastre. "Globalizarea speranţei" şi "susţinerea speranţei globalizării"» sunt elemente fundamentale ale misiunii educaţiei catolice, după cum se subliniază în recentul document "A educa în spiritul umanismului solidar", al Congregaţiei pentru Educaţie Catolică.

În al treilea rând, Sfântul Părinte a evidenţiat criteriile la care trebuie să se raporteze proiectele educative, subliniind următoarele trei elemente: calitatea, identitatea şi binele comun.

Papa Francisc: «Înainte de toate, identitatea. Aceasta necesită coerenţă şi continuitate cu misiunea şcolilor, a universităţilor şi a centrelor de cercetare care au luat naştere, au fost promovate sau însoţite de Biserică, fiind totodată deschise tuturor. Aceste valori sunt fundamentale pentru a prinde rădăcini în brazda trasată de civilizaţia creştină şi de misiunea evanghelizatoare a Bisericii (…) Un alt punct esenţial este calitatea. Calitatea este farul sigur pentru a lumina orice iniţiativă de studiu, cercetare şi educaţie. Aceasta este necesară pentru realizarea acelor "puncte de excelenţă interdisciplinară" care sunt recomandate de Constituţia "Veritatis gaudium" şi la a căror susţinere aspiră fundaţia "Gravissimum Educationis". De asemenea, din activitatea voastră nu poate lipsi obiectivul binelui comun. În societăţile noastre, marcate de convieţuirea dintre cetăţeni, grupuri, popoare, culturi, tradiţii şi credinţe diferite. Este necesară lărgirea orizonturilor binelui comun şi educarea tuturor în spiritul binelui comun.»

25 iunie 2018, 12:26