Căutare

VATICAN-POPE-AUDIENCE-RELIGION VATICAN-POPE-AUDIENCE-RELIGION 

Prin Mir devenim dar pentru alţii: papa Francisc la audienţa generală

«În seara aceleiaşi zile, prima a săptămânii, deşi uşile locului în care erau discipolii, de frica iudeilor, erau încuiate, a venit Isus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: "Pace vouă" […] Şi, spunând aceasta, a suflat asupra lor şi le-a zis: "Primiţi pe Duhul Sfânt ."» (In 20, 19.22)
Audienţa generală de miercuri, 6 iunie 2018

Anca Mărtinaş – Cetatea Vaticanului

6  iunie 2018 – Vatican News. Tema efectelor avute asupra miruiţilor de primirea pecetii darului Duhului Sfânt a stat la baza catehezei papei Francisc de miercuri, 6 iunie, din Piaţa Sfântul Petru, a treia cateheză dedicată Sacramentului Mirului.

Mirul completează în cei botezaţi asemănarea cu Cristos

Intitulând cateheza "Pentru creşterea Bisericii", papa Francisc a explicat că primindu-l pe Duhul Sfânt, cei miruiţi devin la rândul lor un dar pentru alţii, Duhul Sfânt ajutându-ne să ne mutăm atenţia de la propriul "eu"  pentru a ne deschide spre acel "noi" al comunităţii creştine, ca şi spre binele societăţii în care trăim.

Papa Francisc: «Completând în cei botezaţi asemănarea cu Cristos, Mirul îi uneşte şi mai intens ca membre vii ale trupului mistic al Bisericii (cf Ritualul Mirului, n.25). Misiunea Bisericii în lume continuă prin contribuţia tuturor acelora care fac parte […] De fapt, trebuie să ne gândim la Biserică ca la un organism viu, alcătuit din persoane pe care le cunoaştem şi alături de care păşim, şi nu o realitate abstractă şi îndepărtată […]. Mirul leagă de Biserica Universală, răspândită pe întreg pământul, implicându-i însă în mod activ pe cei miruiţi în viaţa Bisericii particulare căreia aceştia îi aparţin, în frunte cu Episcopul, care este succesor al apostolilor.»

Încorporarea eclezială ca efect al Mirului

De fapt, în ritul latin oficiantul Confirmaţiunii este de drept episcopul, acest lucru evidenţiind "faptul că  el are drept efect unirea mai strânsă a celor care îl primesc cu Biserica, cu originile ei apostolice şi cu misiunea ei de a-l mărturisi pe Cristos" (cf Catehismul Bisericii Catolice, 1313).

Referindu-se la "încorporarea eclezială" bine simbolizată de semnul păcii care încheie ritul Mirului, pontiful a amintit:

Papa Francisc: «De fapt, episcopul spune fiecărui miruit: "Pace ţie. Amintind salutul lui Cristos adresat discipolilor în seara Paştelui, îndestulată de Duhul Sfânt (cf In 20, 19-23), aceste cuvinte iluminează un gest care exprimă comuniune eclezială cu Episcopul şi cu toţi credincioşii " (cf CBC, 1301)»

Pontiful a amintit totodată că "primirea păcii angajează la eforturi pentru îmbunătăţirea concordiei în parohie, favorizând înţelegerea cu ceilalţi, prin incluziune, nu prin debarasare sau marginalizare.

Papa Francisc a evidenţiat şi caracterul unic şi dinamic al Mirului, amintind că Sacramentul Mirului se primeşte o singură dată, iar dinamismul suscitat de sfânta ungere este perseverentă în timp, fiind totodată un dar în beneficiul altora, deoarece: «Nimeni nu primeşte mirul doar pentru sine ci pentru a coopera la creşterea spirituală a altora.»

06 iunie 2018, 12:30