Căutare

Papa Francesco Riunione ROACO 2018.06.22 Papa Francesco Riunione ROACO 2018.06.22  

Papa Francisc: creștinii riscă să fie șterși din Orientul Mijlociu

Primind astăzi participanții la adunarea ROACO pontiful și-a exprimat speranța ca ”fiii și fiicele Bisericilor orientale catolice să poată păstra încărcătura lor profetică în vestirea Evangheliei lui Isus chiar și în contextele deseori secularizate ale Occidentului nostru, unde ajung ca emigrați sau refugiați. (...) Grație ajutorului vostru, ei sunt în măsură să dea mărturie înaintea inimilor noastre, uneori amorțite, că merită încă să trăiești și să suferi pentru Evanghelie, chiar dacă sunt în minoritate sau chiar persecutați, pentru că Evanghelia este bucuria și viața oamenilor și a femeilor din orice timp”.

Adrian Dancă – Cetatea Vaticanului

22 iunie 2018 – Vatican News. Sfântul Părinte a primit vineri în audiență participanții la cea de-a 91-a adunare generală a agenției ROACO – Reuniunea Operelor de Ajutorare a Bisericilor Orientale – desfășurată la Roma în perioada 19-22 iunie a.c. sub președinția prefectului Congregației pentru Bisericile Orientale, cardinalul Leonardo Sandri. Potrivit comunicatului emis de organizatori, pe agenda lucrărilor s-au aflat comunitățile creștine Turcia, Irak, Siria și Țara Sfântă, un spațiu special fiind acordat Universității din Betleem, condusă de Frații Școlilor Creștine. Cu aceeași ocazie s-a marcat și jubileul de 50 de ani al agenției ROACO, aducându-se un prinos de mulțumire binefăcătorilor care au susținut în cele cinci decenii proiectele de ajutorare a creștinilor din Bisericile răsăritene catolice.

Lăsând discursul pregătit, pe care l-a înmânat participanților la audiență, Sfântul Părinte a vorbit liber în italiană pentru a-și exprima mai întâi de toate preocuparea față de soarta creștinilor din Orientul Mijlociu unde a evidențiat că există nu atât voința, cât mai ales pericolul concret care face ca creștinii să fie șterși de pa harta regiunii.

Papa Francisc: ”Orientul Mijlociu este astăzi o răscruce de situații dificile, în suferință. În Orientul Mijlociu există și riscul – nu vreau să spun voința cuiva – riscul de a-i șterge pe creștini. Un Orient Mijlociu fără creștini nu ar fi Orientul Mijlociu”.

În discursul înmânat, papa a remarcat că studiul proiectelor ROACO și susținerea lor materială prin generozitatea multor credincioși ”a permis diverselor expresii ale Bisericilor orientale catolice, fie în patrie, fie în diaspora, să se dezvolte și să continue mărturia evanghelică”.

Papa Francisc: ”O mărturie pusă greu la încercare, deseori prin suferințe și persecuții, mai întâi din partea regimurilor totalitare din Europa de Est apoi, mai recent, a formelor de fundamentalism și fanatism sub pretexte religioase și a conflictelor care pare că nu vor să înceteze, mai ales în Orientul Mijlociu. Solidaritatea concretă pe care ați exprimat-o a veni în întâmpinarea urgențelor din războaie și migrații, dar mai ales a știut să garanteze viața însăși a Bisericilor, activitățile pastorale și de evanghelizare, operele sociale și de asistență. Toate acestea arată chipul Bisericii lui Cristos care vestește Evanghelia prin fapte și cuvinte, făcând prezentă caritatea însăși a lui Dumnezeu față de orice om. Într-adevăr, anul de har al Domnului are întotdeauna o dimensiune de eliberare interioară, a inimii omului asuprit de păcat, și exterioară, în viața nouă a celor răscumpărați care anticipează cerurile noi și pământul nou în care va avea locuință stabilă dreptatea”.

Referindu-se mai departe la discursul Sfântului Petru din ziua de Rusalii (cf. Fap 2), papa a subliniat că apostolul amintește profeția lui Ioel care spune: ”Voi revărsa din Duhul meu peste orice om. Și vor profeți fiii și fiicele voastre, tinerii voștri vor avea viziuni, iar bătrânii voștri vor visa visuri” (Il 3,1-5).

Papa Francisc: ”Bisericile orientale catolice, mărturisitori vii ai originilor apostolice, sunt chemate de o manieră specială să păstreze și să răspândească o scânteie din focul Rusaliilor: sunt chemate zi de zi să redescopere propria prezență profetică în orice loc unde sunt peregrine. Începând de la Ierusalim, Cetatea Sfântă a cărei identitate și vocație specială trebuie păstrată dincolo de diferitele tensiuni și dispute politice, prezența creștinilor, deși sunt o mică turmă, se alimentează din Duhul Sfânt cu putere pentru misiunea de mărturie, astăzi mai urgentă ca niciodată”.

Pontiful și-a exprimat speranța ca ”fiii și fiicele Bisericilor orientale catolice să poată păstra încărcătura lor profetică, de vestire a Evangheliei lui Isus, chiar și în contextele deseori secularizate ale Occidentului nostru, unde ajung ca emigrați sau refugiați. Fie ca ei să poată găsi primire atât pe plan practic cât și în domeniul vieții bisericești, păstrând și dezvoltând patrimoniul propriilor tradiții. Ei, grație ajutorului vostru, sunt în măsură să dea mărturie înaintea inimilor noastre, uneori amorțite, că merită încă să trăiești și să suferi pentru Evanghelie, chiar dacă sunt în minoritate sau chiar persecutați, pentru că Evanghelia este bucuria și viața oamenilor și a femeilor din orice timp”.

În fine, papa și-a exprimat gratitudinea față de inițiativele ROACO pentru că ”prin privirile și gesturile de caritate care susțin viața Bisericilor orientale, Succesorul lui Petru poate continua și misiunea sa de căutare a parcursurilor posibile către unitatea vizibilă a tuturor creștinilor. În timp ce se caută a strânge cu umilință și cu inima sinceră mâna fraților mai îndepărtați, fiii nu sunt mai puțin iubiți și nu sunt uitați, dar cu ajutorul vostru sunt întotdeauna ascultați și ajutați să pășească drept Biserică a Celui înviat, prin provocările și suferințele spirituale și materiale, în Orientul Mijlociu și în Europa Orientală”.

22 iunie 2018, 14:00