Căutare

2018-06-13 Papa Francesco Udienza generale 2018-06-13 Papa Francesco Udienza generale 

Creştinul autentic urmăreşte plinătatea vieţii: papa Francisc, la audienţa generală

«În acel timp, când Isus pleca la drum, un om a venit în fugă şi îngenunchind l-a întrebat: "Învăţătorule bun, ce trebuie să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?" Isus i-a zis: "De ce-mi spui bun? Nimeni nu este bun, decât numai Dumnezeu. Cunoşti poruncile: «Să nu ucizi! Să nu comiţi adulter! Să nu furi! Să nu dai mărturie falsă! Să nu înşeli! Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta!»" Atunci el i-a zis: "Învăţătorule, toate acestea le-am păzit din tinereţea mea!" Isus, privindu-l fix, l-a îndrăgit şi i-a spus: "Un lucru îţi lipseşte: mergi, vinde ceea ce ai şi dă săracilor şi vei avea comoară în cer, apoi vino şi urmează-mă!"» (din Evanghelia după sfântul Marcu 10, 17-21)
Papa Francisc la audienţa generală de miercuri, 13 iunie 2018

Anca Mărtinaş – Cetatea Vaticanului

13 iunie 2018. "Dorinţa unei vieţi depline" este titlul catehezei introductive cu care Sfântul Părinte a început miercuri, 13 iunie, un nou parcurs catihetic, dedicat poruncilor. Audienţa generală a avut loc în Piaţa Sfântul Petru şi a fost precedată de întâlnirea, în sala adiacentă Aulei Paul al VI-lea, cu participanţii la Simpozionul promovat de Consiliul Pontifical pentru Ştiinţe Istorice.   

Inspirată din fragmentul Evangheliei după sfântul Marcu, în care se relatează despre întâlnirea dintre Isus şi un om care, în genunchi, îi cere ce trebuie să facă pentru a moşteni viaţa veşnică (cf Mc 10, 17-21), cateheza papei Francisc a pus în lumină dorinţa vieţii depline, conţinută în întrebarea acelui om.

Papa Francisc: «Acea întrebare conţine preocuparea existenţială a fiecăruia, inclusiv a noastră: dorinţa unei vieţi depline, infinite. Cum să fac pentru a o obţine? Ce cale trebuie să urmez? [n.n. Ce să fac] pentru a trăi cu adevărat, pentru a trăi o existenţă nobilă… Câţi tineri nu încercă oare "să trăiască" şi se distrug umblând după lucruri efemere.»

Adresându-se în special tinerilor, pontiful a spus că duşmanul nostru cel mai mare nu este reprezentat de problemele concrete, oricât de grave şi de dramatice ar fi. «Pericolul cel mai mare»  – a spus  – «este  acel spirit greşit de adaptare care nu corespunde blândeţii sau smereniei, ci mediocrităţii şi lipsei curajului.»

«Fericitul Pier Giorgio Frassati - care era un tânăr - spunea că trebuie să trăim, nu doar să ne prefacem că trăim, după cum fac cei mediocri. Să trăim intens viaţa. Să-i cerem Tatălui Ceresc pentru tinerii de azi darul acelei nelinişti sănătoase», a spus pontiful evidenţiind importanţa de a trăi în mod autentic şi de a nu ne  mulţumi cu o viaţă lipsită de frumuseţe şi de culoare. Totodată, Sfântul Părinte a atras atenţia asupra riscului devierii umanităţii dacă tinerele generaţii nu vor aspira cu ardoare la o viaţă autentică.  

Pontiful a explicat că întrebarea acelui om referitoare la găsirea plinătăţii vieţii este în fiecare din noi, observând cum Isus – printr-un parcurs pedagogic – vrea să-l conducă pe acel om la înţelegerea faptului că nu are o viaţă deplină. Citându-i o parte din decalog, Isus îi propune nu doar o raportare a vieţii la porunci, ci îi sugerează depăşirea acestui nivel renunţând să trăiască legat de propriul "eu", de propriile bunuri, alegând în schimb urmarea lui Isus.

Referindu-se la diferenţa dintre trăirea unei vieţi mediocre, superficiale şi alegerea de a trăi în mod autentic, de a cunoaşte plinătatea vieţii, pontiful a spus:
Papa Francisc: «Cine ar alege o copie dacă ar avea posibilitatea să aleagă dintre un original şi o copie. Obiectivul  nostru trebuie să fie găsirea originalului vieţii. Cum vor putea să ne urmeze tinerii în credinţă dacă nu ne văd alegând originalul, ci ne văd cum rămânem legaţi de jumătăţile de măsură».

Evidenţiind urâţenia creştinilor închişi, care refuză să crească şi rămân mici, pontiful a reliefat importanţa exemplului acelora care ne îndeamnă să creştem, să depăşim limitele inactivităţii, ale amorţelii.

13 iunie 2018, 12:57