Căutare

VATICAN-POPE-REGINA-COELI VATICAN-POPE-REGINA-COELI 

Regina Coeli. Papa Francisc: Învierea Domnului, ocazie frumoasă de reîntregire a familiei

A doua zi de Paști este, de obicei, o zi de sărbătoare ce se trăiește în familie într-o atmosferă convivială. ”Este o zi de familie”, s-ar putea spune. După ce am celebrat Paștile, se simte nevoia de a ne reuni din nou cu cei dragi ai noștri și cu prietenii pentru a sărbători ”pentru că fraternitatea este rodul Învierii lui Cristos care, prin moartea și învierea sa, a învins păcatul care îl separă pe om de Dumnezeu, pe om de el însuși, pe om de frații săi. Dar noi știm că păcatul separă întotdeauna, face mereu dușmănii, desparte întotdeauna”.

Adrian Dancă – Cetatea Vaticanului

RV 02 apr 2018. Pentru prima dată în timpul pascal al acestui an, papa Francisc a recitat astăzi antifonul ”Regina Coeli”, care înlocuiește până la Rusalii rugăciunea ”Îngerul Domnului”. În alocuțiunea sa, pontiful a remarcat că a doua zi de Paști este numită ”Lunea îngerului” după o frumoasă tradiție care corespunde izvoarelor biblice despre învierea lui Isus (cf. Mt 28, 1-10; Mc 16,1-7; Lc 24,1-12). Într-adevăr, când femeile au mers la mormânt, l-au găsit gol, iar dinăuntru o voce le spune că Isus nu este acolo, dar a înviat. Atunci au fost pronunțate pentru prima dată în istorie cuvintele ”A înviat!”, iar potrivit evangheliștilor, aceste cuvinte au fost rostite de îngeri și reprezintă prima vestire a Învierii.

Papa Francisc: «Există o semnificație în această prezență îngerească: după cum vestirea întrupării Cuvântului a fost făcută de un înger, Gabriel, tot la fel și pentru a vesti prima dată Învierea nu era suficient un cuvânt omenesc. Era nevoie de o ființă superioară pentru a comunica o realitate atât de tulburătoare, atât de incredibilă, încât poate niciun om nu ar fi îndrăznit să o rostească. După această primă vestire, comunitatea discipolilor a început să repete: ”Cu adevărat Domnul a înviat. Cu adevărat Domnul a înviat și i s-a arătat lui Simon” (Lc 24,34)».

Papa a îndemnat toți participanții prezenți în Piața Sfântul Petru să repete de mai multe ori împreună cu el ”Domnul a înviat cu adevărat”. În continuarea reflecției sale, pontiful a spus că a doua zi de Paști este, de obicei, o zi de sărbătoare ce se trăiește în familie într-o atmosferă convivială. ”Este o zi de familie”, s-ar putea spune. După ce am celebrat Paștile, se simte nevoia de a ne reuni din nou cu cei dragi ai noștri și cu prietenii pentru a sărbători ”pentru că fraternitatea este rodul Învierii lui Cristos care, prin moartea și învierea sa, a învins păcatul care îl separă pe om de Dumnezeu, pe om de el însuși, pe om de frații săi. Dar noi știm că păcatul separă întotdeauna, face mereu dușmănii, desparte întotdeauna”.

Papa Francisc: «Isus a abătut zidul de despărțire dintre oameni și a refăcut pacea, începând să țese o rețea de fraternitate nouă. Este atât de important în acest timp al nostru să redescoperim fraternitatea așa cum era trăită în primele comunități creștine, să redescoperim felul în care putem acorda spațiu lui Isus care niciodată nu separă, ci întotdeauna unește. Nu poate exista o adevărată comuniune și un angajament în favoarea binelui comun și a justiției sociale fără fraternitate și împărtășire. Fără împărtășire fraternă nu se poate realiza o comunitate bisericească sau civilă: există doar un ansamblu de indivizi mișcați sau grupați de propriile interese. Fraternitatea, în schimb, este un har pe care îl face Isus».

Pe de altă parte, pontiful a subliniat că Învierea lui Cristos a făcut să explodeze în lume o altă realitate: noutatea dialogului și a relației, noutate care pentru creștini a devenit o răspundere. Isus a spus: ”după aceasta vă vor cunoaște că sunteți discipolii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții” (In 13,25). Este motivul ”pentru care nu ne putem închide în sfera noastră privată, în grupul nostru, dar suntem chemați să ne ocupăm de binele comun, să avem grijă de frați, mai ales de cei slabi și marginalizați. Numai fraternitatea poate să garanteze o pace durabilă, poată să învingă sărăcia, poate să stingă tensiunile și războaiele, poate să smulgă corupția și criminalitatea. Îngerul care spune ”A înviat!” să ne ajute să trăim fraternitatea și noutatea dialogului și a relației, alături de preocuparea pentru binele comun”.

Papa Francisc: «Fecioara Maria, pe care în acest timp pascal o invocăm cu titlul de ”Regină a cerului”, să ne susțină cu rugăciunea sa pentru ca fraternitatea și comuniunea pe care le experimentăm în aceste zile de Paști să devină stilul nostru de viață și inima relațiilor noastre».

După rugăciunea ”Regina Coeli”, papa a salutat familiile și grupurile de pelerini din diferite țări, adresându-le îndemnul ”de a petrece în seninătate aceste zile din Octava Paștelui, în care se prelungește bucuria Învierii lui Cristos. Folosiți orice bună ocazie pentru a fi mărturisitori ai păcii Domnului înviat, mai ales față de persoanele mai slabe și dezavantajate”. În acest sens, pontiful a menționat sprijinul rugăciunii sale pentru Ziua internațională de conștientizare a autismului, care se marchează astăzi. În fine, papa a îndemnat credincioșii să implore ”darul păcii pentru lumea întreagă, în special pentru populațiile care suferă mai mult din cauza conflictelor în curs” și a reînnoit apelul său ”pentru ca persoanele răpite sau private pe nedrept de libertate să fie eliberate și să se poată întoarce acasă”.

01 mai 2018, 17:15