Căutare

Angelus din 1 septembrie 2019

Rugați-vă împreună cu Papa

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.
Et concépit de Spíritu Sancto.
Ave Maria...

Ecce ancílla Dómini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Ave Maria...

Et Verbum caro factum est.
Et habitávit in nobis.
Ave Maria...

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
méntibus nostris infunde;
ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri... (ter)
Requiem aeternam...

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,
Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Îngerul Domnului

Îngerul Domnului a vestit Mariei.

Și ea a zămislit de la Duhul Sfânt.

Bucură-te, Marie...

Iată slujitoarea Domnului.

Fie mie după cuvântul tău.

Bucură-te, Marie...

Și Cuvântul s-a făcut trup.

Și a locuit între noi.

Bucură-te, Marie...

Roagă-te pentru noi, sfântă Născătoare de Dumnezeu

Ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Cristos.

Să ne rugăm

Te rugăm, Doamne, să reverși harul tău asupra sufletelor noastre pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea îngerului întruparea lui Cristos, Fiul tău, să fim duși prin patima și crucea sa la slava învierii. Prin același Cristos, Domnul nostru.

Amin.

Slavă Tatălui.. (trei ori)

Odihna cea veșnică..

Binecuvântarea apostolică

Domnul să fie cu voi. Și cu duhul tău.

Fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până-n veac.

Ajutorul nostru este în numele Domnului.

care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt.

Amin.

”Angelus” este o rugăciune în amintirea perenă a misterului Întrupării recitată de trei ori pe zi - dimineața, la amiază și seara – momente în care se trage clopotele pentru ”Angelus”. Denumirea rugăciunii provine de la primul vers al rugăciunii – ”Angelus Domini nuntiavit Mariae”, ”Îngerul Domnului a vestit Mariei” – care constă în lectura scurtă a trei texte biblice despre Întruparea lui Cristos, după fiecare text recitându-se un ”Bucură-te, Marie” (Lc 1, 26 șu). Această rugăciune este recitată de papa în Piața Sfântul Petru la amiază în zilele de duminică și în solemnități. Înainte de a recita ”Îngerul Domnului”, pontiful ține un scurt discurs pornind de la lecturile biblice de la Sf. Liturghie a zilei. Urmează Binecuvântarea apostolică și saluturile adresate romanilor și peregrinilor. De la Paști până la Rusalii, în loc de ”Angelus” se spune ”Regina Coeli” – ”Bucură-te, regina cerului”,  o rugăciune care amintește de Învierea lui Isus Cristos, la încheierea căreia se recită de trei ori ”Slavă Tatălui” pentru preamărirea Sfintei Treimi. 

Mai multe >

Cele mai recente