Căutare

HEALTH-CORONAVIRUS/BRAZIL-MASS HEALTH-CORONAVIRUS/BRAZIL-MASS 

Pelerinaje la marile sanctuare pe timp de pandemie. Cu ce măsuri de igienă și siguranță sanitară?

Relaxarea graduală a restricțiilor impuse din cauza pandemiei de Covid-19 deschide calea reluării pelerinajelor spre marile sanctuare catolice europene. Care sunt, însă, măsurile de igienă și de siguranță sanitară necesare pentru pelerini, dar și pentru sanctuare? Prima știre pe care am găsit-o vine din Polonia și cuprinde liniile de acțiune propuse de Conferința episcopală.

Cetatea Vaticanului – A. Dancă
11 iunie 2020 – Vatican News. Apropierea vacanței școlare și a concediilor de muncă, dar mai ales, relaxarea graduală a restricțiilor impuse în contextul pandemic, îndreaptă gândul spre marile sanctuare presărate de pietatea creștină pe întregul continent european și pe alte continente. Autoritățile, însă, subliniază că pericolul infectării cu noul coronavirus nu dispare odată cu ridicarea stării de urgență. E naturală, de aceea, întrebarea: ce măsuri de siguranță sanitară sunt necesare pentru reușita unui pelerinaj?

Un prim răspuns îl oferă Conferința episcopilor polonezi, prin Comisia pentru migrații, turism și pelerinaje, condusă de de mons. Krzysztof Zadarko. Într-un document publicat pe site-ul Conferinței, Comisia prezintă câteva recomandări pentru toți cei implicați în pelerinaje: organizatori, pelerini și gazde. Desigur, afirmă prelatul polonez, obiectivul principal trebuie să fie întotdeauna garantarea siguranței sanitare a pelerinilor și a celor din jurul lor. De aici decurge îndemnul la prudență și prevenire adresat în primul rând organizatorilor, care trebuie să informeze pelerinii cu privire la respectarea măsurilor de siguranță, să răspundă la eventualele dubii și întrebări, să se asigure că pelerinii au luat act de normele sanitare și că și-au asumat angajamentul de a le respecta. Decizia finală asupra unui pelerinaj diecezan sau religios îi revine episcopului diecezei sau, în cazul unui ordin religios, superiorului provincial.

În același document, episcopatul polonez prezintă proceduri preventive, care garantează condițiile igienice necesare realizării pelerinajului, proceduri de limitare a răspândirii virusului și, în fine, proceduri de aplicat în cazul unei infectări în grupul de pelerini.

Printre responsabilitățile care revin organizatorilor de pelerinaje, documentul menționează alegerea unei structuri de primire adecvate, cu un număr suficient de toalete, acces la apă curentă, săpun și dezinfectant pentru mâini. ”Toți participanții la pelerinaj”, se afirmă în documentul episcopilor polonezi, ”ar trebui să aibă cu ei mijloace de protecție personală, precum măști sanitare, dezinfectant pentru mâini, detergent și dezinfectant pentru suprafețele obiectelor. În cazul în care un pelerin nu dispune de mijloacele indicate, organizatorul este obligat să i le ofere”.  La fel de importantă, afirmă episcopii, este și funcționarea unei structuri medicale mobile, cu personal instruit pentru a înfrunta eventualele simptome ale infecției cu noul coronavirus.

”Dacă un pelerin prezintă simptome de Covid-19”, se precizează în documentul Comisiei, ”trebuie să fie izolat cât mai rapid de ceilalți membri ai grupului și transportat separat la secția de infecții a celui mai apropiat spital”. Totodată, situația trebuie adusă la cunoștința unei structuri medicale specializate din imediata vecinătate a locului în care s-a semnalat infectarea. Dacă, în fine, contagierea va fi confirmată, toți participanții la pelerinaj vor fi supuși carantinei. ”Trebuie să ținem cont”, încheie președintele Comisiei, ”că în orice moment, în funcție de situația epidemiologică, normele sanitare pot fi modificate, ceea ce poate duce chiar la anularea pelerinajului”.

11 iunie 2020, 10:10