Căutare

Emblema adunării sinodale cu tema ”Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune”, care va avea punctul culminant în 2023, în Vatican. Emblema adunării sinodale cu tema ”Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune”, care va avea punctul culminant în 2023, în Vatican. 

Mesaj al cardinalului Grech către episcopii catolici din SUA cu privire la sinodalitate

Cardinalul Mario Grech, secretar general al Sinodului Episcopilor, a dresat un mesaj video membrilor Conferinței Episcopale din Statele Unite ale Americii, reuniți la Baltimore, în statul Maryland, pentru Adunarea Generală.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaș

Vatican News – 18 noiembrie 2021. Exprimându-și bucuria de a putea împărtăși episcopilor americani câteva reflecții, înainte ca ei să înceapă discuțiile despre procesul sinodal, în calitate de Conferință Episcopală a Statelor Unite ale Americii, cardinalul Grech a definit Sinodul „o călătorie spirituală, un eveniment inspirat și ghidat de Duhul Sfânt”, amintind că papa Francisc ne îndeamnă să redescoperim că a merge împreună reprezintă expresia și punerea în practică a naturii Bisericii ca popor al lui Dumnezeu, ca popor pelerin și misionar.

Sinodalitatea – a spus – este un mod de a fi Biserică: este o cultură sau o „forma mentis”, un mod de a gândi adaptat la viața în Biserică, sinodalitatea făcând vizibile formele centrale ale comuniunii, participării și misiunii.

În continuarea mesajului, cardinalul Grech a evidențiat câteva aspecte ale sinodalității. Primul, este scoaterea în evidență a sentimentului palpabil că ne aflăm cu toții într-o călătorie comună spre Dumnezeu, în care umanitatea noastră comună și demnitatea comună a Botezului formează fundamentele principale ale acestui mers împreună.  

Apoi, a reliefat faptul că sinodalitatea ne ajută să dobândim o conștientizare profundă a faptului că, în fiecare moment de dialog, de luare a deciziilor și de discernământ, este voința lui Dumnezeu cea pe care căutăm să o discernem și să o descoperim, nu voința noastră, sau a comunității din care facem parte.

Secretarul general al Sinodului Episcopilor a evidențiat totodată că sinodalitatea ne împinge să facem un efort constant și viguros pentru a-i îndemna pe toți să participe la o relație mai profundă cu Biserica, în fiecare dintre dimensiunile vieții acesteia.

În mesaj se subliniază și etica autentică a ascultării –  care caută să învețe de la toți membrii comunității și să-i implice, cu onestitate și iubire. De asemenea, se evidențiază necesitatea voinței, din partea tuturor, de a renunța la poziții și obiective ferme și de a adopta o cultură a dialogului și a luării de decizii colective, conștienți fiind de faptul că putem primi daruri autentice și ne putem îmbogăți spiritual atunci când facem acest lucru.

 

 

18 noiembrie 2021, 10:06