Căutare

Mesaj al papei Francisc adresat BM si FMI Mesaj al papei Francisc adresat BM si FMI 

Mesaj al papei Francisc adresat BM şi FMI

Papa Francisc i-a încredinţat cardinalului Peter Turkson, prefect al Departamentului în slujba dezvoltării umane integrale, un mesaj adresat participanţilor la întâlnirile de primăvară ale Băncii Mondiale şi ale Fondului Monetar Internaţional. Lumea succesivă pandemiei să fie solidară, incluzivă şi să fie garantat accesul la bunuri tuturor ţărilor şi popoarelor: aceasta este speranţa-îndemn exprimată de papa Francisc în mesaj.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

9 aprilie 2021 – Vatican News. "Un viitor în care finanţa să fie în slujba binelui comun, în care cei vulnerabili şi marginalizaţi să fie puşi în centru şi în care pământul, casa noastră comună, să fie bine îngrijit": aceasta este perspectiva pe care papa Francisc o doreşte pentru întreaga familie umană, perspectivă descrisă în mesajul transmis participanţilor la întâlnirile de primăvară, din 2021, ale Băncii Mondiale şi ale Fondului Monetar Internaţional.

Pentru a atinge acest obiectiv, este necesară gândirea unor noi modalităţi, creative şi incluzive "de participare socială, politică şi economică", începând de la realizarea, în acest timp de pandemie, "a unei solidarităţi vaccinale finanţată în mod just, în care legea pieţii să nu prevaleze asupra legii iubirii şi a sănătăţii tuturor" – se spune în mesaj.

Papa Francisc îşi exprimă gratitudinea pentru posibilitatea de a participa – cu un mesaj – la întâlnirea de lucru în curs, care trebuie "să ţină cont de gravele situaţii de criză socială, economică, ecologică şi politică, generate de pandemia de Covid-19". Pontiful îşi exprimă speranţa ca această întâlnire de lucru să urmărească crearea unui  "model de redresare" în măsură să propună soluţii mai sustenabile pentru binele tuturor.
Scrie pontiful în mesaj: «Noţiunea de redresare nu se poate mulţumi cu revenirea la un model al vieţii sociale şi economice care este inegal şi nesustenabil, în care o mică minoritate din populaţia mondială posedă jumătate din avuţia sa».

Pontiful le aminteşte participanţilor că, în prezent, mulţi bărbaţi şi multe femei trăiesc în condiţii de marginalizare, fiind "excluşi de lumea financiară", observând că – dacă se doreşte ca lumea de după pandemie să fie mai bună "este necesară găsirea unor modalităţi noi şi creative de participare socială, politică şi economică, modalităţi care să fie sensibile la vocea celor săraci şi care să urmărească includerea lor la edificarea unui viitor comun (cf  "Fratelli Tutti", 169)09 aprilie 2021, 12:16