Căutare

20 de ani de la "Charta Oecumenica" în Europa mileniului trei 20 de ani de la "Charta Oecumenica" în Europa mileniului trei 

20 de ani de la "Charta Oecumenica" în Europa mileniului trei

La 22 aprilie 2001 se semna, la Strasbourg, "Charta Oecumenica", mai exact "Liniile de orientare pentru o tot mai mare cooperare între Bisericile din Europa", un document fundamental destinat păstrării şi dezvoltării fraternităţii între Bisericile europene.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

13 aprilie 2021 – Vatican News.
La 20 de ani de la acel eveniment, cardinalul Angelo Bagnasco, preşedinte al Consiliului Conferinţelor Episcopale din Europa (Ccee) şi Rev. Christian Krieger, preşedintele Conferinţei Bisericilor Europene (Cec) au emis o declaraţie comună în care-i mulţumesc lui Dumnezeu "pentru pacea pe care am experimentat-o şi pentru cuceririle mişcării ecumenice globale", printre care "căsătoriile interconfesionale", ajungerea la "diferite acorduri teologice", precum şi înflorirea a "numeroase iniţiative religioase". "Bisericile şi-au consolidat activitatea de susţinere a unei lumi mai juste şi mai pacifice şi datorită intensificării mişcărilor alcătuite din persoane de pe alte continente şi a intensificării eforturilor în privinţa îngrijirii creaţiei" – se mai spune în documentul comun. "Charta Oecumenica" a contribuit şi a dat o nouă vigoare acestei creşteri şi transformări" – evidenţiază documentul.

De asemenea, Consiliul Conferinţelor Episcopale din Europa şi Conferinţa Bisericilor Europene pun în lumină faptul că societatea şi Bisericile actuale "continuă să se confrunte cu numeroase forme de diviziuni – vechi şi noi – care au nevoie de vindecare, în vreme ce inegalităţile sociale şi economice necesită transformarea comportamentelor şi structurilor noastre". De asemenea, "ameninţările continue la adresa democraţiei şi a mediului natural necesită o reînnoită atenţie faţă de viaţă în globalitatea sa".
Declaraţia comună evidenţiază şi faptul că "reapariţia conflictelor armate şi a atacurilor teroriste în unele părţi ale continentului în ultimii ani, necesită căinţă, iertare şi justiţie". Toţi aceşti factori, împreună cu "pandemia de Covid-19" îndeamnă Bisericile să "redefinească ministerul lor în spiritul unităţii", reafirmând angajarea "de a-l mărturisi pe Cristos ca pe Mântuitorul nostru".

"Suntem conştienţi că unitatea creştinilor nu este doar rezultatul eforturilor umane" – se mai citeşte în declaraţia comună, subliniindu-se că "această unitate, pentru care Isus s-a rugat şi a suferit, trebuie să fie percepută în această lume". De aceea, Consiliul Conferinţelor Episcopale din Europa şi Conferinţa Bisericilor Europene îndeamnă la "întărirea comuniunii ecleziale prin rugăciune şi acţiuni comune şi prin intensificarea slujirii faţă de lume, "pentru promovarea dreptăţii şi a păcii".

În vederea aniversării a 20 de ani de la "Charta Oecumenica", pe 22 aprilie, între orele 19 şi 20.30 va avea loc un moment ecumenic on-line, cu titlul "Plini de bucurie în speranţă, statornici în încercare, stăruitori în rugăciune", temă inspirată din capitolul 12 al Scrisorii sfântului apostol Paul către Romani.13 aprilie 2021, 13:38