Căutare

8.jpg

În Polonia, catolicii reprezintă 91% din populaţie

Agenţia Catolică de Ştiri (KAI) oferă date cu privire la actuala situaţie a Bisericii din Polonia, incluzând o serie de iniţiative care se desfăşoară pe fundalul pandemiei de Covid-19.

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

10 martie 2021 – Vatican News.
Potrivit datelor statistice oferite de agenţia poloneză de ştiri, în Polonia este în scădere numărul tinerilor care frecventează Biserica. În ultimii treizeci de ani, prezenţa lor s-a înjumătăţit, procentul tinerilor care merg la Biserică fiind în prezent de 30,1%.
În schimb, tinerii care, deşi se declară credincioşi, frecventează rar Biserica sunt în procent de 21,6%, iar cei care se declară total nepracticanţi sunt în procent de 18,5.

50,7% dintre studenţii polonezi nu consideră Biserica ca fiind o autoritate însă, la nivel global, 91,9% dintre polonezi se declară catolici.
În Polonia, un procent de 0,9% din populaţie este de confesiune ortodoxă şi 3,1% se declară fără credinţă.
În 2019, numărul catolicilor era de 32.461.000 de credincioşi, distribuiţi în 10.382 de parohii.
36,9% dintre catolicii polonezi participă cu regularitate la Sfintele Liturghii duminicale, aspect ce face din Polonia una din ţările europene cu cea mai marcată religiozitate. Cu toate acestea, numărul celor care se declară în favoarea învăţăturilor Bisericii în privinţa problemelor morale, în special în sfera eticii sexuale, este în scădere. De exemplu, doar 20% dintre credincioşi consideră convieţuirea premaritală ca fiind  inadmisibilă.

Efectele pandemiei

În privinţa efectelor pandemiei asupra vieţii Bisericii din Polonia, Oficiul pentru Comunicaţii Sociale din cadrul episcopatului polonez evidenţiază o slăbire a practicilor religioase colective şi a legăturii credincioşilor cu parohiile. Pe de altă parte, timpul petrecut în familii a permis consolidarea legăturilor familiale şi a practicilor religioase în sânul familiei, a căutării transcendentului şi a răspunsurilor la nevoile spirituale.  

În ceea ce priveşte structurile Bisericii Catolice, în Polonia există 1050 de sanctuare, dintre care 793 sunt mariane. "Jasna Góra" este cel mai important sanctuar marian, care – în 2019 – a înregistrat prezenţa a 4 milioane de pelerini din 90 de ţări. Sanctuarul Divinei Milostiviri, legat de sfânta Faustina Kowalska şi de mesajul milostivirii divine, înregistrează anual prezenţa a aproximativ 2 milioane de pelerini din 90 de ţări.

Clerul polonez include 2 cardinali, 29 de arhiepiscopi, 123 de episcopi (dintre care 4 de rit bizantin-ucrainean), 33.600 de preoţi (24.700 diecezani şi 8.900 de preoţi călugări) şi circa 1.200 de călugări din 59 de congregaţii. De asemenea, 19 mii de călugăriţe fac parte din 104 institute religioase şi 13 congregaţii de viaţă claustrală. Pe de altă parte, circa 2,5 milioane de credincioşi laici lucrează în cadrul parohiilor sau al comunităţilor de apartenenţă.

În 2020, numărul seminariştilor era de 2556. Potrivit Agenţiei Catolice de Ştiri (KAI) în anul universitar 2020/2021 sunt în formare 438 de noi candidaţi la preoţie. Dintre aceştia, 289 studiază în seminarele diecezane şi 149 în seminarele diferitelor ordine călugăreşti, cei mai mulţi studiind în seminarul Ordinului Fraţilor Predicatori.

Catolici polonezi în lume

În ceea ce priveşte prezenţa catolicilor polonezi în lume, există 2.697 de misionari; dintre aceştia, 500 sunt preoţi diecezani, 1.283 sunt călugări, 875 sunt călugăriţe şi 39 sunt laici.
În Polonia, cea mai importantă organizaţie de caritate de Caritas Polska, ce reuneşte 44 de Caritas-uri diecezane din care fac parte 3.250 de Caritas-uri parohiale şi 834 de centre de ajutor administrate de călugări şi călugăriţe.  

În ceea ce priveşte asociaţiile, conform datelor din 2018, doar 8% dintre laicii practicanţi se implică permanent în activităţi ale comunităţilor, asociaţiilor şi organizaţiilor.
Referitor la expresiile de pietate populară, cele mai răspândite sunt cele mariane.

Învăţământul catolic polonez este alcătuit din 487 de şcoli; dintre acestea, 259 sunt şcoli primare şi secundare, 173 sunt institute de învăţământ superior şi 55 sunt şcoli speciale. Peste 70.000 de elevi studiază în şcolile catolice din Polonia. Dintre ei, 2500 frecventează şcolile speciale.

De asemenea, există 2 universităţi catolice: Universitatea Ioan Paul al II-lea de la Lublin şi Universitatea Pontificală Ioan Paul al II-lea, de la Cracovia. Totodată, există două academii: Academia Catolică din Varşovia şi Academia Iezuită "Ignatianum" din Cracovia, precum şi două facultăţi de teologie: Facultatea Pontificală de Teologie din Wroclaw şi Facultăţile de Teologie afiliate Universităţilor din Katowice, Poznań, Toruń, Opole, Olsztyn şi Szczecin.

Evenimente culturale

Printre sutele de iniţiative culturale anuale, trebuie menţionat Congresul Culturii Creştine de la Lublin, un eveniment internaţional dedicat culturii şi organizat de Biserica din Polonia, ajuns la cea de-a şasea ediţie şi Simpozionul de la Gniezno, o întâlnire internaţională, organizată în fiecare an, la care participă membri ai clerului pentru a reflecta împreună asupra situaţiei spirituale din Europa. În lumea catolică poloneză se organizează, de asemenea, festivaluri de muzică creştină, festivaluri de film, concerte şi târguri de carte. Tot în domeniul cultural, trebuie amintit că Biserica Catolică se ocupă de conservarea a aproximativ 13 mii de biserici istorice şi gestionează aproximativ 100 de muzee diecezane, parohiale şi ale ordinelor călugăreşti.

De asemenea, mass-media catolică include 4 săptămânale naţionale, 44 de posturi de radio şi, la nivel naţional, Radio Maria, precum şi redacţii catolice în cadrul posturilor de Radio şi Televiziune publice şi private.
Sectorul cu cea mai rapidă creştere este cel al siturilor catolice. La nivel naţional, un rol important îl are Agenţia Catolică de Ştiri (KAI), care aparţine Conferinţei Episcopale din Polonia şi Fundaţia Opoka, site al Bisericii Catolice din Polonia, ce funcţionează ca un sistem de schimb de informaţii, site dorit tot de episcopatul polonez.

10 martie 2021, 13:06