Căutare

4 februarie: Ziua Internaţională a Fraternităţii Umane. 4 februarie: Ziua Internaţională a Fraternităţii Umane.  

Ziua Internaţională a Fraternităţii Umane. Card. Ayuso: O cultură a păcii şi incluziunii

Anul acesta, în data de 4 februarie, se marchează pentru prima oară Ziua Internaţională a Fraternităţii Umane. Iniţiativa promovată de Naţiunile Unite soseşte la doi ani de la semnarea Documentului despre fraternitatea umană pentru pacea mondială şi convieţuirea comună, semnat de papa Francisc şi de imamul de Al-Azhar, la Abu Dhabi, în data de 4 februarie 2019. În vederea primei ediţii a Zilei Mondiale a Fraternităţii Umane, colegul nostru Massimiliano Menichetti a stat de vorbă cu cardinalul Miguel Ángel Ayuso Guixot, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Dialogul Interreligios. Prelatul şi-a exprimat speranţa ca marcarea acestei Zile să fie "un semn de colaborare fructuoasă între oameni de diferite religii, în slujba întregii omeniri".

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

1 februarie 2021 – Vatican News.
La 21 decembrie 2020, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite, în cadrul celei de-a 75-a sesiuni plenare, a stabilit ca data de 4 februarie a fiecărui an să fie dedicată Zilei Internaţionale a Fraternităţii Umane. Prin adoptarea acestei rezoluţii, Adunarea îndeamnă statele membre să sărbătorească această zi pentru "a promova dialogul interreligios şi intercultural". De asemenea, textul rezoluţiei exprimă speranţa ca, în faţa situaţiei de pandemie cu care se confruntă lumea, să se dea "un răspuns global bazat pe unitate, solidaritate şi cooperare multilaterală reînnoită".

Prin urmare, se formulează îndemnul de a depune toate eforturile pentru ca, conştienţi de faptul că nu ne putem salva de unii singuri, să se promoveze dialogul interreligios şi intercultural, potrivit speranţelor exprimate în Documentului despre fraternitatea umană pentru pacea mondială şi convieţuirea comună, semnat în 2019, la Abu Dhabi, de papa Francisc şi de marele imam de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib.

Organizaţia Naţiunilor Unite a stabilit data de 4 februarie pentru marcarea Zilei Internaţionale a Fraternităţii Umane  tocmai în amintirea semnării documentului de la Abu Dhabi. Prin urmare, prin această iniţiativă se doreşte trezirea voinţei de implicare pentru o cultură a păcii care să sprijine eforturile tuturor acelora care se angajează în favoarea toleranţei, a incluziunii, a înţelegerii şi solidarităţii, mai ales în acest moment marcat de pandemie.

Referindu-se la cuvintele papei Francisc care a spus că viaţa noastră, viaţa comunităţilor noastre nu poate fi separată de vieţile altora, cardinalul Ayuso a spus că religiile au un rol fundamental în stabilirea dialogului, deoarece credincioşii diferitor tradiţii religioase care păşesc împreună pe calea dialogului interreligios sunt în măsură să contribuie la edificarea fraternităţii universale în societăţile în care trăiesc. "Cel credincios este mărturisitor şi purtător de valori care pot contribui în mod relevant la edificarea unei societăţi mai drepte şi mai sănătoase" – a mai spus preşedintele Consiliului Pontifical pentru Dialogul Interreligios, amintind că "Dumnezeu este creatorul tuturor şi a toate, de aceea noi suntem membrii unei familii unice şi ca atare trebuie să ne recunoaştem. Acesta este criteriul fundamental pe care ni-l oferă credinţa pentru a trece de la simpla toleranţă la convieţuirea fraternă, pentru a interpreta diversităţile prezente între noi, pentru a dezamorsa violenţele şi a trăi asemenea fraţilor.

01 februarie 2021, 10:13