Căutare

Papa Francisc la Vigilia pascală din 11 aprilie 2020 Papa Francisc la Vigilia pascală din 11 aprilie 2020 

Norme pentru slujbele din Săptămâna Sfântă pe timp de pandemie

În vederea celebrărilor liturgice ale Săptămânii Sfinte, Congregația pentru cultul divin și disciplina sacramentelor a transmis o notificare cu dispoziții sanitare de respectat la slujbele care constituie inima anului liturgic. Rămân valabile, printre altele, normele decretului din 25 martie 2020.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
19 februarie 2021 – Vatican News
. ”Câteva linii călăuzitoare pentru a-i ajuta pe episcopi să-și îndeplinească îndatorirea de a evalua situațiile concrete și de a se îngriji de binele spiritual al păstorilor de suflete și al credincioșilor pentru a trăi această mare Săptămână a anului liturgic”: acesta este scopul unei notificări pentru episcopi și Conferințele episcopale cu privire la celebrările liturgice ale Săptămânii Sfinte din 2021 transmisă de Congregația pentru cultul divin și disciplina sacramentelor.

Notificarea a fost publicată în Miercurea Cenușii, 17 februarie a.c., și este semnată de prefectul și secretarul Congregației, cardinalul Robert Sarah, respectiv, arhiepiscopul Arthur Roche.

”Ne confruntăm în continuare”, se afirmă în notificarea Congregației, ”cu drama pandemiei de Covid-19 care a adus multe schimbări chiar și în modul obișnuit de a celebra liturgia. Gândite pentru vremuri normale, normele și directivele cuprinse în cărțile liturgice nu sunt aplicabile în întregime în momente excepționale de criză, cum sunt acestea. De aceea, episcopul, ca moderator al vieții liturgice în Biserica sa, este chemat să ia decizii prudente pentru ca celebrările liturgice să se poată desfășura cu rodnicie pentru poporul lui Dumnezeu și pentru binele sufletelor ce i-au fost încredințate, în spirit de respect al salvgardării sănătății și al celor prescrise de autoritățile responsabile cu binele comun”.

În acest context, notificarea amintește decretul emis de aceeași Congregație, cu mandatul Sfântului Părinte, în 25 martie 2020, în care s-au oferit unele linii călăuzitoare pentru celebrările din Săptămâna Sfântă. ”Atare pronunțare este valabilă și anul acesta”, se subliniază în recenta notificare. Congregația îndeamnă la recitirea decretului de anul trecut pentru a facilita deciziile pe care episcopii vor trebui să le adopte cu privire la apropiatele celebrări pascale în situația particulară a țărilor respective. ”În multe țări sunt încă în vigoare”, se recunoaște în notificare, ”condiții rigide de închidere care fac imposibilă prezența credincioșilor în biserică, în timp ce în alte țări este în curs de revenire la o viață culturală mai normală”.

Folosirea canalelor social-media i-a ajutat mult pe păstorii de suflete să ofere susținere și apropiere comunităților lor în timpul pandemiei. ”Alături de rezultatele pozitive, s-au observat și unele aspecte problematice”, se afirmă în notificarea Congregației pentru cultul divin. ”Pentru celebrările Săptămânii Sfinte se sugerează facilitarea și preferința difuzării mediatice a celebrărilor prezidate de episcop, încurajând credincioșii care nu au posibilitatea de a frecventa propria biserică să urmeze celebrările diecezane ca semn de unitate”.

”În toate celebrările, în acord cu Conferința episcopală, este necesar a acorda atenție unor momente și gesturi particulare în spirit de respect față de exigențele sanitare”, se mai citește în notificare, făcând referință la Scrisoarea cardinalului prefect din 15 august 2020 intitulată ”Să ne întoarcem cu bucurie la Euharistie!”.

Concret, actuala notificare amintește că ”Sfânta Liturghie a Crismei poate fi transferată într-o altă zi mai potrivită, dacă este necesar, ținând cont că este convenabil să participe o reprezentare semnificativă de păstori, slujitori și credincioși”.

”Pentru celebrările din Duminica Floriilor, Joia Sfântă, Vinerea Sfântă și Vigilia Pascală sunt valabile indicațiile de anul trecut”, se subliniază în notificare, nu înainte de a încuraja pregătirea unor materiale auxiliare pentru rugăciune în familie și pentru rugăciunea personală, punând în valoare, printre altele, textele eucologice din Liturgia Orelor (Breviarul roman).

În fine, Congregația adresează o mulțumire sinceră episcopilor și Conferințelor episcopale pentru că ”au dat un răspuns pastoral la o situație în schimbare rapidă în decursul anului”. ”Suntem conștienți că deciziile luate nu au fost întotdeauna ușor de acceptat din partea păstorilor de suflete și a credincioșilor laici”, se recunoaște în notificare. ”Cu toate acestea, știm că au fost luate cu scopul de a asigura faptul ca sfintele taine să fie celebrate de o manieră cât mai eficace posibil pentru comunitățile noastre, în respectul binelui comun și a sănătății publice”, se spune la finalul notificării.

Principalele prevederi din decretul de anul trecut (25 martie 2020) al Congregației cuprind următoarele indicații practice:

Duminica Floriilor. Comemorarea Intrării Domnului în Ierusalim să se celebreze în interiorul edificiului sacru. În bisericile-catedrală să se folosească a doua formă prevăzută de Liturghierul Roman, iar în bisericile parohiale și alte locuri, a treia formă.

Joia Sfântă. Ritul spălării picioarelor, care oricum este facultativ, să se omită. La terminarea Sfintei Liturghii a Cinei Domnului, să se omită, de asemenea, procesiunea euharistică, iar Preasfântul Sacrament să se păstreze în tabernacol. În această zi, se acordă prezbiterilor în mod excepțional facultatea de a celebra Sfânta Liturghie fără participarea poporului, într-un loc adecvat.

Vinerea Sfântă. La Rugăciunea universală, episcopii vor avea grijă să pregătească o intenție specială pentru cei care se află într-o situație de rătăcire, pentru bolnavi și pentru răposați (cf. Liturghierul Roman). Gestul adorării Crucii prin sărutare să fie limitat numai la celebrant.

Vigilia Pascală. Să se celebreze exclusiv în bisericile-catedrală și parohiale. Pentru liturgia baptismală, să se păstreze numai reînnoirea promisiunilor de la Botez (cf. Liturghierul Roman).

19 februarie 2021, 13:58