Căutare

Papa Francisc și cardinalul Lucian la Sf. Liturghie de pe Câmpia Libertății de la Blaj în 2 iunie 2019 (© Vatican Media) Papa Francisc și cardinalul Lucian la Sf. Liturghie de pe Câmpia Libertății de la Blaj în 2 iunie 2019 (© Vatican Media) 

Cardinalul Lucian: Unitatea creștinilor, prin faptele de bunătate față de cei suferinzi

”Unitatea este întotdeauna superioară conflictului”, spunea papa Francisc ieri la ”Angelus”. În vederea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea creștinilor din acest an, care se marchează în zilele 18-25 ianuarie, cardinalul Lucian Mureșan a transmis un mesaj în care face apel mai presus de toate la unitatea faptelor creștine în actualul context al pandemiei. Arhiepiscopul major îl amintește cu recunoștință pe slujitorul lui Dumnezeu Mihai Neamțu, exemplar monah greco-catolic care ”într-o discreție și o smerenie desăvârșite, a venit de-a lungul întregii sale vieți în întâmpinarea suferințelor spirituale și trupești ale semenilor săi indiferent de confesiune”.

Cetatea Vaticanului – Adrian Dancă
18 ianuarie 2021 – Vatican News. La rugăciunea ”Angelus” de duminică, papa Francisc a amintit că luni începe Octava sau Săptămâna de Rugăciune pentru unitatea creștinilor, care în acest an are ca temă cuvintele lui Isus: ”Rămâneți în iubirea mea: veți aduce rod mult” (Ioan 15,5-9).
Papa Francisc: «Luni, 25 ianuarie vom încheia cu celebrarea Vesperelor în bazilica San Paolo fuori le Mura împreună cu reprezentanții celorlalte Comunități creștine prezente la Roma. În aceste zile, să ne rugăm cu o singură inimă pentru ca să se împlinească dorința lui Isus: Ca toți să fie una (Ioan 17,21). Unitatea, care întotdeauna este superioară conflictului».

”Cu toții trebuie să ne angajăm în activitatea ecumenică și să o socotim ca pe o datorie a fiecărui creștin luminat de credință și călăuzit de iubire”: scrie într-un mesaj pentru Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor cardinalul Lucian Mureșan, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Mesajul a fost publicat integral pe site-ul e-communio.ro.

Remarcând tema biblică din acest an a acestei Săptămâni speciale, prelatul catolic scoate în evidență cuvintele lui Isus: “Rămâneți în dragostea mea: veți aduce roadă multă” (Ioan 15,5.9). Apelul stăruitor al Mântuitorului ”ne îndeamnă, în actualul context al pandemiei, să venim cu bunătate în întâmpinarea nevoilor celor din jurul nostru. Roadele bogate ale faptului de a fi în dragostea Domnului presupun manifestarea credinței prin fapte concrete în folosul celorlalți, fiindcă «credinţa dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi» (Iacob 2,17).

În această ”dramă prin care trece întreaga omenire, cauzată de infectarea a milioane de persoane cu noul coronavirus și de pierderea unui număr foarte mare de vieți omenești”, mesajul cardinalului Lucian evocă ”figura călugărului greco-catolic Mihai Neamțu”, pentru care Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș a început cauza de beatificare și canonizare. ”Acest monah exemplar, într-o discreție și o smerenie desăvârșite”, se notează în mesaj, ”a venit de-a lungul întregii sale vieți în întâmpinarea suferințelor spirituale și trupești ale semenilor săi indiferent de confesiune, urmând pilda Divinului Învățător: «a umblat făcând bine şi vindecând» (Fapte, 10,38).

În această lumină, ”cu toții trebuie să ne angajăm în activitatea ecumenică și să o socotim ca pe o datorie a fiecărui creștin luminat de credință și călăuzit de iubire, punând în practică cele scrise de Sfântul Apostol Pavel creștinilor din Roma: «iubirea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre prin Spiritul Sfânt»; de aceea, «speranța noastră nu înșală» (Romani 5,5). „Este speranța unității creștine, ce-și are izvorul dumnezeiesc în unitatea treimică a Tatălui, Fiului și Spiritului Sfânt”, după cum amintea în Scrisoarea enciclică Ut Unum Sint, (nr. 8) Sfântul Ioan Paul al II-lea.

În același sens, mesajul subliniază că ”activitățile pe care le desfășurăm în această Săptămână reprezintă un semn concret al dorului de unitate care se înfăptuiește prin rugăciune, prin iertare, prin dragoste, prin dialog deschis și prin inițiative comune cu alți creștini, dar mai ales prin adevăr, evitând pericolele unui fals irenism, al indiferentismului și al excesului de zel (cf. can. 905 din Codul Canoanelor Bisericilor Orientale), fiindcă doar Adevărul ne va face liberi (cfr. Ioan 8,32)”.

Pe drumul de apropiere în rugăciune cu ceilalți, spune mai departe cardinalul Lucian, ”noi, creștinii români greco-catolici, nu doar credem în unitate, «ca toți să fie una» (Ioan 17,21), ci, așa cum afirma Sfântul Ioan Paul al II-lea, noi mărturisim prin însăși ființa noastră, «de trei secole, prin sacrificii uneori nemaiauzite» credința noastră în unitate. Avem cu toții datoria, după cum ne-a îndemnat Sfântul Părinte Papa Francisc la Dumnezeiasca Liturghie din 2 iunie 2019 pe Câmpia Libertății de la Blaj, să continuăm să luptăm asemenea Fericiților Episcopi martiri împotriva noilor ideologii care apar și care încearcă să-i dezrădăcineze pe oameni din cele mai bogate tradiții culturale și religioase, și să facem să aibă întâietate fraternitatea și dialogul asupra diviziunilor. «Domnul să ne învețe aceste adevăruri: certitudinea de a fi fost iubiți mai întâi și curajul de a-i iubi pe frați» (Omilia Papei Francisc, Capela Sfânta Marta, 10 ianuarie 2020)”.

La finalul mesajului său, arhiepiscopul major Mureșan invocă de la Domnul Isus, unicul Mântuitor al omenirii, prin Spiritul Sfânt, ”haruri alese asupra celor care se dăruiesc pentru înfăptuirea unității tuturor ucenicilor Săi”.

18 ianuarie 2021, 12:54