Căutare

2018.11.30 candele Natale 2018.11.30 candele Natale 

Card. Tagle: Să fim "ţesători de fraternitate" într-o lume marcată de fragilitate

Biserica Catolică marchează Ziua mondială a misiunilor în cea de-a treia duminică a lunii octombrie, care în acest an cade în data de 18 octombrie. Cuvintele profetului Isaia "Iată-mă, trimite-mă pe mine!" reprezintă tema Mesajului papei Francisc pentru Ziua Misiunilor din acest an. De la tema Mesajului porneşte şi cardinalul Luis Antonio G. Tagle, prefect al Congregaţiei pentru Evanghelizarea Popoarelor, în interviul acordat în exclusivitate revistei "Popoli e missione" (Popoare şi misiune). Prelatul evidenţiază că tema mesajului ne aminteşte necesitatea de a fi "ţesători de fraternitate".

Cetatea Vaticanului – A. Mărtinaş

6 octombrie 2020 – Vatican News. Referindu-se la situaţia de urgenţă generată de pandemia de coronavirus, care afectează întreaga familie umană, provocând suferinţe, victime şi teamă, cardinalul Tagle a spus că ne aflăm în faţa unui "fenomen neaşteptat şi dureros care uneşte întreaga omenire  – popoare şi state – prin fragilitate, având efecte deosebit de grave pentru ţările marcate deja de sărăcie.  

În interviu, prefectul Congregaţiei pentru Evanghelizarea Popoarelor evidenţiază şi chemarea la unitate şi solidaritate precum şi atenţia Bisericii faţă de necesităţile celor aflaţi în suferinţă, exprimată printr-o serie de iniţiative imediate şi concrete, semn al solicitudinii Sfântului Părinte. Prelatul vorbeşte despre urmele evidente la nivel economic lăsate de pandemie, ce se reflectă şi în creşterea numărului de cereri de ajutor primite de asociaţiile Caritas din întreaga lume. Totodată, cardinalul Tagle subliniază necesitatea de a oferi ajutor persoanelor aflate în stare de necesitate indiferent de crezul lor religios, deoarece, după cum a amintit papa Francisc "suntem cu toţii în aceiaşi barcă", în aceiaşi situaţie de pericol, de furtună.  

În interviu se aminteşte şi fondul de urgenţă instituit de papa Francisc pentru a sprijini Bisericile din ţările de misiune în contextul pandemiei, fonduri încredinţate Operelor Pontificale Misionare pentru a răspunde nevoilor cu care se confruntă populaţiile din ţările cu dificultăţi economice, mai ales din Africa, Asia şi America Latină.   

Întrebat despre aspectele care caracterizează operele misionare în prezent, prefectul Congregaţiei pentru Evanghelizarea Popoarelor a evidenţiat că azi mişcarea misionară este continuă şi în toate direcţiile, nemaiputându-se vorbi de "cei care trimit" şi "cei care primesc", dând  ca exemplu preoţii şi călugăriţele din Africa şi Asia care vin în Europa şi îşi aduc contribuţia la opera de Evanghelizare a Bisericii.
"Fiecare persoană are ceva de dat în materie de credinţă: propria umanitate, propria iubire. Nimeni nu este atât de sărac, încât nu are nimic de dat, nimeni nu este atât de bogat încât nu are nimic de primit", a adăugat cardinalul Tagle.

06 octombrie 2020, 12:23